Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2010-08-18 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Till utrikesminister Carl Bildt (m)

Skriftlig fråga 2009/10:994 Mapuchefolket i Chile

Av Amineh Kakabaveh (v)
Mapuchefolket i Chile led svårt under Pinochetdiktaturen. Med stor hänsynslöshet konfiskerades stora landområden som av tradition tillhör mapuchefolket.
Med diktaturens försvinnande fanns det förväntningar på att konfiskeringarna och förföljelserna av mapuchefolket skulle upphöra. Så har dock inte skett. Den chilenska staten har sålt ut områden till privata intressenter. Försäljningen berör två miljoner människor. Mapuchefolket har organiserat motstånd mot försäljningen av deras områden. 32 aktivister i motståndet mot den chilenska statens försäljning har anklagats för ”terrorism” och väntar på att dömas i enlighet med Pinchetdiktaturens antiterrorlagar, där praktiskt taget varje form av opposition mot sittande regering kan betraktas som ”terrorism”. Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter.
Min fråga till utrikesministern lyder:
Avser utrikesministern agera för att den chilenska regeringen ska följa ILO:s konvention och förhindra att mapuchefolkets rättigheter kränks?
Inkom: 2010-08-18
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2009/10&nr=994&dok_id=GX11994

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

 Campañas

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2026-06-15

Ñuke Mapu

Facebook Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, artículos, videos, fotos, actividad, enlaces y el más completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.