Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campa√Īas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2005-06-23 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Stockholms Fria den 23 juni, 2005

Neoliberalism på bekostnad av mapucheindianerna

Chiles ekonomiska framgång bygger på social och ekonomisk ojämlikhet, usla arbetsvillkor och ett förtryck mot landets ursprungsbefolkning som stödjer sig på lagar från Pinochets diktatur.
Chiles ekonomiska framgång bygger på social och ekonomisk ojämlikhet, usla arbetsvillkor och ett förtryck mot landets ursprungsbefolkning som stödjer sig på lagar från Pinochets diktatur. När presidenten besökte Sverige togs han dock emot med öppna armar, skriver Jorge Calbucura.

Chiles president Ricardo Lagos besökte nyligen Sverige. Chiles president är en av de mest uppskattade latinamerikanska statscheferna och Chiles ekonomiska under uppskattas av alla politiker runt om i världen. I Europa tas Lagos emot med öppna armar.

Enligt de senaste prognoserna kommer fattigdomen i Latinamerika att ta minst ett sekel att utrota. I denna dystra kontext uppmärksammas Chiles ekonomi som det enda land i Latinamerika med en ständig ekonomisk tillväxt. Framgångarna är lätta att se: hygglig tillväxt, inflationen på mattan och fortsatt intresse för landets kapitalmarknader. Chile är ett exempel på hur neoliberalismen kan omvandla ett land till exportör och investeringsobjekt.

Under Ricardo Lagos regering har Chiles kapitalister och transnationella investerare ingen anledning att vara missnöjda. Han har inte tummat på den ekonomiska modell som instiftades under Pinochet, vars fundament är låga tullar och intensiv satsning på exportindustrier.

Lagos har dock också inriktat sin politik på utjämnande sociala reformer till förmån för de fattiga, men vid hans mandats slut är det bara att konstatera att Lagos reformprogram inte har burit frukt enligt förväntningarna.
Chile av i dag är ingen rosendröm. Fattigdomen är det största problemet: antal fattiga i Chile räknas till 18 procent. Klassklyftorna är gigantiska. Världsbankens rapport "A Better Investment Climate for Everyone - World Development Report 20052 pekar på att Latinamerika förblir tredje världens rikaste, men också världen mest ojämlika, region. Allra störst är dock de ekonomiska klyftorna i Chile, det sjunde mest ojämlika land i hela världen. Enbart länder med allvarliga strukturella problem, såsom exempelvis Namibia, Lesotho, Botswana, Sierra Leone, placeras före Chile.

Inom Latinamerika är Chile landet som erbjuder de sämsta arbetsvillkoren för anställda. Enligt International Labour Organisation har bara 30 procent av den chilenska arbetskraften ett anställningskontrakt, en lön som stämmer med kompetensen och tillgång till social försäkring. I Latinamerika jobbar en anställd i genomsnitt 42 timmar i veckan (enligt International Institute for Management of Development). I Chile däremot sträcker sig en arbetsvecka över 50 timmar. De som jobbar mest är chilenska gruvarbetare, med 51 timmar per arbetsvecka.

Majoriteten av Chiles 18 procent fattiga är indianer, som uppgår till cirka 1,6 miljoner människor, till största delen mapuche. De flesta indianer lever på en dollar om dagen - alltså i extrem fattigdom. Särskilt mapucheindianerna lever idag under mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Totalt lever ungefär en och en halv miljon mapucheindianer i Chile. En fjärdedel har trängts in i överbefolkade reservat och resten är utspridda i byar och städer runt om i Chile. De indianer som lever i reservat har inte tillräckligt med jord för att klara sin egen försörjning.

Dagens svåra situation är resultatet av Pinochet och militärdiktaturens indianfientliga politik. År1979 omvandlades mapuchereservaten till privat egendom. Man delade då reservaten till små jordlotter - i strid med mapuches ursprungliga levnadssätt. Den militära administrationen överlät med mycket generösa villkor all konfiskerad mark till skogsföretag - under kontroll av mäktiga ekonomiska grupper - för att kalhugga urskog och i dess ställe plantera tall och eukalyptus. Denna exploatering har gjort att chilenska skogsbolag och transnationella företag numera äger en stor del av mapucheområdet.

Chilenska staten driver sin satsning på exportindustrier på bekostnad av mapuches markområde och det hotar mapuches livsvillkor. Det statliga och privata tvångsövertagandet av deras jordar försätter. Mot detta protesterar mapucheindianerna.
Chiles regering vägrar ratificera ILO:s avtal 169 från 1989 om ursprungsbefolkningar. Så sent som den 18 maj avslog den chilenska senaten för tredje gången förslaget att erkänna den indianska befolkningen i grundlagen.

Den senaste tidens oroligheter har lett till en ökad uppmärksamhet i medierna om den ekonomiska och rasistiska diskriminering som urbefolkningen är utsatt för. Men protesterna har resulterat i att de antiterrorlagar som militärdiktaturen instiftade har tillämpats på mapuchebefolkningen. Under de senaste tre åren har cirka 300 mapucheindianer hamnat i militärdomstol, där inga bevis utan bara indicier behövs för att bli dömd. Idag sitter 6 mapucheindianer, politiska aktivister, i fängelse. Cirka 90 stycken står inför rätta. Sedan den 2 juni sitter Pedro Cayuqueo, chefredaktör för den första och enda mapuchetidningen Azkintuwe, i fängelse.

Dagens bedrövliga situation för mapucheindianer är ett historiskt faktum, där den chilenska staten bär det största ansvaret. När Chiles president Ricardo Lagos landade i Sverige skulle det ha varit intressant att få svar på när de mapuchepolitiska fångarna kommer att släppas fria, när förföljelsen av mapucheindianernas politiska ledare upphör, när Pinochetsregimens antiterroristlagar ska sluta tillämpas och när den chilenska staten tänker underteckna ILO-konvention 169 om ursprungsbefolkningens rättigheter.


Jorge Calbucura
Mapucheindian och universitetslektor i internationellt socialt arbete


Fria Tidningar
Rusthållarvägen 133
128 44 Bagarmossen
tel: 08-600 80 88

www.stockholmsfria.nu
www.goteborgsfria.nu
www.sesam.nu

Por Calbucura, J.

 Campa√Īas

2023-06-15

√Ďuke Mapu

Facebook Centro de Documentaci√≥n Mapuche √Ďuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentaci√≥n Mapuche, √Ďuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, art√≠culos, videos, fotos, actividad, enlaces y el m√°s completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentaci√≥n Mapuche, √Ďuke Mapu:
Lea más...

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.