Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2005-06-23 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Stockholms Fria den 23 juni, 2005

Neoliberalism på bekostnad av mapucheindianerna

Chiles ekonomiska framgång bygger på social och ekonomisk ojämlikhet, usla arbetsvillkor och ett förtryck mot landets ursprungsbefolkning som stödjer sig på lagar från Pinochets diktatur.


Chiles ekonomiska framgång bygger på social och ekonomisk ojämlikhet, usla arbetsvillkor och ett förtryck mot landets ursprungsbefolkning som stödjer sig på lagar från Pinochets diktatur. När presidenten besökte Sverige togs han dock emot med öppna armar, skriver Jorge Calbucura.

Chiles president Ricardo Lagos besökte nyligen Sverige. Chiles president är en av de mest uppskattade latinamerikanska statscheferna och Chiles ekonomiska under uppskattas av alla politiker runt om i världen. I Europa tas Lagos emot med öppna armar.

Enligt de senaste prognoserna kommer fattigdomen i Latinamerika att ta minst ett sekel att utrota. I denna dystra kontext uppmärksammas Chiles ekonomi som det enda land i Latinamerika med en ständig ekonomisk tillväxt. Framgångarna är lätta att se: hygglig tillväxt, inflationen på mattan och fortsatt intresse för landets kapitalmarknader. Chile är ett exempel på hur neoliberalismen kan omvandla ett land till exportör och investeringsobjekt.

Under Ricardo Lagos regering har Chiles kapitalister och transnationella investerare ingen anledning att vara missnöjda. Han har inte tummat på den ekonomiska modell som instiftades under Pinochet, vars fundament är låga tullar och intensiv satsning på exportindustrier.

Lagos har dock också inriktat sin politik på utjämnande sociala reformer till förmån för de fattiga, men vid hans mandats slut är det bara att konstatera att Lagos reformprogram inte har burit frukt enligt förväntningarna.
Chile av i dag är ingen rosendröm. Fattigdomen är det största problemet: antal fattiga i Chile räknas till 18 procent. Klassklyftorna är gigantiska. Världsbankens rapport "A Better Investment Climate for Everyone - World Development Report 20052 pekar på att Latinamerika förblir tredje världens rikaste, men också världen mest ojämlika, region. Allra störst är dock de ekonomiska klyftorna i Chile, det sjunde mest ojämlika land i hela världen. Enbart länder med allvarliga strukturella problem, såsom exempelvis Namibia, Lesotho, Botswana, Sierra Leone, placeras före Chile.

Inom Latinamerika är Chile landet som erbjuder de sämsta arbetsvillkoren för anställda. Enligt International Labour Organisation har bara 30 procent av den chilenska arbetskraften ett anställningskontrakt, en lön som stämmer med kompetensen och tillgång till social försäkring. I Latinamerika jobbar en anställd i genomsnitt 42 timmar i veckan (enligt International Institute for Management of Development). I Chile däremot sträcker sig en arbetsvecka över 50 timmar. De som jobbar mest är chilenska gruvarbetare, med 51 timmar per arbetsvecka.

Majoriteten av Chiles 18 procent fattiga är indianer, som uppgår till cirka 1,6 miljoner människor, till största delen mapuche. De flesta indianer lever på en dollar om dagen - alltså i extrem fattigdom. Särskilt mapucheindianerna lever idag under mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Totalt lever ungefär en och en halv miljon mapucheindianer i Chile. En fjärdedel har trängts in i överbefolkade reservat och resten är utspridda i byar och städer runt om i Chile. De indianer som lever i reservat har inte tillräckligt med jord för att klara sin egen försörjning.

Dagens svåra situation är resultatet av Pinochet och militärdiktaturens indianfientliga politik. År1979 omvandlades mapuchereservaten till privat egendom. Man delade då reservaten till små jordlotter - i strid med mapuches ursprungliga levnadssätt. Den militära administrationen överlät med mycket generösa villkor all konfiskerad mark till skogsföretag - under kontroll av mäktiga ekonomiska grupper - för att kalhugga urskog och i dess ställe plantera tall och eukalyptus. Denna exploatering har gjort att chilenska skogsbolag och transnationella företag numera äger en stor del av mapucheområdet.

Chilenska staten driver sin satsning på exportindustrier på bekostnad av mapuches markområde och det hotar mapuches livsvillkor. Det statliga och privata tvångsövertagandet av deras jordar försätter. Mot detta protesterar mapucheindianerna.
Chiles regering vägrar ratificera ILO:s avtal 169 från 1989 om ursprungsbefolkningar. Så sent som den 18 maj avslog den chilenska senaten för tredje gången förslaget att erkänna den indianska befolkningen i grundlagen.

Den senaste tidens oroligheter har lett till en ökad uppmärksamhet i medierna om den ekonomiska och rasistiska diskriminering som urbefolkningen är utsatt för. Men protesterna har resulterat i att de antiterrorlagar som militärdiktaturen instiftade har tillämpats på mapuchebefolkningen. Under de senaste tre åren har cirka 300 mapucheindianer hamnat i militärdomstol, där inga bevis utan bara indicier behövs för att bli dömd. Idag sitter 6 mapucheindianer, politiska aktivister, i fängelse. Cirka 90 stycken står inför rätta. Sedan den 2 juni sitter Pedro Cayuqueo, chefredaktör för den första och enda mapuchetidningen Azkintuwe, i fängelse.

Dagens bedrövliga situation för mapucheindianer är ett historiskt faktum, där den chilenska staten bär det största ansvaret. När Chiles president Ricardo Lagos landade i Sverige skulle det ha varit intressant att få svar på när de mapuchepolitiska fångarna kommer att släppas fria, när förföljelsen av mapucheindianernas politiska ledare upphör, när Pinochetsregimens antiterroristlagar ska sluta tillämpas och när den chilenska staten tänker underteckna ILO-konvention 169 om ursprungsbefolkningens rättigheter.


Jorge Calbucura
Mapucheindian och universitetslektor i internationellt socialt arbete


Fria Tidningar
Rusthållarvägen 133
128 44 Bagarmossen
tel: 08-600 80 88

www.stockholmsfria.nu
www.goteborgsfria.nu
www.sesam.nu

Por Calbucura, J.

 Campañas

2019-03-21

Llamado del movimiento mapuche a organizaciones ind�genas de Abya Yala

Marcha por la libre determinaci�n: Temuco 20 de marzo 2019

Las organizaciones y comunidades del pueblo Mapuche, comprometidos con la promoci�n y protecci�n de los derechos colectivos, agrupados en la comunidad Mapuche de Temucuicui luego de la ejecuci�n de Camilo Catrillanca por Agentes del Estado de Chile, hacemos un ferviente llamado a todas las organizaciones de los Pueblos Ind�genas de Abya Yala y del mundo a participar activamente con diversas iniciativas en la Marcha por la Libre determinaci�n a efectuarse en la ciudad de Temuco
Lea más...

2019-03-24

Biocafe Tellus

Urfolksfilmdag

I samarbete med Mapuche Documentation Center Ñuke Mapu och La Ruka Kulturföreningen bjuder vi in till en filmdag som belyser livssituationen för urfolk i Colombia, Senegal, Mexico, Bolivia, Ecuador, Guatemala och USA. Caféet med matservering öppnar kl 12.
Lea más...

2020-01-05

Software desarrollado para apoyar la enseñanza del Mapudungun

Aquí plasmamos voces de niños, de adultos y ancianos, voces de aves, de árboles y de vertientes, para seguir aprendiendo con dignidad y horizontalidad, conscientes de su origen y proyectándose a dialogar con el mundo, pues las lenguas tienen que ocupar los espacios de la comunicación y del aprendizaje.
Descarga Mapudungun Mew
Lea más...

2020-01-05

Basta de violencia

En Chile los gobiernos post dictadura militar, han aplicado la Ley antiterrorista N° 18.314, exclusivamente contra representantes y activistas mapuche. Esta normativa fue adoptada por la dictadura militar para atacar a sus enemigos internos, con el fin de vulnerar los derechos juridicos de los imputados. Esta norma ha sido objeto de crítica de parte de los órganos de protección de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha considerado su aplicación con los Mapuche contrario a un Estado de Derecho.
Lea más...

2020-01-06

Progreso occidental

Lea más...

2020-01-14

¿Qué nos legó Occidente en su intento de globalización colonizadora?

La recargada colonialidad permanente en América Latina

La condición de colonialidad no sólo configura en el colonizado la idealización “natural” del color, sentir, hacer y pensar del colonizador, sino que instala dispositivos nefastos en las estructuras psicológicas más profundas del primero que irremediablemente lo convierten en un ser creyente que diviniza al segundo. Por tanto, para él o la colonizada, las condiciones de subordinación/despojo no sólo son vistas como “realidades normales”, sino que son asumidas con gratitud como una “benevolencia” del colonizador. Quizás por ello, no es común preguntarse sobre la benignidad del histórico legado colonial permanente que comenzó hace 524 años, en Abya Yala.
Lea más...

2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün.

Acceso libre al libro Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün: Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
Lea más...

2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo. Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente. Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-02-03

La expansión de la cultura occidental y la subordinación de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simbólica, muy evidente y perceptible. La subordinación sexual de la mujer en la promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de marketing que la exponen como mercancía, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacción de necesidad biológica del hombre occidental. Mire el video:
Lea más...

2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Peñi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicación que hace 21 años se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electrónico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
Lea más...

2020-02-25

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO

Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño

Lea más...

2020-02-25

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El Correo de la UNESCO

Disponible en línea desde marzo de 2006, El Correo se adapta a las necesidades de sus lectores diseminados por el mundo entero: su publicación electrónica en formato PDF, en las seis lenguas oficiales de la Organización (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), así como en esperanto y en portugués, va acompañada de una edición impresa con un número de ejemplares reducido. Descarga los últimos números -->
Lea más...

2020-02-26

Russell Means

Por qué no soy ni capitalista, ni marxista

“La única forma posible de comenzar un discurso de este tipo es afirmar que detesto escribir. El proceso en sí mismo representa el concepto europeo de pensamiento “legítimo”. Lo que está escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado. Mi cultura, la cultura Lakota, cuenta con una tradición oral, por lo que normalmente rechazo imposición de una abstracción sobre la relación oral de un pueblo.la escritura. Es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucción de las culturas de los pueblos no europeos, la
Lea más...

2020-10-13

El 12 de octubre, Latinoamérica se viste de indígena (con orgullo)

Son muchos los países sudamericanos que han cambiado el nombre y el motivo de la festividad del conocido como Día de la Raza para olvidar la colonización y conmemorar a los caídos indígenas.
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.