Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Ung mapuche mördad

I Chile pågår just nu en offensiv riktad mot urfolket Mapuche. Chile säger sig vara en demokrati och skall därför spela enligt demokratins spelregler. Men man har kriminaliserat Mapuche då de protesterar mot intrång på deras traditionella marker. Läs nedan ett brev tillställt den Chilenska presidenten och regeringen skrivet av ordföranden i UBV (www.ubv.se ).

Gör något du också, genom din förening/organisation/institution.

Skriv t ex ett brev till Chiles ambassad i Stockholm och protestera! Adressen är:

Chiles Ambassad, Sturegaran 8, 114 35, Stockholm.

Mvh,

L Mikaelsson, ordförande
Sameföreningen i Stockholm

c/o Högbergsbacken 25, 3 tr
118 54 STOCKHOLM
Mob: 070-159 45 29

 

Mord på mapuchestudent, ytterligare ett exempel på systematiska övergrepp mot Ursprungsfolksrättigheter i Chile

 

Den 3dje januari 2008 sköts ihjäl Matías Catrileo Quezada ung mapuche student medan han försökte försvara mapuchefolkets sedan urminnes tider förvaltade territorier. De som sköt var chilenska poliser. Händelsen visar på att ursprungsfolkens kamp för sina rättigheter blottlägger alltmer vilka medel en av de “demokratiska” regeringarna i Latinamerika är beredd att ta för att försvara de berövarna av indianernas jord dvs. godsägarna samt de nya kolonisatörerna: de internationella företagens intressen. På så sätt konstaterar vi att de territoriella berövningar som skett under tre sekel av spansk kolonisering och nästan två sekel av republiker i spanskättlingarnas händer, accelererar idag underlättade av den ”demokratiska” täckmanteln.

De senaste chilenska regeringarna från diktatorn Pinochet och framåt, har utmärkt sig för att öppna landets dörrar på vid gavel för att tillfredställa den gällande ny-liberala modellen genom att lämna plats åt privata investeringar ofta av multinationell karaktär. Denna generösa ”liberalisering” av marken har i synnerhet drabbat urprungsfolksterritorierna som i fallet med förstörelsen av glaciären Pascua Lama i diaguitafolkets mark, pipelines och laxodlingar i lafkenchefolks mark, sopstationer i mapucheterritorium, vattenkraftstationer hos bergsfolken i Bio-Bio och Liquiñe/Coñaripe (där norska företag är inblandade) och fler därtill.

Indiansamfälligheternas motstånd mot alltmer direkta koloniserings atacker har besvarats av fru Bachelet med att kriminalisera protesterna genom att använda sig av ”anti-terrorist lagen”, ärvd från diktator Pinochets lagstiftning. Vidare har denna demokratiska regering vägrat skriva under ILO:s 169 konvention som handlar om ursprungsfolksrättigheter samt struntat helt i rekommendationerna kring respekt för mänskliga rättigheter som FN:s speciella utsände för Ursprungsfolksfrågor och FN:s Mänskliga Rättigheters kommittén uttryckt.

Den 10 okt. började en grupp mapuche politiska fångar en hungerstrejk. Deras krav är respekt för sitt folks rättigheter och egna medborgerliga rättigheter. Men efter ca. tre månader hungerstrejk och det akuta hälsotillstånd som de nu befinner sig i har den chilenska regeringen valt att förbli oberörd och inte uttalat sig alls beträffande proteståtgärderna.

För fem år sedan mördades på liknande sätt Alex Lemun 17 år i händerna på den chilenska Statens styrkor och hans mördare har ännu ej ställts till svars. Med denna erfarenhet i bakgrunden anser vi att den 22 årige mapuche studenten Matías Catrileo Quezadas mord kräver en snabb, seriöst och oberoende undersökning.

Som del av världsopinionen kräver vi av den chilenska regeringen att:

 

Carmen Blanco Valer

UBV-Latinamerika

Sverige