Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

mapuche kamp

ÅPENT MØTE OM MAPUCHEINDIANERNES (JORDENS FOLK) KAMP I CHILE

Torsdag 11 dec. Kl. 18.00.
Sted: Samisk Hus .

Adresse: Akersgata 34 7.etg.

Komiteen for mapucheindianernes rettigheter inviterer til åpent møte. Innleder er mapucheindianeren Jorge Calbucura, universitetslektor i Sverige.
Innlederen vil belyse mapucheindianernes kamp for sitt territorium gjennom historien. Vi vil sette fokus på en av de glemte konfliktene i Latin – Amerika under de såkalte demokratiske prosesser.

Myndigheter har gjennom mange år, både gjennom diktaturregimen og under demokratisk styresett benyttet seg av undertrykkelse og vold for å holde mapucheindianerne i sjakk i deres kamp for endringer og for å få beholde sitt territorium.

Til tross for at diktaturenes tid er forbi i Chile, fortsetter man, blant annet i ly av såkalt antiterrorlovgivning, undertrykkelsen av mapucheindianerne. De blir ikke anerkjent som berettiget til sitt rettmessige territorium og deres organisasjoner blir av styresmaktene stemplet og omtalt som terrorister, blant annet for å legitimere forfølgelse og undertrykkelse.
Kampen for territoriale rettigheter har økt og konfliktene har resultert i at mange av mapuchenes ledere i dag sitter fengslet, noen er blitt drept og betydelige områder er militarisert.

Kom og hør om mapucheindianernes kamp mot multinasjonale selskapers profittstyrte ødeleggelse av naturen i de store områdene hvor mapucheindianerne har levd og fortsatt ønsker å leve slik de har gjort i utallige generasjoner.

Et av selskapene som planlegger tiltak med ødeleggende effekt for mapucheindianernes områder, er det norske, statseide selskapet SN Power. Man risikerer at de ødeleggende tiltakene iverksettes allerede neste år, noe som betyr at det haster.

mapuche kamp

Kontakt: maria.esperidion@gmail.com eller mobilnummer 45039369


Med støtte av LAG og Radio Latin-Amerika,


El LAG y el Comité para los derechos de los Mapuches les invitan a una reunión con el Dr. Jorge Calbucura de la Mittuniversitetet de Suecia. El Dr. Calbucura hablará sobre la historia de la lucha de los Mapuches por sus territorios. Más información.


Fecha: 11 de Diciembre, 18.00
Lugar: Samisk Hus, Akersgata 34, Oslo

Solidaridad con el hermano pueblo Mapuche
Skrevet av ¡Venezuela va!
tirsdag 02. desember 2008 22:13


PENT MØTE OM MAPUCHEINDIANERNES
(JORDENS FOLK) KAMP
I CHILE
Torsdag 11 dec .Kl. 18.00.
Sted :Samisk Hus .Adresse: Akersgata 34 7.etg.
Sist oppdatert torsdag 04. desember 2008 09:37

Enlaces:
www.venezuelava.no
10. Åpent møte om Mapucheindianernes kamp i Chile, på Samisk Hus i Oslo
4 innlegg - 3 forfattere
Åpent møte om Mapucheindianernes kamp i Chile, på Samisk Hus i Oslo. ... Komiteen for Mapucheindianernes rettigheter inviterer til åpent møte. ...
sjaman.com/component/option,com_smf/Itemid,112/topic,10564.0 - 35k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
11. Skriv ut side - Åpent møte om Mapucheindianernes kamp i Chile, på ...
Tittel: Åpent møte om Mapucheindianernes kamp i Chile, på Samisk Hus i Oslo ... Komiteen for Mapucheindianernes rettigheter inviterer til åpent møte. ...
sjaman.com/component/option,com_smf/Itemid,112/action,printpage/topic,10564.0 - 5k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
12. Latin-Amerikagruppene i Norge: Oppslagstavle | 22 98 93 20
Åpent møte om mapucheindianernes kamp. Hør om mapucheindianernes kamp mot multinasjonale selskapers profittstyrte ødeleggelse av naturen i de store områdene ...
www.latin-amerikagruppene.no/Objekter/9802.html - 20k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
13. Latin-Amerikagruppene i Norge: Oppslagstavle | 22 98 93 20
Åpent møte om mapucheindianernes kamp. Hør om mapucheindianernes kamp mot multinasjonale selskapers profittstyrte ødeleggelse av naturen i de store områdene ...
www.latin-amerikagruppene.no/noop/page.php?p=Objekter/9802.html&d=1 - 21k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
14. Latin-Amerikagruppene i Norge: Oppslagstavle | Utskrift
Åpent møte om mapucheindianernes kamp. Hør om mapucheindianernes kamp mot multinasjonale selskapers profittstyrte ødeleggelse av naturen i de store områdene ...
www.latin-amerikagruppene.no/noop/page.php?p=Objekter/9802&print=1 - 3k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
15. Latin-Amerikagruppene i Norge: Oppslagstavle | 22 98 93 20
tordag 11. desember 2008: Åpent møte om mapucheindianernes kamp. Arrangør: Komiteen for mapucheindianernes rettigheter. Sted: Samisk Hus, akersgata 34, Oslo ...
www.latin-amerikagruppene.no/Oppslagstavle/index.html - 23k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
16. Latin-Amerikagruppene i Norge | 22 98 93 20
lørdag 06. desember 2008, Kl. 14.00. Kultursenteret ISAK, Prinsensgate 44, Trondheim. Åpent møte om mapucheindianernes kamp tordag 11. desember 2008, KL. ...
www.latin-amerikagruppene.no/ - 35k - I hurtigbuffer - Lignende sider - Noter dette
[ Bokmerke ]