Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Stoppa massakern på ursprungsfolken i Colombia

oktober, 2008

Den colombianska regeringen försöker med våld och mord tysta ned protesterna från Colombias ursprungsfolk mot kränkningar och olika övergrepp. Det är ett fysiskt och kulturellt folkmord som de utsätts för när de försvarar sina territorier, sin autonomi och kultur.

Genom en rad fredliga aktioner och i samband med ursprungsfolkens motståndsdag den 12 oktober har tiotusentals människor under de senaste dagarna uppmärksammat den diskriminering och uteslutning som ursprungsfolken utsätts för i Colombia. Krav har bland annat ställts på att regeringen ska respektera ursprungsfolkens territorium och autonomi liksom deras rätt att organisera sig, men även att regeringen sätter stopp för intrång på ursprungsfolkens territorium och uppfyller överenskommelsen om att lämna tillbaka mark som tidigare beslagtagits från ursprungsfolken samt att Colombia ratificerar FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Enligt Centralorganisationen för Colombias ursprungsfolk (Onic) har den colombianska staten försökt stoppa aktionerna med våld och attacker mot demonstranterna, något som har föranlett att ett tjugotal människor mördats, bland dem ett barn, och hundratals skadats. Tidigare i oktober har 27 personer från ursprungsfolken mördats i Cauca, Nariño och Caldas.

De senaste veckornas mord och våld är ett led i en rad systematiska kränkningar av ursprungsfolkens rättigheter i Colombia. Under de sex år som president Alvaro Uribe suttit vid makten har 1 253 personer mördats och 53 885 personer tvångsförflyttats.

· Vi solidariserar oss med de colombianska ursprungsfolkens legitima krav och rätt att genomföra fredliga aktioner.

· Vi stödjer ursprungsfolkens krav på att den colombianska staten ska underteckna FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och att den ska följa rekommendationerna från FN om de mänskliga rättigheterna i Colombia och ursprungsfolkens grundläggande rättigheter.

· Vi fördömer starkt morden och de våldshandlingar som riktats mot ursprungsfolken. Vi kräver att den colombianska regeringen stoppar alla våldshandlingar mot ursprungsfolken och garanterar deras rätt till fredliga aktioner.

· Vi uppmanar FN och det internationella samfundet att följa mobiliseringen och bidra till att de colombianska ursprungsfolkens liv, fysiska, kulturella och territoriella integritet garanteras.

Vi uppmanar den svenska regeringen att protestera mot övergreppen på ursprungsfolken i Colombia och att kräva ett stopp på våldshandlingarna.

Per-Gustav Idivuoma
Ordförande i Svenska Samernas Riksförbund
www.sapmi.se

Francisco Contreras
Ordförande i Latinamerikagrupperna
www.latinamerikagrupperna.se

Fredrik Jansson
Ordförande i Colombianätverket
www.colombianatverket.se

Jens Holm
EU-parlamentariker för Vänsterpartiet
www.jensholm.se

Eva Goës
ordförande i Green Forum

Hans Linde
Riksdagsledamot (v)

Jorge Calbucura och Lilian Mikaelsson
Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter

Ingvar Enghardt
Vänskapsförbundet Sverige - Nicaragua (VFSN)

Ola Persson
Föreningen Fjärde Världen

Elena Gutierrez
Tidskriften Liberación

Rafael Altez Calderon
Comite Independiente de Apoyo al Perú (GIAP) –Suecia

Paulina de los Reyes
Eva Björklund
Gun Adolfsson
Carlos Palestro
Joel Nilsson
Silvia Leiva
Kåre Ventura
Erlinda Rojas
Antonio Sassarini


Detengan la masacre de los pueblos originarios de Colombia

octubre, 2008

Los abajo firmantes manifestamos nuestro respaldo a la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular en Colombia. Instamos al Gobierno colombiano a garantizar las condiciones para el desarrollo de la libre protesta en las diferentes regiones, y a emprender acciones para dar respuesta a las demandas planteadas.

Apoyamos la demanda de los pueblos originarios dirigida al Gobierno de Alvaro Uribe Velez que Colombia firme la declaración de las Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas y que siga las recomendaciones de la ONU a respetar los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos originarios.

Condenamos categóricamente las muertes y los actos de violencia que han afectado a los indígenas y exigimos al gobierno de Colombia a parar la represión y la violencia en contra de los pueblos originarios. Instamos al gobierno colombiano a garantizar el derecho de los pueblos originarios a manifestarse pacíficamente en favor de sus demandas.

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional a hacer seguimiento a la movilización, y a contribuir a que se garantice la vida, la integridad física, cultural y territorial de los pueblos indígenas de Colombia.

Instamos al Gobierno sueco a presentar ante el Gobierno colombiano una protesta por los abusos que afectan a los pueblos originarios de Colombia y a exigirle al Gobierno de Alvaro Uribe Velez que cese la violencia contra los indígenas de Colombia.

Per-Gustav Idivuoma
Presidente de la Asociación Nacional del Pueblo Saami
www.sapmi.se

Francisco Contreras
Presidente de SAL - Latinamerikagrupperna
www.latinamerikagrupperna.se
 
Fredrik Jansson
Presidente de Red Colombia - Colombianätverket
www.colombianatverket.se
 
Jens Holm
Diputado del Parlamento de la Unión Europea
www.jensholm.se

Eva Goës
Presidente de Green Forum


Hans Linde
Diputado Nacional del parlamento sueco, Riksdagen

Jorge Calbucura y Lilian Mikaelsson
Foro Escandinavo de los Derechos de los pueblos originarios


Ingvar Enghardt
Asociación de Amistad Suecia-Nicaragua - Vänskapsförbundet Sverige - Nicaragua (VFSN)

Ola Persson
Asociación Cuarto Mundo – Fjärde Världen

Elena Gutierrez
Periodico Liberación

Rafael Altez Calderon
Comite Independiente de Apoyo al Perú (GIAP) –Suecia

Francisco Contreras
Ordförande i Latinamerikagrupperna
070 7953842
www.latinamerikagrupperna.se

Presidente de Solidaridad Suecia-América Latina (SAL)
+46 70 7953842
www.sal.se