Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info/
Centro de Documentación Mapuche
Mapuche Documentation Center

2010-07-25 | Comunidades | Mapuche

Mapucheföreningen Gulamtun i Malmö

Mapuche-indianer fångar i Chile i hungerstrejk

På olika fängelser söder om Santiago den 12 juli, 23 mapuchebönder har börjat en hungerstrejk. De är anklagade för terrorism av den högerregeringen med hjälp av gamla Pinochet-lagar, många av de dömda till lång tid i fängelse. Det finns 106 mapuchefångar bland de två barn och två kvinnor i Chile idag.


I Chile finns ungefär 2 miljoner mapucheindianer. Vilket innebör en knapp åttondel av lan¬dets befolkning. Deras område där mapuchefolket bor har under en längre tid militariserats och under den senaste tiden har det intensifierats. Beväpnade karabinjärer gör räder in i folks hem för att skrämma dem till tystnad och passivitet. Det är staten och regeringen som ligger bakom detta.
Mapuchefolket börjar bli en politisk och social kraft i det chilenska samhället, efter att ha varit förtryckta och marginaliserade under många år, speciellt under Pinochets diktatur. Mapuche-folkets mark har sålts ut till privata intressenter, främst storgodsägare, stora skogsbolag och katolska kyrkan i Chile. Marken har ofta stora naturrikedomar. Det är i detta perspektiv vi bör se regeringens reaktion och karabinjärernas våldsaktioner mot mapuche.
Mapucherörelsen har börjat ställa krav på regeringen, att få tillbaka den mark de förlorat och att få rätt till sitt språk och sin kultur. Detta blir ett hot mot framför allt inhemska och utländska storbolag som fått förmånlig behandling av staten.
Mapuchefolket i Chile gör som många andra ursprungsfolk världen över, nämligen vänder sig mot ett långvarigt förtryck och börjar ställa krav på mänskliga och politiska rättigheter, som tagits ifrån dem.
Mapuchefolket kräver att få föra samtal med den chilenska regeringen och presidenten Se-bastian Pinera om de avtal som finnas att få sin jord tillbaka.
FN:s flera sändebud har sagt att rättegångarna inte borde ske med militärlagar och rekom-menderat den chilenska regeringen att inse att dessa ”konflikter” har en social, ekonomisk och politisk bakgrund och inte på något sätt handlar om terroristisk verksamhet.
Frige de politiska mapuchefångarna omdedelbart!
Avmilitärisera mapucheterritoriet nu!
Avskaffa antiterroristlagen från pinoche tiden!
Stöd mapuchefolkets kamp för sina politiska och mänskliga rättigheter!
Mapucheföreningen Gulamtun i Malmö
gulamtun@mapuche.se, www.mapuche.se
kontaktperson; Gaston Varas
mobil: 073-89 555 72

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas

Publicado: 2010-07-25 | Revisado: | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=763