Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2005-06-23 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Stockholms Fria den 23 juni, 2005

Neoliberalism på bekostnad av mapucheindianerna

Chiles ekonomiska framgång bygger på social och ekonomisk ojämlikhet, usla arbetsvillkor och ett förtryck mot landets ursprungsbefolkning som stödjer sig på lagar från Pinochets diktatur.


Chiles ekonomiska framgång bygger på social och ekonomisk ojämlikhet, usla arbetsvillkor och ett förtryck mot landets ursprungsbefolkning som stödjer sig på lagar från Pinochets diktatur. När presidenten besökte Sverige togs han dock emot med öppna armar, skriver Jorge Calbucura.

Chiles president Ricardo Lagos besökte nyligen Sverige. Chiles president är en av de mest uppskattade latinamerikanska statscheferna och Chiles ekonomiska under uppskattas av alla politiker runt om i världen. I Europa tas Lagos emot med öppna armar.

Enligt de senaste prognoserna kommer fattigdomen i Latinamerika att ta minst ett sekel att utrota. I denna dystra kontext uppmärksammas Chiles ekonomi som det enda land i Latinamerika med en ständig ekonomisk tillväxt. Framgångarna är lätta att se: hygglig tillväxt, inflationen på mattan och fortsatt intresse för landets kapitalmarknader. Chile är ett exempel på hur neoliberalismen kan omvandla ett land till exportör och investeringsobjekt.

Under Ricardo Lagos regering har Chiles kapitalister och transnationella investerare ingen anledning att vara missnöjda. Han har inte tummat på den ekonomiska modell som instiftades under Pinochet, vars fundament är låga tullar och intensiv satsning på exportindustrier.

Lagos har dock också inriktat sin politik på utjämnande sociala reformer till förmån för de fattiga, men vid hans mandats slut är det bara att konstatera att Lagos reformprogram inte har burit frukt enligt förväntningarna.
Chile av i dag är ingen rosendröm. Fattigdomen är det största problemet: antal fattiga i Chile räknas till 18 procent. Klassklyftorna är gigantiska. Världsbankens rapport "A Better Investment Climate for Everyone - World Development Report 20052 pekar på att Latinamerika förblir tredje världens rikaste, men också världen mest ojämlika, region. Allra störst är dock de ekonomiska klyftorna i Chile, det sjunde mest ojämlika land i hela världen. Enbart länder med allvarliga strukturella problem, såsom exempelvis Namibia, Lesotho, Botswana, Sierra Leone, placeras före Chile.

Inom Latinamerika är Chile landet som erbjuder de sämsta arbetsvillkoren för anställda. Enligt International Labour Organisation har bara 30 procent av den chilenska arbetskraften ett anställningskontrakt, en lön som stämmer med kompetensen och tillgång till social försäkring. I Latinamerika jobbar en anställd i genomsnitt 42 timmar i veckan (enligt International Institute for Management of Development). I Chile däremot sträcker sig en arbetsvecka över 50 timmar. De som jobbar mest är chilenska gruvarbetare, med 51 timmar per arbetsvecka.

Majoriteten av Chiles 18 procent fattiga är indianer, som uppgår till cirka 1,6 miljoner människor, till största delen mapuche. De flesta indianer lever på en dollar om dagen - alltså i extrem fattigdom. Särskilt mapucheindianerna lever idag under mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Totalt lever ungefär en och en halv miljon mapucheindianer i Chile. En fjärdedel har trängts in i överbefolkade reservat och resten är utspridda i byar och städer runt om i Chile. De indianer som lever i reservat har inte tillräckligt med jord för att klara sin egen försörjning.

Dagens svåra situation är resultatet av Pinochet och militärdiktaturens indianfientliga politik. År1979 omvandlades mapuchereservaten till privat egendom. Man delade då reservaten till små jordlotter - i strid med mapuches ursprungliga levnadssätt. Den militära administrationen överlät med mycket generösa villkor all konfiskerad mark till skogsföretag - under kontroll av mäktiga ekonomiska grupper - för att kalhugga urskog och i dess ställe plantera tall och eukalyptus. Denna exploatering har gjort att chilenska skogsbolag och transnationella företag numera äger en stor del av mapucheområdet.

Chilenska staten driver sin satsning på exportindustrier på bekostnad av mapuches markområde och det hotar mapuches livsvillkor. Det statliga och privata tvångsövertagandet av deras jordar försätter. Mot detta protesterar mapucheindianerna.
Chiles regering vägrar ratificera ILO:s avtal 169 från 1989 om ursprungsbefolkningar. Så sent som den 18 maj avslog den chilenska senaten för tredje gången förslaget att erkänna den indianska befolkningen i grundlagen.

Den senaste tidens oroligheter har lett till en ökad uppmärksamhet i medierna om den ekonomiska och rasistiska diskriminering som urbefolkningen är utsatt för. Men protesterna har resulterat i att de antiterrorlagar som militärdiktaturen instiftade har tillämpats på mapuchebefolkningen. Under de senaste tre åren har cirka 300 mapucheindianer hamnat i militärdomstol, där inga bevis utan bara indicier behövs för att bli dömd. Idag sitter 6 mapucheindianer, politiska aktivister, i fängelse. Cirka 90 stycken står inför rätta. Sedan den 2 juni sitter Pedro Cayuqueo, chefredaktör för den första och enda mapuchetidningen Azkintuwe, i fängelse.

Dagens bedrövliga situation för mapucheindianer är ett historiskt faktum, där den chilenska staten bär det största ansvaret. När Chiles president Ricardo Lagos landade i Sverige skulle det ha varit intressant att få svar på när de mapuchepolitiska fångarna kommer att släppas fria, när förföljelsen av mapucheindianernas politiska ledare upphör, när Pinochetsregimens antiterroristlagar ska sluta tillämpas och när den chilenska staten tänker underteckna ILO-konvention 169 om ursprungsbefolkningens rättigheter.


Jorge Calbucura
Mapucheindian och universitetslektor i internationellt socialt arbete


Fria Tidningar
Rusthållarvägen 133
128 44 Bagarmossen
tel: 08-600 80 88

www.stockholmsfria.nu
www.goteborgsfria.nu
www.sesam.nu

Por Calbucura, J.

 Campañas

2017-04-10

Campaña de Amnistía Internacional

¡Alza la voz y firma por Víctor Queipul!

Campaña de Amnistía Internacional en defensa de activistas ambientales en América. Víctor Queipul Hueiquil, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, ha trabajado por la reivindicación de los territorios ancestrales mapuche, la protección de su identidad cultural y espiritual, y por su autodeterminación. Durante años, integrantes de esta comunidad han denunciado que han sufrido violencia policial, malos tratos y tortura, persecución judicial, estigmatización y criminalización por su trabajo a favor de los derechos humanos. firma para exigir a las autoridades/:
Lea más...

2017-05-01

No Mineria en Ruta 40 - Greenpeace

NO a la mina a cielo abierto en Cueva de las Manos

Estimada Ministra: creemos que el sitio Cueva de las Manos y su entorno, con más de 70 yacimientos arqueológicos de similar valor, deben ser un bien público administrado por un equipo independiente del poder minero, con autoridad para proteger no sólo las pinturas, sino también la riqueza de la naturaleza y el paisaje cultural enmarcado en 10.000 años de historia de presencia humana.
QUEREMOS UN PARQUE NACIONAL Y NO LA MINA DE ORO A CIELO ABIERTO de PATAGONIA GOLD (CARLOS MIGUENS).
¿Por qué es esto importante?
Firma la petición
Lea más...

2017-05-12

Formalizados por difundir información:

La situación que enfrentan los comunicadores independientes

Se trata de profesionales que desarrollan sus actividades en La Araucanía y han denunciado sistemáticos abusos a las comunidades mapuche. Es claro el rol de los comunicadores sociales bajo un sistema de información basado en el sensacionalismo, las influencias políticas y los intereses económicos. Ver video: Operación Tauro - Allanamiento en Comunidad Rodrigo Melinao. 24 de Enero de 2017 “Ojo, este video no saldrá en los grandes medios de comunicación masiva. Ponga compartir”, es el mensaje que se lee en las redes de difusión independientes que buscan romper con el cerco informativo que caracteriza a la prensa tradicional respecto de la violencia y el abuso a los derechos humanos.
Lea más...

2017-11-16

Se agrava con varios heridos en Argentina

La histórica pugna entre Benetton y los mapuches

La comunidad indígena, que reclama su derecho ancestral sobre las tierras de la Patagonia argentina, fue repelida violentamente por más de 200 oficiales. Amnistía Internacional repudió el hecho.
Lea más...

2017-12-27

Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia argentina

Un grupo de indígenas se instala en una parte de las 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas que tiene el grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlos han acabado con heridos graves.
Lea más...

2020-01-06

Progreso occidental

Lea más...

2020-01-14

¿Qué nos legó Occidente en su intento de globalización colonizadora?

La recargada colonialidad permanente en América Latina

La condición de colonialidad no sólo configura en el colonizado la idealización “natural” del color, sentir, hacer y pensar del colonizador, sino que instala dispositivos nefastos en las estructuras psicológicas más profundas del primero que irremediablemente lo convierten en un ser creyente que diviniza al segundo. Por tanto, para él o la colonizada, las condiciones de subordinación/despojo no sólo son vistas como “realidades normales”, sino que son asumidas con gratitud como una “benevolencia” del colonizador. Quizás por ello, no es común preguntarse sobre la benignidad del histórico legado colonial permanente que comenzó hace 524 años, en Abya Yala.
Lea más...

2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün.

Acceso libre al libro Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün: Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
Lea más...

2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche tanto en su estructura síquica y en su idiosincrasia, siendo la característica primaria del pueblo mapuche su fortaleza.

Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente.
Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-02-03

La expansión de la cultura occidental y la subordinación de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simbólica, muy evidente y perceptible. La subordinación sexual de la mujer en la promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de marketing que la exponen como mercancía, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacción de necesidad biológica del hombre occidental. Mire el video:
Lea más...

2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Peñi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicación que hace 21 años se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electrónico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
Lea más...

2020-03-26

Año 2016: Acuerdo Unión Europea y Turquía

Convierte la isla de Lesbos, Grecia en campo de deportación de refugiados

Médicos sin Fronteras, ACNUR y otras ONG suspenden sus actividades en el campo de Moria en la isla de Lesbos; Grecia para no ser "cómplices de un sistema injusto e inhumano". Tras la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía el campo de acogida de refugiados de Moria se ha convertido en un centro de deportación de refugiados. Los Veintiocho de la Unión Europea acordaron resolver el problema de las migraciones a través de “la reubicación.” El acuerdo Unión Europea y Turquía obliga a solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Este acuerdo vulnera la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en lo relativo al principio de no devolución y a la prohibición de expulsiones colectivas. Una flagrante violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de las libertades fundamentales. Polonia, Hungría y otros Estados europeos; tradicionalmente países de emigración, anuncian que no recibirán refugiados...
Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.