Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
URL:http://www.soc.uu.se/mapuche
 
 
 Seminarieserie:
Den indianska identiteten i Latinamerika: kontinuitet eller förändring? 
 

Konferenser/Kurser

-Vt 99: Chiapas: en värld med plats för många världar. Organiserar Färnebo Folkhögskola, Box 23, 810 20 Österfärnebo. Info: Tel: 0291-202 75. Fax 0291-205 74. E-post. farnebo@nn.apc.org

Andra nordiska nätverk om Latinamerikastudier

Finland: Ibero-amerikanska Centret inom Renvall-Institutet, Helsingfors Universitet, koordinerar Latinamerika forskning, arrangerar föredrag och föreläsningar för allmänheten om Latinamerikas språk och kulturer. Centret har ett nätverk av mer än 300 medlemmar. För mer information kontakta: Jouni Pirttijärvi: tel. 358-9-191 23 796. E-mail: iberoamerikka@helsinki.fi

Iberoamerikanska Institutets homepage: http://www.hum.gu.se/~romibero/index.html

Välkomna till våra aktiviteter!

Edmé Domínguez R.
ansvarig för extern verksamhet
tel 773 18 98

Latinamerikastudier
Iberoamerikanska Institutet

Box 200
405 30 Göteborg, Sverige

Tel: 031/7731898
fax: 7731804
e-mail:Lat.am.stud.@ibero.gu.se
Sweden