Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

1998-11-15 | Cultura | Mapuche

Sara Imilmaqui Aguas

Sara Imilmaqui Aguas är känd inom mapuchenationen för sin ihärdiga kamp för mapuchernes sak.


Hon utmärkte sig tidigt för sitt arbete i byarna och för sin uppfattning att det var mapuches själva som bäst kunde organisera sin kamp, och att det var kvinnorna som skulle gå i täten.

Sara Imilmaqui kommer från San Juan de la Costa området, nära staden Osorno, traditionellt ett mapuche (Huilliche) territorium. Hennes hemby är Imilmaqui Jaramillo, före detta en del av byn Lloncón. Den tvångsvisa försäljningen av jord och trycket från kolonisatörerna i området har gjort att många byar (samfälligheter) upplösts och förvandlats till privatlotter.

I sin ungdom flyttade Sara in till staden (Osorno) för att avsluta sin grundskola och arbeta som piga i familj. Det dröjde inte länge förrän hon, tillsammans med kamrater i samma situation, beslöt att bilda en "hembiträdenas fackförening" för att kämpa för bättre arbets och lönevillkor.

1985 flyttade hon till huvudstaden Santiago, där hon, för att försörja sin hemmavarande familj, likaså tar arbete som hembiträde. Snart efter sin ankomst i staden fick hon kontakt med mapuchekolonin och blir medlem av föreningen Müllelche, som leddes av Lorenzo Meliñir och som var en samlingspunkt för nyinflyttade mapuches. Via denna förening började hon att delta i det arbete som uträttas i Rådet för Ursprungs befolkningar (CNPI). Inom denna organisation samlas de olika etniska grupperna på chilenskt territorium. CNPI deltog aktivt i diskussionerna i den Särskilda Kommissionen kring skrivningarna för den Nya Infödingslagen (Lag för ursprungsbefolkningar). Det bör nämnas, att vid slutredigeringen av sagda lag frångick den chilenska staten det ursprungliga förslaget och skrev en version som inte tar hänsyn till opinionen inom de olika etniska gemenskaperna.

1992 var Sara Imilmaqui med vid grundandet av Centret för infödd konst och kultur i Santiago de Chile och blir invald i det Ständiga rådet. Här samlas alltså Mapuches, Aymaras, Atacameños och Rapa Nui (Påsköinnevånare) för att försvara sin ursprungliga kultur liksom sprida kunskap om folkens historia och konstnärliga produktion. I Centret för infödd konst och kultur blir hon känd för sitt arbete att presentera mapuchekvinnan och hennes kamp för en egen identitet. I denna verksamhet får hon sällskap av andra systrar som Ana María Cheuquepán, sekreterare till yrket samt språklärarinnan och smyckehantverkaren Clara Antinao. Tillsammans söker de kontakt med kvinnor i andra organisationer såsom Emmaus och daghemsslärarinnorna och även med enskilda yrkeskvinnor som agronomen Marian Müller och författarinnan Malú Sierra.

Samtidigt börjar hon studier och praktik på den agroekologiska skolan (El Canelo) i San Bernardo. Detta gör hon för att systematisera de kunskaper som hon skaffat sig i sin egen bygemenskap. I Santiago har hon verkat som rådgivare för arbetarkvarterens kinnoorganisationer och mapuchekvinnor i tekniken för organisk odling på kolonilott.

Sommaren 1991 arbetade hon med ett lokalt turistprojekt i samfälligheten Maicolpi vid Osornoprovinsens stillahavskust. Hon utbildar ungdomarna i hygien, service och hantering av livsmedel.

Som representant för Centret för Infödd Konst och Kultur engagerar hon sig i kampen för att försvara övre BioBio, (mapuches heliga flod) tillsammans med den av dambyggnadsprojektet deporteringshotade mapuchebefolkningen (pehuenches) i samverkan med familjen Meleñir från Quinquén, lonko Antolín Curriao, broder Ricardo Gallina från Quepuca Ralco, systrar Berta och Nicolasa Quintremán genomför hon ett flertal aktioner för att försvara Peuhuenchebefolkningens rättigheter av urminnes hävd. Därefter deltar hon i Mapuche/Pehuenche centret och har under de senaste tre åren åkt runt i mapuchesamhällena och organiserat försvaret av vår flod BioBio och vårt territorium.

1993 valdes Sara att representera mapuchekvinnan i Uppdraget "Örnen och Kondoren", (The Mission of the Eagle and the Condor). Denna organisation har kommit till stånd genom ett initiativ av äldre kvinnor från Canadas indianbefolkning. Syftet är att ena alla Amerikas kvinnor från ursprungsbefolkningar i ett försvar av förfädernas kultur. 1994 reste hon som delegat till Bolivia för att upprätta kontakter med bröder och systrar från Aymarafolket.

Vid flera tillfällen har Sara blivit inbjuden av Hövdingerådet i Futahuillimapu att delta i förhandlingarna beträffande gemenskaperna MapucheHuilliches. Detta har resulterat i flera samarbetsprojekt med olika bygemenskaper i San Juan de la Costa och i organiseringen av en mångfald aktiviteter till försvar av deras rättigheter.

År 1997 blev hon inbjuden till Ursprungsbefolkningarnas Möte på Hawaii, som organiseras av Pacific Cultural Conservancy, en sammanslutning som skapats av infödda hawaiianer, som tagit initiativ att skapa kontakter mellan olika ursprungsbefolkningar för att utarbeta en strategi för försvaret av kunskaperna om förfädernas traditioner inom våra folk. Vid detta tillfälle valdes hon in i Rådgivande gruppen för Stillahavsområdet, (Consejo Consultativo del Pacífico), där hon representerar Mapuches.

Aktiviteter i 1998

Sverige: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i flera byar o institutioner med konferance om Bío-Bío problematiken (Malmö, Halmstad, Linköping, Stockholm).

Lund Universitet, Sverige: Konferance om Ursprungsfolkens Mänskliga rättigheter i Latinamerika 16-17 oktober.

Danmark: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i Aalborg, Köpenhamn, Århus.

Göteborg Universitet, Sverige: Konferance om den Indianska identiteten i Latinamerika: Kontinuitet eller förändring?

Stockholm, Sverige (04- 11 dec.): The Right Livelihood Award (Det Alternativa Nobel Priset).

Spanien: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer.

Holland: Mötte med Holländskt Center for Indianska befolkning.

Tyskland: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer

Norge: Mötte med NORAD, organiserade av FIVAS

Aktiviteter i 2000.

Tyskland: Petra Kelly Miljö Pris

Belgien: möte i Europeisk Parlament i Bryssels.

Spanien, Barcelona: Vida Sana Pris (Sund Liv Pris).

Aktiviteter år 2001.

Canada, Ottawa: Toppmöte for Indianska befolkningen av Amerika.

Org: Assembly of First Nations (AFN)

Sedan 1994 arbetar Sara Imilmaqui inom Lulul Mawhida (Centret för Mapuchekommunikation); hon har organiserat aktiviteter i pehuenche gemenskaper tillsammans med Försvarsgruppen för Alto BioBio. (Grupo de Defensa del Alto Bio Bio, GABB).”

Översättare: Ingvar Enghart

Por Calbucura, J.

 Campañas

2015-11-28

28 de Noviembre Santiago. / 5 de Diciembre Temuco. 2015

Chile, Santiago y Temuco: WETRUWE MAPUCHE LA MÚSICA ES RESISTENCIA

Como Wetruwe Mapuche, medio audiovisual que trabaja en pos de la difusión y promoción de la música y poesía mapuche, queremos realizar una jornada musical al aire libre, para compartir y agradecer el apoyo recibido durante este tiempo y así seguir fomentando y fortaleciendo el trabajo artístico cultural de nuestros Peñi y Lamngen.
Esta actividad se realizara en la ciudad de Santiago y Temuco, convocando a la mayoría de nuestros exponentes de la música Mapuche.
Los esperamos kom pu che, kom pu mapuche, kom pu wenuy, a una jornada donde la música de la tierra será la protagonista.
Pewaiñ.
Lea más...

2015-11-29

Desarrollo de competencias de liderazgo y participación:

Mujeres mapuche en la configuración de una política democrática

Invitación: El programa de investigación en Interculturalidad y Diferencia del Observatorio de Desigualdades, el Centro de Estudios Mapuche Rümtun y la Fundación Heinrich Böll tienen el agrado de invitarla a esta jornada, en la cual se contará con las siguientes expositoras: Millaray Painemal (Anamuri): “El feminismo indígena y derechos políticos” - Elsy Curihuinca (Abogada): “Género y autonomía”
inscribirse aquí:
Lea más...

2015-11-29

29 de noviembre de 12:00 a 15:00 - Plaza de la Ciudadanía

MARCHA GLOBAL CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO - CHILE

El 29 de Noviembre, saldremos a la calle, justo en el momento en los gobernantes del mundo entero esté en la Cumbre sobre Cambio Climático en Paris, miles de personas en todo el mundo formarán parte de la Marcha Ciudadana contra el Cambio Climático. En Santiago de Chile y en todo el mundo, la convocatoria es en la Plaza de la ciudadanía desde donde marcharemos hasta el Parque Forestal y en el frontis del MAC (Museo de Arte Contemporaneo) realizaremos un acto centra donde músicos, pintores, bailarines, creadores, políticos, toda la diversidad reunida, diremos NO AL CAMBIO CLIMATICO, como una forma de impulsar cambios en las agendas de los gobiernos, para que se tomen medidas directas para frenar el cambio climático de manera tal que podamos dejar un mejor planeta a las futuras generaciones. La marcha está convocada por la ONG GAIA CHILE y se suman muchas orgánizaciones, sociales y políticas que abogan por el mismo objetivo. Las alianzas por el agua, las juntas de vecinos, las organizaciones de mujeres, de diversidad sexual, los boy sacut, las organizaciones ecologistas y todas aquellas que quieran sumarse en los próximos días.
Lea más...

2015-12-11

Viernes, 11 de diciembre a las 19:00 Café Literario Parque Bustamante, Providencia

Presentación Bobby Sands desfallece en el muro de Carmen Berenguer - Edición Cartonera

En 1983 la Poeta y Artista Carmen Berenguer publicó de manera artesanal el poemario "Bobby Sands desfallece en el muro", inspirado en la historia del poeta y revolucionario irlandés Bobby Sands, que falleció en 1981 después de una prolongada huelga de hambre bajo el régimen británico de Margaret Thacher. Dicho poemario se ha vuelto mítico y ha cruzado las fronteras. Ha sido recreado de muchas maneras y por muchos otros artistas. Esta vez, La Joyita Cartonera crea una nueva Edición, y será presentado por Barbara Fernandez Melleda (Doctorado en Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Edimburgo) y contará con la presencia de la querida y admirada poeta Carmen Berenguer
Lea más...

2015-12-30

Conclusiones de la Primera Cumbre Planetaria

Por la Descolonización, la Despatriarcalización, lucha contra el Racismo y la Discriminación

El colonialismo es uno de los principales flagelos que sufrimos quienes no encajamos en los parámetros etno y eurocentristas, parámetros que han sido impuestos a sangre y fuego en nuestros territorios. El Colonialismo es una de las peores expresiones que tiene la humanidad. Quienes alguna vez hemos sufrido la discriminación y el racismo sabemos que lo que busca quien lo ejerce es pisotear nuestra dignidad, es insultar nuestra identidad.
A esos valores, individualistas y egoístas, debemos oponer con fuerza la visión de nuestros pueblos y recuperar nuestras culturas y nuestra identidad.
Lea más...

2016-03-06

Progreso occidental

Lea más...

2016-06-28

Ecuador, Quito: 28, 29 y 30 de Junio (2016). 9:00 am - 6:00 pm - CIESPAL, Av. Diego de Almagro

Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria – II Congreso Internacional

II Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur
El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Quito) convocan a las organizaciones comunitarias, academia, activistas y ciudadanía en general a participar en el Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria – II Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur, encuentro que tendrá lugar en la sede de CIESPAL y FLACSO, Quito, Ecuador, durante los días 28, 29 y 30 de Junio (2016). Entrada libre.
Lea más...

2016-08-09

9 y el 14 de agosto del 2016 - Otro mundo es necesario, juntos se hace posible.

Canadá , Montreal : Foro Social Mundial (FSM) (ver Video)

Canadá calienta los motores, Montreal prepara la largada…
El sistema de auto-programación del FSM se conocerá en febrero 2016
Aunque el horizonte parece lejano, los organizadores no quieren jugar contra el tiempo. A más de nueve meses del 9 de agosto del 2016, decenas de organizaciones de la sociedad civil canadiense anticipan los principales desafíos de la próxima edición del Foro Social Mundial (FSM).
Lea más...

2016-09-20

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos
Acerca del CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges
About CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II Congresso Internacional de Povos Indígenas da América Latina. Séculos XIX-XXI. Progresso, Perspectivas e Desafios
Sobre CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016
Lea más...

2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche tanto en su estructura síquica y en su idiosincrasia, siendo la característica primaria del pueblo mapuche su fortaleza.

Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente.
Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.