Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Urfolkens Internationella dag

Estimados amig@s

El 9 de Agosto celebramos el día internacional de los pueblos indígenas. El punto central de la actividad se concentra en un debate en torno a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007. Por intermedio de la presente los invito a participar.

Información complementaria:

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM URFOLKSDEKLARATIONEN

Urfolkens Internationella dag 9 augusti, kl. 10.00

Spegelsalen, KFUK-KFUM Central

Rosengatan 1 (T-bana Rådmansfgatan)

STOCKHOLM

FN har instiftat ett ”Urfolkens andra årtionde 2005 – 2015”, varunder medlemsstater förväntas att i partnerskap med världens urfolk, lyfta fram deras kunskaper och verka för att stärka det nationella och internationella samarbetet mellan urfolken och medlemsnationerna. Det är tradition i Sverige att representanter från urfolk från olika delar av världen, tillsammans arrangerar en manifestation för att uppmärksamma dagen.

Årets tema är FN: s urfolksdeklaration, antagen av Generalförsamlingen den 13 september 2007. Deklarationen fastslår bl a individuella och kollektiva rättigheter för urfolk. Den fäster vikt vid urfolkens rätt att behålla, stärka och fritt bestämma över sina olikartade politiska, rättsliga, ekonomiska, sociala och kulturella institutioner. Den förbjuder diskriminering av urfolk, och främjar deras fulla och verksamma delaktighet i alla frågor som berör dem och deras rätt att förbli särskilda samt säkra deras egna visioner om ekonomisk och social utveckling.

Vi vill medverka till att forma partnerskap med statliga företrädare och makthavare, på lika villkor och i ömsesidig respekt. Detta för att arbeta för att bibehålla, skydda och värna ursprungsfolkens unika kulturer, i enlighet med ursprungsfolkens traditionella värderingar.

Vi vill försäkra oss om att 20 års arbete med FN: s Deklaration för Ursprungsfolkens Rättigheter, inte varit förgäves. Vi vill att deklarationen blir det effektiva instrument så som avsett är.

Du har nu tillfället att på flera sätt visa, att Du vill medverka till att Deklarationen efterlevs, genom att tillsammans med oss utarbeta strategier för samarbete. Vi behöver Din medverkan! Seminariet avslutas med att skapa en gemensam resolution.

Vänligt,

Lilian Mikaelsson

Ordförande
Sameföreningen i Stockholm

Jorge Calbucura

Talperson
Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter

Carina Gustafsson

Pressansvarig
Nätverket Vild-eken

 

INTERNATIONAL DAY OF THE WORLDS INDIGENOUS PEOPLES

Programme:


10.00 Opening ceremony, opening speech, by Lilian Mikaelsson, Chairwoman Stockholm Saami organisation, SFUR
10.20 seminar on the UN Declaration for Indigenous Peoples Rights with Panel discussion, Moderator Jorge Calbucura, Mapuche, SFUR
11.15 cultural expressions by Indigenous representatives
12.00 - 13.15 Lunch
13.20 - 14.30 Documentary video by Cesar Gallindo: "Uratariamanta eso es democracia para nosotros"
14.35 Panel discussion and manifesto
15.25 - 16.30 Ethnic Theater, "Palimsest spor av et hemmelig liv" by Miguel Utreras, Mapuche
Closing summary and manifesto Carina Gustafsson, Wild-Oak Network, SFURWelcome!


On behalf of Scandinavian Forum for Indigenous Peoples Rights, Stockholm Saami organisation, Ñuke Mapu and The Wild-Oak Network

Press contact

Carina Gustafsson
1073gustafsson@telia.com
0046- ( 0 )73 - 84 52 651