Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info/
Centro de Documentación Mapuche
Mapuche Documentation Center

1998-11-15 | Cultura | Mapuche

Üñümche - Mapuchefågelmannen

Lorenzo Aillapán Cayuleo

Lorenzo Aillapán Cayuleo, mapuche poet, är idag en av dem mest kända kulturföreträdarna för mapuche kulturen i Chile.


Foto: Jorge Calbucura
Internationellt är han mest känd för sina litterära verk. Som poet fick han 1994 första pris av Casa de las Américas på Kuba i literaturkategorin indianspråk.

I Chile är Lorenzo Aillapán Cayuleo en välkänd personlighet i det chilenska kulturlivet som skådspelare, filmproducent, antropolog, hantverkare och språklärare i mapudungu (mapuche språk). Han har organiserat olika intresseorganisationer och kulturella organisationer som representerar och kämpar for mapuchefolkets rättigheter.

Lorenzo Aillapán har medverkat i den första mapuchefilm (1993) som har producerats i Chile; han har verkat som producent och skådespelare. För närvarande är Aillapán en erkänd talman for mapuchekulturen i Latinamerika; som sådan har han deltagit i olika internationella forum.

I Sverige har Lorenzo Aillapán Cayuleo blivit introducerad för den svenska publiken genom en radiodokumentär av den chilenske journalisten Juan Diego Espoerer som har sänt i P1 under rubriken Fågelmannen.

Lorenzo Aillapán Cayuleo har under många år utövat och utvecklat en unik och originell litterär gren: fåglarnas språktolkning. Mapuchefolkets kunskap och tolkning av fåglarnas sånger och meddelanden är en viktig del av den kommunikationsprocess som pågar dagligen mellan naturen och människan; som kunskap dateras långt tillbaka. Att tolka och förstå omgivningens ljud och tystnad är en vardaglig ansträgning för mapuchefolket, en del av en omfattande integrationsprocess.

Bland mapuchefolket är Lorenzo Aillap n Cayuleo den första som har förvandlat mapuchekunskapen till ett konstuttryck genom att härma, reproducera, och tolka fåglarnas språk. Bland mapuche kallar honom för Üñümche (fågelmannen).

Por Calbucura, J.

Publicado: 1998-11-15 | Revisado: 2009-11-15 18:39:51 | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=79