Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info/
Centro de Documentación Mapuche
Mapuche Documentation Center

2010-08-17 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Till utrikesminister Carl Bildt (m)

Skriftlig fråga 2009/10:975 Kränkningar av mapuchefolkets rättigheter

Av Bodil Ceballos (mp)
Den 12 juli påbörjade ett tjugotal fångar tillhörande urfolket mapucheindianerna en hungerstrejk. Fångarna sitter fängslade i södra Chile och fastar i protest mot hur mapuchefolket behandlas av Chiles regering.


Efter att under många år ha sett sina traditionella landområden konfiskerade och utsålda till privata intressenter har mapuchefolket, som omfattar 2 miljoner personer eller en åttondel av Chiles befolkning, organiserat sig politiskt och krävt en dialog om respekt för sina rättigheter. Responsen har varit en militarisering av de områden där urfolket bor samt omfattande fängslanden av aktivister enligt den nya anti-terrorlagstiftningen som ger möjlighet att hålla misstänkta terrorister tillfångatagna utan att presentera åtalsgrunder och utan rätt till offentligt biträde i upp till två år. Behandlingen av mapucheindianerna har lett till kritik av Chiles regering från flera av FN:s särskilda sändebud.

I ljuset av följande uppgifter vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser ministern att ta initiativ för att uppmärksamma kränkningarna av mapucheindianernas rättigheter?

Inkom: 2010-08-05

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=67&doktyp=fr&dok_id=GX11975&rm=2009/10&bet=975

Svar på fråga 2009/10:975 av Bodil Ceballos (mp) Kränkningar av mapuchefolkets rättigheter

Bodil Ceballos har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att uppmärksamma kränkningarna av mapuchefolkets rättigheter i Chile. En liknande fråga har även besvarats av mig tidigare (se svar 2007/08:595).
EU för en kontinuerlig dialog med den chilenska regeringen om mänskliga rättigheter, inklusive situationen för personer som tillhör urfolk. Sverige följer aktivt detta arbete, främst genom vår ambassad i Chile. Sveriges ambassad har nyligen lyft frågan om mapuchefolkets situation lokalt inom EU-ambassadörskretsen. Vidare genomfördes under Sveriges EU-ordförandeskap år 2009 en fältresa där ett antal EU-ambassadörer besökte mapuchefolket i södra Chile för att bilda sig en uppfattning om situationen.

Stockholm den 18 augusti 2010
Carl Bildt

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

Publicado: 2010-08-17 | Revisado: 2010-08-29 12:49:55 | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=872