Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info/
Centro de Documentación Mapuche
Mapuche Documentation Center

2010-03-03 | Documentos de Trabajo | Indoamericano

Jordbävning i Chile

Chile är ett land med resurser, man hoppas att alla ansvariga gör vad det ska göras för att lösa det mest akuta. Just nu handlar det om koordination och hur snabbt kan de berörda myndigheterna agera.


På fråga om mina släktingar; ja, alla skakade men oskadade; men det är inte alla chilenska familjer. Trots den relativt låga offer siffra vet man att den kommer att stiga. Vad man vet är att de som drabbas materiellt är ca: två miljoner människor och de flesta av dem är de allra fattigaste i Chile. Områden som är mest drabbade är kusten, ett område på ca: 300 km. fattiga små fiskebyar där havet kom in 1 – 2 km in i landet. Tsunami effekten har gjort att i det nämnda området så har mellan 60 till 80 % av byarna försvunnit.
Konstigt nog är det relativt låg offer siffra; delvis beror detta på en lång historia av jordbävningar; Chile (tillsammans med Japan) har de strängaste regler i världen vad gäller alla sorts byggnader. När man ser de nya husen på TV som har kollapsat så är det bara ett bevis på att de har fuskat med reglerna eller byggnads materialet. De flesta byggnader har ståt emot och klarat av jordbävningen. Den andra orsaken angående den relativt låga offer siffran beror på att man i Chile har en reflex (nästan medfödd) som gör att man vet vad man ska göra när moder jord påminner oss om hennes tillstånd.
Angående hjälp; vad som just nu behövs är vatten, mat, läkarhjälp, filtar och medicin. Som alla vet har Chile allt detta och det största problemet är hur man kan nå dem som behöver. I det drabbade området har nästan alla broar och vägar kollapsat. Man ser via TV, plundring och liknande, då detta handlar om fattiga människor som under 48 timmar inte har tillgång till vatten eller mat.
Det största problemet i dagens Chile är de enorma klassklyftor som neoliberala ekonomer har skapat mellan olika sociala grupper. Världsbankens rapport "A Better Investment Climate for Everyone - World Development Report 2005 pekar på att Latinamerika förblir tredje världens rikaste, men också världen mest ojämlika, region. Allra störst är dock de ekonomiska klyftorna i Chile, det sjunde mest ojämlika land i hela världen. Enbart länder med allvarliga strukturella problem, såsom exempelvis Namibia, Lesotho, Botswana, Sierra Leone, placeras före Chile.
Som sagt, Chile är ett land med resurser, man hoppas att alla ansvariga gör vad det ska göras för att lösa det mest akuta. Just nu handlar det om koordination och hur snabbt kan de berörda myndigheterna agera.

Por Calbucura, J.

Publicado: 2010-03-03 | Revisado: | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=436