Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
URL:http://www.soc.uu.se/mapuche
 
 
 Inbjudan:
Föreläsning - 1998 års "Alternativa Nobelpris" 
Tid: Måndagen den 7 december 1998, kl. 13-16
Plats: Rotundan, Allhuset, Stockholms Universitet (T-Universitetet)
För information: Kerstin Bennett, Right Livelihood Award, tel: 08-702 03 40, Jan Magnusson, Centrum för naturresurs- och miljöforskning, Stockholms Universitet, tel: 08-16 17 77, Mats Djurberg, Svenska Naturskyddsföreningen, tel: 08-702 65 09.


Centrum för naturresurs- och miljöforskning - Stockholms Universitet, Svenska Naturskyddsföreningen, Stockholm Environment Institute, Föreningen för utvecklingsfrågor och Right Livelihoood Award har inbjudit två av vinnarna till årets Right Livelihood Award "det Alternativa nobelpriset".

Samuel Epstein, professor i yrkes- och miljömedicin vid Illinois universitetet i Chicago, tillika ordförande i "Cancer Prevention Coalition (CPC) i USA hedras för sin "enastående forskargärning till gagn för mänskligheten". Genom att påvisa att industriella miljögifter är huvudorsak till många cancerfall och att kämpa för en reducering av dessa gifter, har Samuel Epstein och CPC satt press på myndigheter och företag att ta större ansvar för produktsäkerhet och miljöskydd. Samuel Epstein har givit ett unikt bidrag till förebyggandet av den sjukdom, som idag orsakar en fjärdedel av dödsfallen i industriländerna och som ökar världen över.

Juan Pablo Orrego, Grupo de Acción por el Biobío (GABB), Chile. GABB har genom sin kamp för att bevara Biobíos floddal lyft fram debatten kring en hållbar utveckling i det chilenska samhället. Den ekologiska balansen i Biobíodalen hotas idag av storskaliga dammbyggen. GABB har framgångsrikt utmanat vattenkraftmonopolet och dammkonstruktörerna och spelar en avgörande roll i förändringen av den statliga utvecklings- och miljöpolitiken. Till föreläsningen kommer även GABBs vice ordförande Christian Opaso och två representanter för peheuenche indianerna, som direkt berörs av dammbygget i Biobíodalen, Nicolasa Quintraman, Sara Imilmaqui Aguas samt Dario Jaña.