Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info
 
 UPPROP FRÅN SOLIDARITETSKOMMITTÉN FÖR MAPUCHEFOLKET:

 
STÖD EN INDIANSK YRKESKVINNA I DEN FÖRSTA
RÄTTSPROCESSEN OM RASDISKRIMINERING I CHILE!


 
Blev hånad och kallad "skitig indian" av sin chef då hon krävde rättvisa
lönevillkor.

 
Fick stryk av kommunordföranden när hon ville klaga på den orättfärdiga
behandling hon utsatts för.

 
Som en hämnd för dessa "fräckheter" anklagades hon i TV för bl.a.
förfalskning av dokument och förskingring i sitt arbete, och polisanmäldes
för lydnadsvägran och förolämpning.

 
Den drabbade kvinnan heter Bernardita Calfuqueo Llancapan och tillhör
mapuchefolket, ett ursprungsfolk i södra Sydamerika. Hon är
universitetsutbildad socionom och arbetar som socialassistent i Lumaco, en
landsbygdskommun i  södra Chile. För att försöka försvara sig mot de här
övergreppen och en mängd ytterligare trakasserier på grund av sitt ursprung
och sin hudfärg, har hon gjort en rättslig anmälan om rasdiskriminering och
därmed startat den första juridiska processen om denna fråga i Chile.

 
Eftersom den chilenska lagen om rasdiskriminering aldrig tidigare
tillämpats i något rättsfall har den nu inledda processen en stor
principiell betydelse för att fastlägga praxis i domstolarna. Det är av
största vikt att saken drivs på bästa sätt, vilket bl.a. kräver ekonomiska
resurser för att konsultera kvalificerad juridisk expertis. Tyvärr saknar
Bernardita och hennes närstående medel för detta, och den hjälp hon kan få
från lokalsamhället är otillräcklig. Vi vill därför uppmana alla som anser
detta angeläget att lämna ekonomiskt bidrag till en rättvis rättegång för
Bernardita, och därmed stödja kampen för att ursprungsfolkens mänskliga
rättigheter ska respekteras i Chile.

 
Mera information kan erhållas från Monika Norell, sekreterare i
Solidaritetskommittén för mapuchefolket, på tel. 040-124603.

 
Bidrag insättes på postgironummer 495 34 24-1.

 
Mapuchekommittén tackar på förhand för ert solidariska bidrag.
Malmö 1998-12-07

 
Solidaritetskommittén för mapuchefolket i Chile, i Malmö
gm

 
Monika Norell
sekreterare