Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info/
Centro de Documentación Mapuche
Mapuche Documentation Center

2010-08-08 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Europarlamentariker

Stoppa kränkningarna mot mapuchefolket

Vi protesterar mot de övergrepp och kränkningar som den chilenska staten begår mot mapuchefolket. Vi kräver att de s k antiterroristlagarna från Pinochetdiktaturen inte får användas mot mapuchefolket.


Efter att under många år ha sett sina traditionella landområden konfiskerade och utsålda till privata intressenter har mapuchefolket, som omfattar 2 miljoner personer eller en åttondel av Chiles befolkning, organiserat sig politiskt och krävt en dialog om respekt för sina rättigheter. Den chilenska statens svar har varit en militarisering av de områden där ursprungsfolket bor samt omfattande fängslanden av aktivister enligt Pinochetdiktaturens s k antiterroristlagar som ger möjlighet att hålla personer som misstänks vara terrorister tillfångatagna utan att lägga fram några åtalsgrunder och utan att ge dem rätt till offentligt biträde i upp till två år. Idag sitter 106 personer, inklusive två barn, tillhörande mapuchefolket i chilenska fängelser.
Den 12 juli påbörjade 31 fängslade aktivister tillhörande ursprungsfolket mapuche en hungerstrejk i protest mot den orättvisa behandlingen som mapuchefolket utsätts för och mot antiterroristlagarna som tillämpas mot dem som kämpar för sina rättigheter enligt ILOs konvention 169.
Vi kräver
respekt för mapuchefolkets rättigheter enligt ILOs konvention 169
en rättvis och offentlig rättegång för alla mapuchefångar
stopp för kränkningar av mapuchefolkets rättigheter
avskaffande av Pinochetdiktaturens s k antiterroristlagar

Hans Linde, riksdagsledamot
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot
Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker
Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker
Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna
Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd i Stockholm

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

Publicado: 2010-08-08 | Revisado: 2010-08-31 16:51:58 | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=820