Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campa√Īas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2010-08-17 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Till utrikesminister Carl Bildt (m)

Skriftlig fråga 2009/10:975 Kränkningar av mapuchefolkets rättigheter

Av Bodil Ceballos (mp)
Den 12 juli påbörjade ett tjugotal fångar tillhörande urfolket mapucheindianerna en hungerstrejk. Fångarna sitter fängslade i södra Chile och fastar i protest mot hur mapuchefolket behandlas av Chiles regering.
Efter att under många år ha sett sina traditionella landområden konfiskerade och utsålda till privata intressenter har mapuchefolket, som omfattar 2 miljoner personer eller en åttondel av Chiles befolkning, organiserat sig politiskt och krävt en dialog om respekt för sina rättigheter. Responsen har varit en militarisering av de områden där urfolket bor samt omfattande fängslanden av aktivister enligt den nya anti-terrorlagstiftningen som ger möjlighet att hålla misstänkta terrorister tillfångatagna utan att presentera åtalsgrunder och utan rätt till offentligt biträde i upp till två år. Behandlingen av mapucheindianerna har lett till kritik av Chiles regering från flera av FN:s särskilda sändebud.

I ljuset av följande uppgifter vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser ministern att ta initiativ för att uppmärksamma kränkningarna av mapucheindianernas rättigheter?

Inkom: 2010-08-05

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=67&doktyp=fr&dok_id=GX11975&rm=2009/10&bet=975

Svar på fråga 2009/10:975 av Bodil Ceballos (mp) Kränkningar av mapuchefolkets rättigheter

Bodil Ceballos har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att uppmärksamma kränkningarna av mapuchefolkets rättigheter i Chile. En liknande fråga har även besvarats av mig tidigare (se svar 2007/08:595).
EU för en kontinuerlig dialog med den chilenska regeringen om mänskliga rättigheter, inklusive situationen för personer som tillhör urfolk. Sverige följer aktivt detta arbete, främst genom vår ambassad i Chile. Sveriges ambassad har nyligen lyft frågan om mapuchefolkets situation lokalt inom EU-ambassadörskretsen. Vidare genomfördes under Sveriges EU-ordförandeskap år 2009 en fältresa där ett antal EU-ambassadörer besökte mapuchefolket i södra Chile för att bilda sig en uppfattning om situationen.

Stockholm den 18 augusti 2010
Carl Bildt

Fuente: Skandinaviskt Forum fŲr Urfolkens Ršttigheter

 Campa√Īas

2019-12-30

Ngullumapu 2019 octubre 29

Temuko: Derriban la estatua del conquistador de Chile, Pedro de Valdivia

Que se vuelva costumbre subvertir este orden colonial en la ciudad menos ciudad de Chile.
Lea más...

2019-12-30

Ngullumapu 2019 octubre 29

Collipulli: derriban el busto del genocida Cornelio Saavedra

En la plaza Diego Barros Arana, Comuna de la región de La Araucanía.
Lea más...

2019-12-30

Ngullumapu 2019 octubre 29

Concepción destruyeron la estatua del invasor Pedro de Valdivia

Es puesta en los pies de la estatua del Toki mapuche Leftrar√ľ.
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-05-08

Radio JGM, con la conducción de Felix Queupul

Kalfu Folil Tai√Ī Auki√Ī - Ecos desde las ra√≠ces Azules

Azul es el principio de la vida, el infinito y el agua. En el azul es donde firma la vida y donde est√°n nuestros ancestros, nos envuelve en Wallmapu y donde habita el Wanglen, y por eso el agua brilla con polvos de estrellas?. Esc√ļchanos, haz clic aqu√≠
Lea más...

2020-10-13

El 12 de octubre, Latinoamérica se viste de indígena (con orgullo)

Son muchos los países sudamericanos que han cambiado el nombre y el motivo de la festividad del conocido como Día de la Raza para olvidar la colonización y conmemorar a los caídos indígenas.
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.