Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión


Archivos

Archivo 1997-2009

1998-11-15 | Cultura | Mapuche

Sara Imilmaqui Aguas

Sara Imilmaqui Aguas är känd inom mapuchenationen för sin ihärdiga kamp för mapuchernes sak.


Hon utmärkte sig tidigt för sitt arbete i byarna och för sin uppfattning att det var mapuches själva som bäst kunde organisera sin kamp, och att det var kvinnorna som skulle gå i täten.

Sara Imilmaqui kommer från San Juan de la Costa området, nära staden Osorno, traditionellt ett mapuche (Huilliche) territorium. Hennes hemby är Imilmaqui Jaramillo, före detta en del av byn Lloncón. Den tvångsvisa försäljningen av jord och trycket från kolonisatörerna i området har gjort att många byar (samfälligheter) upplösts och förvandlats till privatlotter.

I sin ungdom flyttade Sara in till staden (Osorno) för att avsluta sin grundskola och arbeta som piga i familj. Det dröjde inte länge förrän hon, tillsammans med kamrater i samma situation, beslöt att bilda en "hembiträdenas fackförening" för att kämpa för bättre arbets och lönevillkor.

1985 flyttade hon till huvudstaden Santiago, där hon, för att försörja sin hemmavarande familj, likaså tar arbete som hembiträde. Snart efter sin ankomst i staden fick hon kontakt med mapuchekolonin och blir medlem av föreningen Müllelche, som leddes av Lorenzo Meliñir och som var en samlingspunkt för nyinflyttade mapuches. Via denna förening började hon att delta i det arbete som uträttas i Rådet för Ursprungs befolkningar (CNPI). Inom denna organisation samlas de olika etniska grupperna på chilenskt territorium. CNPI deltog aktivt i diskussionerna i den Särskilda Kommissionen kring skrivningarna för den Nya Infödingslagen (Lag för ursprungsbefolkningar). Det bör nämnas, att vid slutredigeringen av sagda lag frångick den chilenska staten det ursprungliga förslaget och skrev en version som inte tar hänsyn till opinionen inom de olika etniska gemenskaperna.

1992 var Sara Imilmaqui med vid grundandet av Centret för infödd konst och kultur i Santiago de Chile och blir invald i det Ständiga rådet. Här samlas alltså Mapuches, Aymaras, Atacameños och Rapa Nui (Påsköinnevånare) för att försvara sin ursprungliga kultur liksom sprida kunskap om folkens historia och konstnärliga produktion. I Centret för infödd konst och kultur blir hon känd för sitt arbete att presentera mapuchekvinnan och hennes kamp för en egen identitet. I denna verksamhet får hon sällskap av andra systrar som Ana María Cheuquepán, sekreterare till yrket samt språklärarinnan och smyckehantverkaren Clara Antinao. Tillsammans söker de kontakt med kvinnor i andra organisationer såsom Emmaus och daghemsslärarinnorna och även med enskilda yrkeskvinnor som agronomen Marian Müller och författarinnan Malú Sierra.

Samtidigt börjar hon studier och praktik på den agroekologiska skolan (El Canelo) i San Bernardo. Detta gör hon för att systematisera de kunskaper som hon skaffat sig i sin egen bygemenskap. I Santiago har hon verkat som rådgivare för arbetarkvarterens kinnoorganisationer och mapuchekvinnor i tekniken för organisk odling på kolonilott.

Sommaren 1991 arbetade hon med ett lokalt turistprojekt i samfälligheten Maicolpi vid Osornoprovinsens stillahavskust. Hon utbildar ungdomarna i hygien, service och hantering av livsmedel.

Som representant för Centret för Infödd Konst och Kultur engagerar hon sig i kampen för att försvara övre BioBio, (mapuches heliga flod) tillsammans med den av dambyggnadsprojektet deporteringshotade mapuchebefolkningen (pehuenches) i samverkan med familjen Meleñir från Quinquén, lonko Antolín Curriao, broder Ricardo Gallina från Quepuca Ralco, systrar Berta och Nicolasa Quintremán genomför hon ett flertal aktioner för att försvara Peuhuenchebefolkningens rättigheter av urminnes hävd. Därefter deltar hon i Mapuche/Pehuenche centret och har under de senaste tre åren åkt runt i mapuchesamhällena och organiserat försvaret av vår flod BioBio och vårt territorium.

1993 valdes Sara att representera mapuchekvinnan i Uppdraget "Örnen och Kondoren", (The Mission of the Eagle and the Condor). Denna organisation har kommit till stånd genom ett initiativ av äldre kvinnor från Canadas indianbefolkning. Syftet är att ena alla Amerikas kvinnor från ursprungsbefolkningar i ett försvar av förfädernas kultur. 1994 reste hon som delegat till Bolivia för att upprätta kontakter med bröder och systrar från Aymarafolket.

Vid flera tillfällen har Sara blivit inbjuden av Hövdingerådet i Futahuillimapu att delta i förhandlingarna beträffande gemenskaperna MapucheHuilliches. Detta har resulterat i flera samarbetsprojekt med olika bygemenskaper i San Juan de la Costa och i organiseringen av en mångfald aktiviteter till försvar av deras rättigheter.

År 1997 blev hon inbjuden till Ursprungsbefolkningarnas Möte på Hawaii, som organiseras av Pacific Cultural Conservancy, en sammanslutning som skapats av infödda hawaiianer, som tagit initiativ att skapa kontakter mellan olika ursprungsbefolkningar för att utarbeta en strategi för försvaret av kunskaperna om förfädernas traditioner inom våra folk. Vid detta tillfälle valdes hon in i Rådgivande gruppen för Stillahavsområdet, (Consejo Consultativo del Pacífico), där hon representerar Mapuches.

Aktiviteter i 1998

Sverige: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i flera byar o institutioner med konferance om Bío-Bío problematiken (Malmö, Halmstad, Linköping, Stockholm).

Lund Universitet, Sverige: Konferance om Ursprungsfolkens Mänskliga rättigheter i Latinamerika 16-17 oktober.

Danmark: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i Aalborg, Köpenhamn, Århus.

Göteborg Universitet, Sverige: Konferance om den Indianska identiteten i Latinamerika: Kontinuitet eller förändring?

Stockholm, Sverige (04- 11 dec.): The Right Livelihood Award (Det Alternativa Nobel Priset).

Spanien: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer.

Holland: Mötte med Holländskt Center for Indianska befolkning.

Tyskland: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer

Norge: Mötte med NORAD, organiserade av FIVAS

Aktiviteter i 2000.

Tyskland: Petra Kelly Miljö Pris

Belgien: möte i Europeisk Parlament i Bryssels.

Spanien, Barcelona: Vida Sana Pris (Sund Liv Pris).

Aktiviteter år 2001.

Canada, Ottawa: Toppmöte for Indianska befolkningen av Amerika.

Org: Assembly of First Nations (AFN)

Sedan 1994 arbetar Sara Imilmaqui inom Lulul Mawhida (Centret för Mapuchekommunikation); hon har organiserat aktiviteter i pehuenche gemenskaper tillsammans med Försvarsgruppen för Alto BioBio. (Grupo de Defensa del Alto Bio Bio, GABB).”

Översättare: Ingvar Enghart

Por Calbucura, J.

 Campañas

2015-08-05

Canada, Montreal: August 5th – 15th 2015 , Ashukan Cultural Space (français plus bas)

NATIVE-IMMIGRANT presents: Beadworks: Visions of Peace Art Show-- CALL FOR ARTISTS

An exchange of art forms about peace. Share this knowledge with the world
Canada, Montreal: August 5th – 15th 2015
****************************************************************
Among the Iroquois, Wampum Beads were beaded for various purposes such as recording on strings, the condolence ceremony. Wampum belts were also created to record treaty events. Most relevant to our beadwork project is the Circle Wampum, which is the constitution of the Iroquois Confederacy. The fifty strings represent the fifty "chiefs" of the Confederacy. Shatethonatte: they are all the same height. This is what the fifty strings represent. The "chiefs" must work together collaborative with each other, and with the clan mothers. The clan mothers work together with the people.
Lea más...

2015-08-05

5 de Agosto 18:00hrs. Auditorio Rolando Mellafe. Facultad De Filosofia y Humanidades, Universidad De Chile. Avda Ignacio Carrera Pinto 1025. Ñuñoa

Coloquio A 40 años de la Operación Colombo: El rol del discurso de la prensa en los dispositivos de

Los días 24 y 25 del mes de julio se cumplieron 40 años de la publicación de las listas de los 119, hito clave en la operación bautizada como Colombo por la DINA.
Lea más...

2015-08-05

miércoles 5 al 9 de Agosto a partir de las 19:00 hrs. Teatro Municipal de Maipú, Av. Los Pajaritos 2045

Chile, Maipu: 9º Muestra de Cine + Video Indígena en Maipú

La 9º Muestra de Cine + Video Indígena estará en Maipú desde este miércoles 5 al 9 de Agosto a partir de las 19:00 hrs.

• Coordenadas Lugar: Sala de Cine, Teatro Municipal de Maipú, Av. Los Pajaritos 2045, Maipú. (Metro Plaza de Maipú) Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 agosto/ 19 hrs

• Programación :
Lea más...

2015-08-05

Chile, Temuco: 5 de agosto 2015, a las 16 hrs. Museo Regional de la Araucania Av. Alemania 084.

Libro Los Tiburones de la Tierra : El plan de Exterminio de los Mapuche de Chile.

Presentacion del libro Los Tiburones de la Tierra : El plan de Exterminio de los Mapuche de Chile de Eduardo Diaz Herrera
“No soy neutral. Conozco a fondo la verdad de la causa mapuche y creo en la justicia de su lucha”. Así comienza Eduardo Díaz Herrera este ensayo.
5 de agosto 2015, a las 16 hrs. Museo Regional de la Araucania Av. Alemania 084.
Lea más...

2015-08-06

Jueves, 6 de agosto, a las 10:30 horas, en dependencias de la Casa Memoria (Av. José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa).

Chile, Santiago: Casa Memoria - Informe Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

La Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas - Fundación 1367, tiene el agrado de invitarle a la presentación y entrega del Informe “Derechos Humanos y Pueblos Originarios”.
Asimismo, y contando con la presencia del lonco Segundo Suárez, en la oportunidad se hará recuento de la misión de observación realizada en septiembre de 2013 en la Comunidad Malla Malla (Alto Bío-Bío, VIII Región) a raíz del allanamiento perpetuado por Carabineros y PDI a esta comunidad.
Esperando contar con su presencia, dejamos abierta la invitación para el próximo jueves 6 de agosto, a las 10:30 horas, en dependencias de la Casa Memoria (Av. José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa, Santiago).
Lea más...

2015-08-06

23 de julio al 27 de agosto, a las 19:30 hrs., en dependencias de la Casa de la Ciudadanía Montecarmelo, ubicada en Bellavista 0594, Providencia.

Antropologías del Sur: Cultura, Patrimonio e Identidad

La Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Municipalidad de Providencia invitan al ciclo "Antropologías del Sur: Cultura, Patrimonio e Identidad", el cual se realizará del 23 de julio al 27 de agosto, a las 19:30 hrs., en dependencias de la Casa de la Ciudadanía Montecarmelo, ubicada en Bellavista 0594, Providencia. Entrada Liberada!
Lea más...

2015-08-06

SANTIAGO DE CHILE 6, 7 Y 8 de AGOSTO, 2015. Universidad Católica Silva Henríquez General Jofré 462

PRIMER CONGRESO DE ARTE Y CULTURA INDÍGENA URBANO

La Corporación Internacional de la Identidad de los Pueblos y la Paz convoca al Primer Congreso de Arte y Cultura Indígena Urbano, evento identitario que tiene por objeto principal, inculcar el respeto a las culturas indígenas, lograr el entendimiento de las mismas y enseñar a las personas en general a valorar sus manifestaciones artísticas y espirituales.
Lea más...

2015-08-07

VIERNES 7 AGOSTO/ DESDE 21.00 HRS./ ANDES 2647 (metro cumming, entre cueto y sotomayor)

KAWIN EN LA MELI, CONSTRUYENDO CON ALEGRE AUTONOMÍA

Marri marri pu lamngen ka pu peñi:
Como colectividad mapuche organizada en la ciudad, queremos invitarles cordialmente a una cena bailable de autogestión.
Habrá un plato único acompañado de entrada y aperitivo mapuche. Ademas tendremos sopaipillas con pebre, consomé y bebestibles de variados tipos y sabores.
Lea más...

2015-08-07

Viernes, 07 de agosto 18:30hr. ICAL , Ricardo Cumming 350

Chile,Santiago: curso de Delegado Constituyente

El instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz tiene el agrado de invitarlo al lanzamiento de su “curso de Delegado Constituyente”, a realizarse el viernes 7 de agosto a las 18:30 hrs. en el salón de eventos ICAL. El curso cuenta con tres módulos que analizan la necesidad de cambiar la actual constitución, las experiencias de América Latina en materia constituyente, y la propuesta de ICAL sobre nueva Constitución.
Se ofrecerá un cóctel y un vino de honor
Lea más...

2015-08-08

SÁBADO 1, 8 y 15 - 21.30HRS LUCIA HATER: BABYLON CLUB - DOM9, VIE14 y DOM16 - 20HRS ROMEO Y JULIETA, BASADA EN LA TRAGEDIA DE WILLIAM SHAKESPEARE

En agosto vuelve el Encuentro de Teatro Emergente CONFIG, en su 5ta versión

En agosto vuelve el Encuentro de Teatro Emergente CONFIG, en su 5ta versión y cumpliendo dos años de vida.

En esta ocasión, y en vías de reflexionar en la praxis sobre el concepto de emergente, se presentan dos trabajos en los que predomina el riesgo de las propuestas tanto a nivel poético como teórico, lo que convierte esta quinta versión del Encuentro de Teatro en una oportunidad para vislumbrar propuestas escénicas que rehuyen de la convencionalidad actual "escena/espectador".
Lea más...

2015-08-08

Sábado, 8 de agosto de 16:30 a 20:30 - Biblioteca Popular Santa Julia Pasaje Aucopujo Nº 3556 (detrás del Liceo Manuel Rojas).

I TEMPORAL ARTÍSTICO Y EDUCACIONAL DE SANTA JULIA

I TEMPORAL ARTÍSTICO Y EDUCACIONAL DE SANTA JULIA/BENJA WALKER-RODRIGO MAUREIRA-EDUCACIÓN-ATIN-CARMEN BERENGUER-VERÓNICA ZONDEK-POESÍA Y MÁS
Queridas amigas y estimados amigos:
Tenemos el agrado de invitarlos al "I Temporal Artístico y Educacional de Santa Julia".
Nuestro propósito fundamental con esta iniciativa es acercar las artes y diferentes miradas a toda la población, sin una estructura compleja ni grandes tecnicismos. La idea es compartir visiones e ideas en un ambiente amplio, grato y familiar.

En esta oportunidad contaremos con:
Lea más...

2015-08-09

Domingo 9 de agosto a las 15:30 hrs. AV BAQUEDANO CON MANUEL MONTT HASTA LLEGAR A LA PLAZA BELEN

Chile, Villa Alemana : DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CON MUCHA ALEGRIA Y RESPETO SE LES INVITA A TODOS NUESTROS HEMANOS INDIGENA DE LAS 9 ETNIAS RECONOCIDA POR EL ESTADO CHILENO Y PUBLICO EN GENERAL SE LES INVITA PARA ESTE 9 DE AGOSTO QUE NOS ACOMPAÑE EN ESTE PASACALLE ARTISTICO CULTURAL CELEBRANDO NUESTRO DIA A NIVEL MUNDIAL EN EL CUAL PODEMOS MANIFESTAR NUESTRAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE CADA PUEBLO INDÍGENA DEL MUNDO ASI QUE LOS ESPERAMOS CON BANDERAS DE CADA PUEBLO CON PIFILKAS ,CULTRUNES,TRUTUCAS,TROMPES,WIÑO,CON GLOBOS,CON ATUENDOS,OJALA DE CADA PUEBLO VISTA A SUS NIÑOS CON DIVERSIDAD DE COLORES MUCHA ALEGRIA Y ENTUSIASMO,PANCARTAS ALUSIVA AL TEMA INDÍGENA LOS ESPERAMOS CON MUCHO NEWEM COMPARTA ESTA INVITACION INVITA MESA INDÍGENA DE VILLA ALEMANA.

VER AQUI VIDEO DEL AÑO 2014
Lea más...

2015-08-10

Del dia 10 al 14 de agosto 2015, se realizarán diversas Muestras de Cine y Documental Indígena.

Chile, Galvarino: Talleres y muestras de cine del FICWallmapu

Como parte de la alianza que el FICWALLMAPU ha generado con la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche de Gulumapu (Chile), es que para los días 10 al 14 de agosto próximo se han programado una serie de actividades que buscan acercar el Cine de raíz indígena a la Comunidad.
Lea más...

2015-08-10

Desde el 19 de Mayo al 10 de Agosto ( Revisar las bases)

2º Concurso de Fotografía MIRADAS EN SAN JUAN DE LA COSTA

La Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa invita a participar del 2° Concurso de Fotografía Digital denominado “MIRADAS “, con motivo de recuperar, fortalecer y promover nuestra cultura y naturaleza a través del arte de la fotografía en la comuna de San Juan de la Costa.
Lea más...

2015-08-12

12 de agosto de 15 a 17 hrs. Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Ramón Subercaseaux 15 28

Chile,Santiago: KUME FELEN SANTIAGO WARRIA MEW, ESTAR BIEN EN LA CIUDAD . DIALOGOS SOBRE SALUD INTER

KUME FELEN SANTIAGO WARRIA MEW, ESTAR BIEN EN LA CIUDAD . DIALOGOS SOBRE SALUD INTERCULTURAL
12 de agosto de 15 a 17 hrs. Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, Ramón Subercaseaux 15 28, Santiago de Chile

TIEMPO DE CONVERSAR Y DIALOGAR ENTRE DOS SISTEMAS DE SALUD, TIEMPO DE ENCONTRARNOS.
ESTIMADOS PU LAMIENG, QUERIDOS AMIGOS, HERMANOS , COMPAÑEROS DE SIEMPRE. ESTE MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO LOS INVITO A DIALOGAR SOBRE SALUD INTERCULTURAL.
LA ENTRADA ES LIBERADA-
Lea más...

2015-08-12

12 al 14 de agosto del 2015

Peru, Iquitos Tercer Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales

INVITACIÓN Oficial
Peru, Iquitos Tercer Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales
12 al 14 de agosto del 2015
Lea más...

2015-08-14

recepción de películas y cortometrajes hasta el 14 de agosto de 2015

ABIERTA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 4ª MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE SURMIC 2015

El equipo SURMIC se complace en anunciar a realizadores, productores y distribuidores nacionales e internacionales que hasta el 14 de agosto de 2015 se encontrará abierta la convocatoria para la recepción de películas y cortometrajes que serán parte de la selección oficial de la 4ª Muestra Internacional de Cine SURMIC.
Este evento cinematográfico de carácter no competitivo tendrá a lugar en la ciudad de Puerto Montt, del 20 al 23 de Octubre de 2015 en la Casa del Arte Diego Rivera y posteriormente en la ciudad de Osorno, en el Centro Cultural Sofía Hott, del 28 al 30 de Octubre de 2015.
Lea más...

2015-08-15

Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI Avances, perspectivas y retos

CIPIAL Recordatorio de presentación de propuestas de simposios - 15 / Ago/ 2015

CIPIAL comunica que el plazo de presentación de simposios se ha postergado hasta el día 15 de agosto de 2015.
Recordatorio de presentación de propuestas de simposios
Segundo Congreso Internacional
Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI
Avances, perspectivas y retos
Santa Rosa (La Pampa), Argentina
20 a 24 de septiembre de 2016
Estimados colegas,
Recordamos a los interesados en presentar propuestas de simposios, que el plazo para hacerlo vence el día 15 de agosto de 2015. En esta página web pueden consultar las pautas:
Luego de que se aprueben, se abrirá la difusión para que puedan presentarse resúmenes de ponencias hasta el 10 de noviembre.
Cordiales saludos, Comité organizador ---------------------------------------------------------------------
Prezados colegas,
Lembramos aos interessados na apresentação de propostas de simpósios que o prazo para fazé-lo expira no dia 15 de agosto. Neste site podem-se consultar as orientações:
Depois de ter sido aprovadas, começará a difusão para a apresentação dos resumos até o dia 10 de novembro.
Atenciosamente,Comissão Organizadora ---------------------------------------------------------------------
Dear colleagues,
A brief reminder for those interested in submitting proposals for symposia that the deadline is due on August 15th. Guidelines are available in this website
After being approved, we will spread the list in an open call for abstracts submissions until November 10th.
Best regards, Organizing committee
Lea más...

2015-08-15

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.

La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2015-08-15

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2015-08-15

Sábado, 15 de agosto a las 21:00hrs. en Lof Koliñir, los pelues s/n Isla teja

Chile, Isla Teja : Comunidad Koliñir Lof Wapi Peña de Peñi

Las lamngen y los peñi del lof Koliñir les invitamos a apoyarnos y acompañarnos en este beneficio que realizaremos el sábado 15 de Agosto desde las 21.00 horas en nuestro Lof, para poder reunir fondos para comenzar la construcción de nuestra ruka. Este evento sera para fortalecer la autogestion de nuestra comunidad y también para que sea un grato encuentro entre los peñi ka pu lamngen y todas las personas conscientes que apoyan esta justa causa del pueblo Mapuche.
Lea más...

2015-08-23

Recepción final de piezas: Domingo 23 de agosto de 2015.

Abierta convocatoria para Araucanía Audiovisual, 4° Festival de Cortometrajes Patrimoniales

La Agrupación Sociocultural La Máquina invita a realizadores audiovisuales, productoras, canales de TV regionales, estudiantes y público en general a participar del 4° Festival de Cortometrajes Patrimoniales de La Araucanía, a realizarse los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de Septiembre en el Centro Cultural de Padre las Casas, región de La Araucanía, sur de Chile.
Araucanía Audiovisual es un proyecto aprobado y financiado por el Gobierno regional de La Araucanía.
Temática
La idea del festival es ser un aporte al rescate del patrimonio cultural de nuestro país, mediante la difusión de obras audiovisuales de corta duración de cualquier género o formato técnico. Este rescate puede consistir en personajes, historias locales, lugares patrimoniales, Monumentos Nacionales y otros.
Lea más...

2015-08-27

entre el 27 al 30 de Agosto, con sede principal en Cine Arte Alameda.

Chile, Santiago: América Indígena es una muestra de Cine y Encuentro de Cosmovisiones.

Cuatro días de encuentro, películas y documentales de Chile, Perú, Bolivia, Mexico, Brasil y Estados Unidos, mostrando la riqueza de nuestro continente donde se guardan enseñanzas que vienen de nuestros ancestros americanos.
Lea más...

2015-08-28

viernes, 28 de Agosto de 2015, 08:00 hs - sábado, 29 de Agosto de 2015, 20:00 hs Uruguay, 1720, Universidad de la Frontera.

Temuco, Wallmapu : II Congreso de Estudiantes Mapuche

Como estudiantes Mapuche nos encontramos organizando el "II Congreso de Estudiantes Mapuche" el cual se realizará los días 28 y 29 de agosto. Este tiene como finalidad profundizar la discusión a nivel estudiantil Mapuche, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad Mapuche, para ello hemos planteado los siguientes temas a tratar:
Entre los temas se encuentran:
- Mapuzugun
- Educación
- Género
- Economía
Lea más...

2015-09-05

Sábado , 5 de septiembre 2015 de 11:00 a 22:00hrs. Apu Wechuraba, Cerro Blanco

Chile, Santiago: Despertar Femenino Ancestral

Por tercer año nos reuniremos para conmemorar el Día de la Mujer Indígena en el Centro Cultural y Espiritual Apu Wechuraba.
La mirada desde lo Femenino nos invita a sostener nuestra Sabiduría, Conocimientos, Memoria, Códigos, etc, y es a través de la Semilla...
Lea más...

2015-09-07

Recibirá trabajos desde el lunes 6 de julio y hasta el 7 de septiembre 2015

Concurso Arte y Derechos Humanos en su versión 2015

Instituto Nacional de Derechos Humanos y Museo de la Memoria abren convocatoria al Concurso Nacional Arte y Derechos Humanos 2015
Con una invitación a reflexionar sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) –como son el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada- el Instituto Nacional de Derechos Humanos (#INDH) y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos abren la convocatoria para participar en la cuarta versión del Concurso Nacional Arte y Derechos Humanos, en las categorías de Cuento, Afiche, Fotografía y Micrometraje.

Más información aquí
Lea más...

2015-09-25

Mexico: Los trabajos deben inscribirse hasta el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de Puebla).

El Festival Internacional de Cine y Video Indígena abre su convocatoria para recepción de produccion

Mexico: La cuarta edición del Festival Internacional de Cine y Video Indígena (FICVI), a través del Centro Internacional en Artes y Ciencias Cinematográficas, invita a los realizadores y/o productores indígenas y no indígenas a participar en su convocatoria 2015.
Lea más...

2015-09-25

Descargue 10 libros claves de Eduardo Galeano

Servindi, TeleSUR ofrece diez obras de Eduardo Galeano para ser descargadas en formato PDF.Acceda a los libros en los siguientes enlaces: Servicio de Información Indígena Servindi
Lea más...

2015-09-30

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2015-10-13

Chiloé entre el 13 y el 17 de Octubre 2015

Convocan a participar en Muestra Audiovisual Infantil - AMUN 2015

La Agrupación cultural «Amun, Encuentro de Pueblos» quieren extender a todas y todos los realizadores audiovisuales indígenas, chilenos y latinoamericanos una invitación a participar con sus obras en la décimo cuarta versión de la Muestra Audiovisual Infantil de los Pueblos Originarios, que para este año tendrá como sede principal Chiloé entre el 13 y el 17 de Octubre.
Lea más...

2016-03-06

Progreso occidental

Lea más...

2016-09-20

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos
Acerca del CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges
About CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II Congresso Internacional de Povos Indígenas da América Latina. Séculos XIX-XXI. Progresso, Perspectivas e Desafios
Sobre CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.