Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
URL:http://www.soc.uu.se/mapuche
 
 
 
 INBJUDAN TILL LATINAMERIKAKONFERENS
Lund 16 -17 de OKTOBER 1998
Ursprungsfolkens mänskliga rättigheter i Latinamerika 
- Etnicitet och mångkulturalism

  PROGRAM 

  INFORMATION OM KONFERENSEN 

  Konferensen arrangeras av IWGIA Lund med stöd från Guatemalanska föreningen i Lund och genomförs med ekonomiskt bidrag från SIDA, UD och Studiefrämjandet.

  Konferensens huvudteman är 
   

  1. Demokrati och mänskliga rättigheter 
  2. Kvinnorättigheter 
  3. Etnicitet, mångkulturalism och staten

  Representanter från Chile, Peru, Ecuador och Guatemala samt latinamerikanska forskare bosatta i Sverige kommer att tala.

  Konferensavgift: 200 kronor. Studenter 100 kronor. I konferensavgiften ingår kaffe och konfernsmaterial

  För anmälan kontakta IWGIA Lund: 
  c/o Miljöbiblioteket 
  Box 1092, 221 01 Lund 
  tel. 046 - 14 88 86 
  fax: 046- 12 24 44 
  iwgia.lund@swipnet.se 
  http://hem1.passagen.se/iwgia
  Anmälan senast 9 oktober

  Föredragen hålls på svenska och spanska. Tolkning vid behov

  Arrangören kan hjälpa till med bokning av logi i Lund. Konferensen äger rum på Grand Hotel i Lund

  FREDAG 16 OKTOBER
   

  • 9.00 Registrering
  • 10.00 Mänskliga rättigheter och ursprungsfolk i Peru - Pedro García Hierro, juridisk rådgivare, AIDESEP Peru
   
  • Kaffe
   
  • 11.00 Mänskliga rättigheter och territoriella rättigheter - Reinaldo Tuerta, AIDESEP, Peru
  • 12.00 Rätten till naturresurser - Lily La Torre, AIDESEP, Peru
   
  • 13.00 Lunch
   
  • 14.30 Mapuche och nationell identitet i Chile - Sergio Cuadra, forskare i sociologi, Lunds Universitet 
  • 15.30 Kvinnans roll och de mänskliga rättigheterna - Sara Imilmaqui Aguas, Center för Indiansk konst och kultur, Chile 
   
  • Kaffe
   
  • 16.30 "Det förflutna är närvarande" - Jorge Calbucura, Fil Dr i sociologi, Uppsala Universitet 
   

  LÖRDAG 17 OKTOBER
   

  • 9.30 Kaffe
   
  • 10.00 Etnicitet, mångkulturalism och staten i Ecuador - Maria Silvia Cordero Cueva, sociolog, Ecuador
  • 11.00 Mångkulturalism i Guatemala - Gloria Esprit, URNG Guatemala
  • 12.00 Ursprungsfolkskvinnornas rättigheter - Francisca Pu, koordinator för Maya kvinnor i Chimaltenango, Guatemala 
   
  • 13.00 Lunch
   
  • 14.00 Kvinnornas politiska deltagande i Guatemala - Silvia Solórzano, URNG, Guatemala
  • 15.00 Integrationsmodell i Latinamerika: en komparativ studie, Argentina, Bolivia och Chile, Enrique Pérez, Fil Dr i socialantropologi, Lunds Universitet
  • 16.00 Kaffe och Avslutning 
IWGIA- Lund