Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión


Archivos

Archivo 1997-2009

1998-11-15 | Cultura | Mapuche

Sara Imilmaqui Aguas

Sara Imilmaqui Aguas är känd inom mapuchenationen för sin ihärdiga kamp för mapuchernes sak.


Hon utmärkte sig tidigt för sitt arbete i byarna och för sin uppfattning att det var mapuches själva som bäst kunde organisera sin kamp, och att det var kvinnorna som skulle gå i täten.

Sara Imilmaqui kommer från San Juan de la Costa området, nära staden Osorno, traditionellt ett mapuche (Huilliche) territorium. Hennes hemby är Imilmaqui Jaramillo, före detta en del av byn Lloncón. Den tvångsvisa försäljningen av jord och trycket från kolonisatörerna i området har gjort att många byar (samfälligheter) upplösts och förvandlats till privatlotter.

I sin ungdom flyttade Sara in till staden (Osorno) för att avsluta sin grundskola och arbeta som piga i familj. Det dröjde inte länge förrän hon, tillsammans med kamrater i samma situation, beslöt att bilda en "hembiträdenas fackförening" för att kämpa för bättre arbets och lönevillkor.

1985 flyttade hon till huvudstaden Santiago, där hon, för att försörja sin hemmavarande familj, likaså tar arbete som hembiträde. Snart efter sin ankomst i staden fick hon kontakt med mapuchekolonin och blir medlem av föreningen Müllelche, som leddes av Lorenzo Meliñir och som var en samlingspunkt för nyinflyttade mapuches. Via denna förening började hon att delta i det arbete som uträttas i Rådet för Ursprungs befolkningar (CNPI). Inom denna organisation samlas de olika etniska grupperna på chilenskt territorium. CNPI deltog aktivt i diskussionerna i den Särskilda Kommissionen kring skrivningarna för den Nya Infödingslagen (Lag för ursprungsbefolkningar). Det bör nämnas, att vid slutredigeringen av sagda lag frångick den chilenska staten det ursprungliga förslaget och skrev en version som inte tar hänsyn till opinionen inom de olika etniska gemenskaperna.

1992 var Sara Imilmaqui med vid grundandet av Centret för infödd konst och kultur i Santiago de Chile och blir invald i det Ständiga rådet. Här samlas alltså Mapuches, Aymaras, Atacameños och Rapa Nui (Påsköinnevånare) för att försvara sin ursprungliga kultur liksom sprida kunskap om folkens historia och konstnärliga produktion. I Centret för infödd konst och kultur blir hon känd för sitt arbete att presentera mapuchekvinnan och hennes kamp för en egen identitet. I denna verksamhet får hon sällskap av andra systrar som Ana María Cheuquepán, sekreterare till yrket samt språklärarinnan och smyckehantverkaren Clara Antinao. Tillsammans söker de kontakt med kvinnor i andra organisationer såsom Emmaus och daghemsslärarinnorna och även med enskilda yrkeskvinnor som agronomen Marian Müller och författarinnan Malú Sierra.

Samtidigt börjar hon studier och praktik på den agroekologiska skolan (El Canelo) i San Bernardo. Detta gör hon för att systematisera de kunskaper som hon skaffat sig i sin egen bygemenskap. I Santiago har hon verkat som rådgivare för arbetarkvarterens kinnoorganisationer och mapuchekvinnor i tekniken för organisk odling på kolonilott.

Sommaren 1991 arbetade hon med ett lokalt turistprojekt i samfälligheten Maicolpi vid Osornoprovinsens stillahavskust. Hon utbildar ungdomarna i hygien, service och hantering av livsmedel.

Som representant för Centret för Infödd Konst och Kultur engagerar hon sig i kampen för att försvara övre BioBio, (mapuches heliga flod) tillsammans med den av dambyggnadsprojektet deporteringshotade mapuchebefolkningen (pehuenches) i samverkan med familjen Meleñir från Quinquén, lonko Antolín Curriao, broder Ricardo Gallina från Quepuca Ralco, systrar Berta och Nicolasa Quintremán genomför hon ett flertal aktioner för att försvara Peuhuenchebefolkningens rättigheter av urminnes hävd. Därefter deltar hon i Mapuche/Pehuenche centret och har under de senaste tre åren åkt runt i mapuchesamhällena och organiserat försvaret av vår flod BioBio och vårt territorium.

1993 valdes Sara att representera mapuchekvinnan i Uppdraget "Örnen och Kondoren", (The Mission of the Eagle and the Condor). Denna organisation har kommit till stånd genom ett initiativ av äldre kvinnor från Canadas indianbefolkning. Syftet är att ena alla Amerikas kvinnor från ursprungsbefolkningar i ett försvar av förfädernas kultur. 1994 reste hon som delegat till Bolivia för att upprätta kontakter med bröder och systrar från Aymarafolket.

Vid flera tillfällen har Sara blivit inbjuden av Hövdingerådet i Futahuillimapu att delta i förhandlingarna beträffande gemenskaperna MapucheHuilliches. Detta har resulterat i flera samarbetsprojekt med olika bygemenskaper i San Juan de la Costa och i organiseringen av en mångfald aktiviteter till försvar av deras rättigheter.

År 1997 blev hon inbjuden till Ursprungsbefolkningarnas Möte på Hawaii, som organiseras av Pacific Cultural Conservancy, en sammanslutning som skapats av infödda hawaiianer, som tagit initiativ att skapa kontakter mellan olika ursprungsbefolkningar för att utarbeta en strategi för försvaret av kunskaperna om förfädernas traditioner inom våra folk. Vid detta tillfälle valdes hon in i Rådgivande gruppen för Stillahavsområdet, (Consejo Consultativo del Pacífico), där hon representerar Mapuches.

Aktiviteter i 1998

Sverige: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i flera byar o institutioner med konferance om Bío-Bío problematiken (Malmö, Halmstad, Linköping, Stockholm).

Lund Universitet, Sverige: Konferance om Ursprungsfolkens Mänskliga rättigheter i Latinamerika 16-17 oktober.

Danmark: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i Aalborg, Köpenhamn, Århus.

Göteborg Universitet, Sverige: Konferance om den Indianska identiteten i Latinamerika: Kontinuitet eller förändring?

Stockholm, Sverige (04- 11 dec.): The Right Livelihood Award (Det Alternativa Nobel Priset).

Spanien: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer.

Holland: Mötte med Holländskt Center for Indianska befolkning.

Tyskland: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer

Norge: Mötte med NORAD, organiserade av FIVAS

Aktiviteter i 2000.

Tyskland: Petra Kelly Miljö Pris

Belgien: möte i Europeisk Parlament i Bryssels.

Spanien, Barcelona: Vida Sana Pris (Sund Liv Pris).

Aktiviteter år 2001.

Canada, Ottawa: Toppmöte for Indianska befolkningen av Amerika.

Org: Assembly of First Nations (AFN)

Sedan 1994 arbetar Sara Imilmaqui inom Lulul Mawhida (Centret för Mapuchekommunikation); hon har organiserat aktiviteter i pehuenche gemenskaper tillsammans med Försvarsgruppen för Alto BioBio. (Grupo de Defensa del Alto Bio Bio, GABB).”

Översättare: Ingvar Enghart

Por Calbucura, J.

 Campañas

2015-05-25

Concepción: Lunes 25 de Mayo a las 18:00 Hrs. Biblioteca Silvia Calfulen Facultad De Educación Universidad De Concepción

De Clases Sociales a Estratos y Segmentos Socioeconómicos: Tecnificación & Despolitización ...

De Clases Sociales a Estratos y Segmentos Socioeconómicos: Tecnificación & Despolitización de una categoría social fundamental

La sesión se propone analizar el concepto de clase social en sus distintas dimensiones, revisiones y actualizaciones por parte de la teoría sociológica tanto clásica como contemporánea. Asimismo, se propone describir los fundamentos teóricos y metodológicos con los que se aborda el concepto en su versión actual de estratos y/o segmentos socioeconómicos, planteándose así la tesis de una categoría que se ha ido sobre tecnificando, y por ende, des- ideologizando cada vez más con el devenir histórico
Sesión a cargo de Pablo Andrés Arce Barahona
Lea más...

2015-05-25

Lógicas de la Esperanza y la Memoria

Primer Coloquio Latinoamericano Construcción Utópica y Lucha Social

La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el Programa Magíster Comunitaria Magíster Comunitaria, el Departamento de Psicología Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades Universidad De la frontera ,Revista La Letra Ausente, Cuerpo de Historia e Historiografía Regional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro de Intervención y Estudios de Psicología Crítica – CIEPC, Decíase Península Teatro, y el Proyecto Universidad Sociedad y Acción Comunitaria-USAC;

convocan al Primer Coloquio Latinoamericano (VI Coloquio Sección México) “Construcción Utópica y Lucha Social: Lógicas de la Esperanza y la Memoria”

Los días 25, 26 y 27 de mayo de 2015 en Santiago se realizará un pre-coloquio en la Universidad de Santiago de Chile donde se impartirán talleres y se instalarán mesas de discusión, y los días 28, 29 y 30 de mayo de 2015 se llevará a cabo el Coloquio en la Universidad de la Frontera, en la ciudad de Temuco.

La invitación es la siguiente:
Lea más...

2015-05-25

Los días 25, 26 y 27 de mayo en Santiago y el 28 en Talca

Seminario Internacional Economía Social y Solidaria: Más allá del neoliberalismo

Importantes temas comienzan a abrirse en ciertos espacios de la academia en Chile, tan cuestionada por el rol constante de universidades públicas y privadas a favor de intereses de actividades neoliberales en desmedro de economías y poblaciones locales, cuyas temáticas son vistas comúnmente de manera secundaria o marginal.
Para los días 25, 26 y 27 de mayo en Santiago y el 28 en Talca, se está organizando el Seminario Internacional de Economía Social y Solidaria: “Más allá del neoliberalismo”.
Esta actividad de Seminario se realiza en conjunto por La Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, con las universidades Academia de Humanismo Cristiano, Católica del Maule y Central de Chile, y en sociedad con Caritas Chile y la Delegación Valonia-Bruselas de la Embajada de Bélgica.
Ver en afiche detalle del programa :
Lea más...

2015-05-26

26 Mayo, 2015 a las 16:30 , Museo Regional Araucanía

Temuco, 2da Muestra de Cine Infantil Indígena

ACTIVIDAD PREVIA AL FESTIVAL
VIDEO CARTAS

Director: Guillermo Monteforte
Año: 2012
Idioma: Triqui, español
Duración: 21 min.
Sinopsis
Niñas y niños triqui de San Andrés Chicahuaxtla y Miguel Hidalgo Chicahuxtla (Oaxaca) tejen, hacen tortillas y conocen muy bien las plantas, hongos y frutas del bosque. En esta videocarta vemos cómo construyen un temazcal. Ellos esperan que tú les mandes un video en respuesta.
Lea más...

2015-05-28

28 de mayo 2015 desde las 10:30 hrs. Estadio Municipal Curarrehue.

ÜNE PICHIKECHE AUKATXAWÜN ÑI KURAREWE MEW 1° OLIMPIADAS ESCOLARES DE JUEGOS MAPUNCHE EN CURARREHUE

Üne pichikeche aukatxawün ñi Kurarewe mew/ 1° Olimpiadas escolares de juegos Mapunche en Curarrehue
Mari Mari pu Lamien
Mari Mari pu Peñi
Mari Mari kom pu Che
Lea más...

2015-05-29

Viernes, 29 de mayo a las 20:00 Perrera Arte - Centro de Arte Experimental Parque de los Reyes s/n, entre Bulnes y Cueto

Santiago: Exposición fotográfica Kurü Wüni (entre lo oscuro y claro del alba)

Mari Mari pu lamien, pu weny, ka kom pu che ayirkulen tañi piwke tufachi antu mew.
Hola hermanxs, amigxs y toda la gente, hoy esta contento mi corazón de compartir con ustedes parte de nuestra cultura ancestral.
Los dejo invitados a familiarizarse a través de una exposición fotográfica con nuestra cultura que se desarrolla en su entorno con la tierra.
Lea más...

2015-05-29

El viernes 29 de Mayo a las 18:30 hrs. en la Biblioteca Pública de Castro, en Chiloé

Presentarán resultados de primera encuesta provincial sobre Chiloé y sus prioridades

La Isla continúa bajo una serie de consecuencias montadas desde intereses afuerinos y centralistas: Chiloé bajo la imposición de un puente. Chiloé bajo la depredación de sus humedales (menoko) y ecosistemas a causa de industrias extractivistas y de monocultivo.
Varios sectores esperan que esta encuesta refleje el sentir y prioridades de las poblaciones locales de acuerdo a sus intereses y necesidades y sea a su vez, un contundente indicador que se proyecte en el tiempo.
Lea más...

2015-06-06

SÁBADO 6 de JUNIO, PLAZA DE TRIBUNALES. Estaremos presente con stands desde las 10:00 a las 17:00 horas

Por la DEFENSA del TERRITORIO BIO-BIO SE LEVANTA!!

Hoy nos agrupamos diversas organizaciones y movimientos territoriales de la región del Bio-Bio, para trazar un camino en conjunto. Este espacio tiene como fin el solidarizar con nuestras causas y evidenciar que las problemáticas a las que nos enfrentamos, se enmarcan en un sistema político y social de ideología capitalista, que opera mediante estructuras que amenazan constantemente nuestros territorios y que nos desplazan de la toma de decisiones sobre ellos. Es por esto que esperamos poder visibilizar los conflictos territoriales presentes en la Región del Bio-Bio y que existen comunidades organizadas que se levantan en su defensa y reconocimiento.
Lea más...

2015-06-15

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.

La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2015-06-17

Descargue 10 libros claves de Eduardo Galeano

Servindi, TeleSUR ofrece diez obras de Eduardo Galeano para ser descargadas en formato PDF.Acceda a los libros en los siguientes enlaces: Servicio de Información Indígena Servindi
Lea más...

2015-06-19

19, 20 y 21 de junio de 2015 Milenaria y Heroica Ciudad de Humahuaca Jujuy, Argentina

SEGUNDAS JORNADAS CULTURALES HOMENAJE AL CACIQUE VILTIPOCO

1º Circular
Estimados colegas, estudiantes, profesionales, dirigentes indígenas y pueblo de Humahuaca, les contamos que los días 19, 20 y 21 de junio del 2015, se realizaran en la Milenaria y Heroica Ciudad de Humahuaca, las SEGUNDAS JORNADAS CULTURALES “HOMENAJE AL CACIQUE VILTIPOCO”, con el objetivo de crear un necesario espacio para la presentación de trabajos, la discusión, el diálogo serio, responsable y comprometido con nuestra actualidad social.
Plazos para enviar los trabajos: 1 de junio del 2015.
Lea más...

2015-06-20

Convocatoria a presentar trabajos al XII FICWALLMAPU 2015, plazo vence el 20 de junio de 2015

XII Festival Internacional de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas (XII FIC Wallmapu 2015)

La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), la Universidad de la Frontera (UFRO), el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, el Grupo de Comunicación Indígena “Lulul Mahuida”, Mapuexpress- Informativo Mapuche, ADKIMVN- Cine y Comunicación Mapuche, Yepan- Revista Digital de Cine y Comunicación Indígena, el Museo Regional de La Araucanía, el Observatorio Ciudadano, Araucanía Digital, el Colegio de Periodistas de La Araucanía y la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche CONVOCAN:
Lea más...

2015-07-07

7 al 13 de Julio 2015

9° Muestra de Cine + Video Indígena Celebrando a los Pueblos Originarios del Mundo

9° Muestra de Cine + Video Indígena
7 al 13 de Julio 2015
Celebrando a los Pueblos Originarios del Mundo
Exhibiciones en Cineteca Nacional de Chile y Museo Chileno de Arte Precolombino.
7 PAÍSES LATINOAMERICANOS PARTICIPANTES / 72 PELÍCULAS EN EXHIBICIÓN / ITINERANCIA NACIONAL / EXHIBICIONES COMUNALES/ PAÍS INVITADO: MÉXICO
ITINERANCIA NACIONAL: Arica – Calama – Copiapó – Coquimbo – Viña del Mar – Valparaíso – San Antonio – Chillán – Concepción – Temuco – Angol – Valdivia – Puerto Varas – Puerto Montt – Ancud – Coyhaique – Santiago: Recoleta; Huechuraba, La Granja; El Bosque; San Joaquín; Pudahuel y Peñalolén.
Lea más...

2015-07-17

Se convoca a directores, realizadores, profesionales e independientes, integrantes de asociaciones civiles o de organizaciones no gubernamentales

Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015

Plazo de inscripción: desde el 2 de marzo hasta el 17 de julio de 2015.

Se convoca a directores, realizadores, profesionales e independientes, integrantes de asociaciones civiles o de organizaciones no gubernamentales, que hayan producido cortos y largometrajes de ficción, animación, documental y experimental y que deseen compartir sus historias en el Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015.
Lea más...

2015-08-15

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2015-09-30

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2016-03-06

Progreso occidental

Lea más...

2016-09-20

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos
Acerca del CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges
About CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II Congresso Internacional de Povos Indígenas da América Latina. Séculos XIX-XXI. Progresso, Perspectivas e Desafios
Sobre CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016
Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.