Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
MAPUCHE-UPPROP MOT EU:s HANDELSAVTAL

Ett frihandelsavtal mellan Chile och EU hotar att förvärra en redan allvarlig situation för Mapucheindianerna i Chile. Oron för exploatering av indianernas territorium och gör att Mapuches runtom i världen nu är på krigsstigen.

Daniel Ogalde
Stockholm april, 2003



Redan i mars månad väckte vänsterpartisten Rossana Dinamarca frågan om säkerställandet av mapuchefolkets rättigheter. Bakom frågan ligger det frihandelsavtal mellan Chile och EU som nu väntar på att ratificeras av riksdagen. Idag hör diskriminering till vardagen för ursprungsbefolkningen och många fruktar att avtalet kommer att förvärra en redan allvarlig situation ifall det genomdrivs. Jorge Calbucura är forskare vid sociologiska institutet på Uppsala universitet och tillsammans med andra mapuches runtom i Europa försöker han uppmärksamma kränkningar av ursprungsbefolkningen i Chile. Enligt honom är risken exploatering av ursprungsbefolkningens territorium överhängande.

- Chile är en nyliberal ekonomi som ger bra villkor åt det utländska kapitalet, därför kommer det många transnationella företag till landet. Bl a har skogsbolag etablerat sig och avverkat skog vilket inte bara fått ekologiska följder utan också gör att insamlandet av traditionella örter och mediciner förhindras. Samtidigt planerar nu ett spanskt företag ett enormt projekt bestående av ett 7 vattenkraftverk längs hela Bio Bio-floden, varav ett i områden där mapuche är bosatta.
Mapuche-indianerna var några av de första grupperna som under Pinochets militärdiktatur i Chile, föll offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. T ex gäller de antiterrorlagar som juntan instiftade då, än idag.
- Just den har tillämpats endast på mapuchebefolkningen. Våld mot polisen räcker för att hamna i en militärdomstol och oftast behövs inga speciella bevis utan bara indicier, säger Jorge Calbucura.
En undersöningsresa till Chile kunde konstatera att mer än 200-300 indianer sitter i fängelse, flera av de politiska aktivister, i samma veva står ca 90 mapuches inför rätta.

Monica Andersson, politisk sakkunnig för utrikesminister Anna Lindh anser dock att Sverige gjort mycket för att trygga mapucheindianernas rättigheter.
- Vi har lagt ner tid och möda. Överhuvudtaget har man satsat och överfört mark, inrättat sociala villkor mm.
Enligt Monica Andersson anser regeringen att frihandelsavtalet är något positivt för ursprungsbefolkningen.
- Det finns inget som talar för att det skulle vara negativt, säger hon.
- Tvärtom tillför det mycket positivt till situationen.

Jorge Calbucura som själv är mapuche konstaterar dock att många av de projekt som anordnats inte gjort någon verkan.
- Det finns pengar och en vilja att förbättra mapuche-situationen men inget händer.
Senast i mars sa Anna Lindh nej till en undersökningsresa till Chile, för att granska behandlingen av ursprungsbefolkningen och när jag frågar vad utrikesministern grundar sitt beslut på blir jag hänvisad till amerikaenheten. Där svarar man mig att uppgifterna tillhandahålls av EU och den svenska ambassaden i Chile, alltså inga oberoende källor. Inte heller har vare sig Sverige eller Chile skrivit på ILO: s artikel 169 om ursprungsbefolkningars rättigheter. När jag frågar Jorge Calbucura om framtiden svarar han en aning vemodigt:
- I vår kamp är vi ensamma, det har vi alltid varit.