Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión


Archivos

Archivo 1997-2009

1998-11-15 | Cultura | Mapuche

Sara Imilmaqui Aguas

Sara Imilmaqui Aguas är känd inom mapuchenationen för sin ihärdiga kamp för mapuchernes sak.


Hon utmärkte sig tidigt för sitt arbete i byarna och för sin uppfattning att det var mapuches själva som bäst kunde organisera sin kamp, och att det var kvinnorna som skulle gå i täten.

Sara Imilmaqui kommer från San Juan de la Costa området, nära staden Osorno, traditionellt ett mapuche (Huilliche) territorium. Hennes hemby är Imilmaqui Jaramillo, före detta en del av byn Lloncón. Den tvångsvisa försäljningen av jord och trycket från kolonisatörerna i området har gjort att många byar (samfälligheter) upplösts och förvandlats till privatlotter.

I sin ungdom flyttade Sara in till staden (Osorno) för att avsluta sin grundskola och arbeta som piga i familj. Det dröjde inte länge förrän hon, tillsammans med kamrater i samma situation, beslöt att bilda en "hembiträdenas fackförening" för att kämpa för bättre arbets och lönevillkor.

1985 flyttade hon till huvudstaden Santiago, där hon, för att försörja sin hemmavarande familj, likaså tar arbete som hembiträde. Snart efter sin ankomst i staden fick hon kontakt med mapuchekolonin och blir medlem av föreningen Müllelche, som leddes av Lorenzo Meliñir och som var en samlingspunkt för nyinflyttade mapuches. Via denna förening började hon att delta i det arbete som uträttas i Rådet för Ursprungs befolkningar (CNPI). Inom denna organisation samlas de olika etniska grupperna på chilenskt territorium. CNPI deltog aktivt i diskussionerna i den Särskilda Kommissionen kring skrivningarna för den Nya Infödingslagen (Lag för ursprungsbefolkningar). Det bör nämnas, att vid slutredigeringen av sagda lag frångick den chilenska staten det ursprungliga förslaget och skrev en version som inte tar hänsyn till opinionen inom de olika etniska gemenskaperna.

1992 var Sara Imilmaqui med vid grundandet av Centret för infödd konst och kultur i Santiago de Chile och blir invald i det Ständiga rådet. Här samlas alltså Mapuches, Aymaras, Atacameños och Rapa Nui (Påsköinnevånare) för att försvara sin ursprungliga kultur liksom sprida kunskap om folkens historia och konstnärliga produktion. I Centret för infödd konst och kultur blir hon känd för sitt arbete att presentera mapuchekvinnan och hennes kamp för en egen identitet. I denna verksamhet får hon sällskap av andra systrar som Ana María Cheuquepán, sekreterare till yrket samt språklärarinnan och smyckehantverkaren Clara Antinao. Tillsammans söker de kontakt med kvinnor i andra organisationer såsom Emmaus och daghemsslärarinnorna och även med enskilda yrkeskvinnor som agronomen Marian Müller och författarinnan Malú Sierra.

Samtidigt börjar hon studier och praktik på den agroekologiska skolan (El Canelo) i San Bernardo. Detta gör hon för att systematisera de kunskaper som hon skaffat sig i sin egen bygemenskap. I Santiago har hon verkat som rådgivare för arbetarkvarterens kinnoorganisationer och mapuchekvinnor i tekniken för organisk odling på kolonilott.

Sommaren 1991 arbetade hon med ett lokalt turistprojekt i samfälligheten Maicolpi vid Osornoprovinsens stillahavskust. Hon utbildar ungdomarna i hygien, service och hantering av livsmedel.

Som representant för Centret för Infödd Konst och Kultur engagerar hon sig i kampen för att försvara övre BioBio, (mapuches heliga flod) tillsammans med den av dambyggnadsprojektet deporteringshotade mapuchebefolkningen (pehuenches) i samverkan med familjen Meleñir från Quinquén, lonko Antolín Curriao, broder Ricardo Gallina från Quepuca Ralco, systrar Berta och Nicolasa Quintremán genomför hon ett flertal aktioner för att försvara Peuhuenchebefolkningens rättigheter av urminnes hävd. Därefter deltar hon i Mapuche/Pehuenche centret och har under de senaste tre åren åkt runt i mapuchesamhällena och organiserat försvaret av vår flod BioBio och vårt territorium.

1993 valdes Sara att representera mapuchekvinnan i Uppdraget "Örnen och Kondoren", (The Mission of the Eagle and the Condor). Denna organisation har kommit till stånd genom ett initiativ av äldre kvinnor från Canadas indianbefolkning. Syftet är att ena alla Amerikas kvinnor från ursprungsbefolkningar i ett försvar av förfädernas kultur. 1994 reste hon som delegat till Bolivia för att upprätta kontakter med bröder och systrar från Aymarafolket.

Vid flera tillfällen har Sara blivit inbjuden av Hövdingerådet i Futahuillimapu att delta i förhandlingarna beträffande gemenskaperna MapucheHuilliches. Detta har resulterat i flera samarbetsprojekt med olika bygemenskaper i San Juan de la Costa och i organiseringen av en mångfald aktiviteter till försvar av deras rättigheter.

År 1997 blev hon inbjuden till Ursprungsbefolkningarnas Möte på Hawaii, som organiseras av Pacific Cultural Conservancy, en sammanslutning som skapats av infödda hawaiianer, som tagit initiativ att skapa kontakter mellan olika ursprungsbefolkningar för att utarbeta en strategi för försvaret av kunskaperna om förfädernas traditioner inom våra folk. Vid detta tillfälle valdes hon in i Rådgivande gruppen för Stillahavsområdet, (Consejo Consultativo del Pacífico), där hon representerar Mapuches.

Aktiviteter i 1998

Sverige: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i flera byar o institutioner med konferance om Bío-Bío problematiken (Malmö, Halmstad, Linköping, Stockholm).

Lund Universitet, Sverige: Konferance om Ursprungsfolkens Mänskliga rättigheter i Latinamerika 16-17 oktober.

Danmark: Mapuche kulturellt Delegation. Besök i Aalborg, Köpenhamn, Århus.

Göteborg Universitet, Sverige: Konferance om den Indianska identiteten i Latinamerika: Kontinuitet eller förändring?

Stockholm, Sverige (04- 11 dec.): The Right Livelihood Award (Det Alternativa Nobel Priset).

Spanien: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer.

Holland: Mötte med Holländskt Center for Indianska befolkning.

Tyskland: Mötte med Mänskliga Rättigheter Organisationer

Norge: Mötte med NORAD, organiserade av FIVAS

Aktiviteter i 2000.

Tyskland: Petra Kelly Miljö Pris

Belgien: möte i Europeisk Parlament i Bryssels.

Spanien, Barcelona: Vida Sana Pris (Sund Liv Pris).

Aktiviteter år 2001.

Canada, Ottawa: Toppmöte for Indianska befolkningen av Amerika.

Org: Assembly of First Nations (AFN)

Sedan 1994 arbetar Sara Imilmaqui inom Lulul Mawhida (Centret för Mapuchekommunikation); hon har organiserat aktiviteter i pehuenche gemenskaper tillsammans med Försvarsgruppen för Alto BioBio. (Grupo de Defensa del Alto Bio Bio, GABB).”

Översättare: Ingvar Enghart

Por Calbucura, J.

 Campañas

2015-07-04

Sábado 4 de Julio a las 12:30 am. en el Centro de Capacitación Medioambiental (C.A.P.A.) ubicado en Avda San Pablo #1796 Pudahuel (Metro Pudahuel)

Santiago - Conversatorio : Medicina del Corazon

Con mucho cariño, agradecidos de los dones de la Madre Tierra, hemos aunado voluntades, a partir de haber compartido experiencias y conocimientos heredados, para invitarles a conversar, sencilla y profundamente, mirándonos a los ojos, como hijos de la tierra, sin diferencias, sobre las medicinas que nuestros abuelos usaron y usan y que están ahí para ser utilizadas con respeto y agradecimiento.
Lea más...

2015-07-04

3 y 4 de julio, Museo Regional de Ancud

6to Seminario Chiloé: Historia del contacto: HISTORIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHILOÉ

6to Seminario "Chiloé: Historia del contacto":
HISTORIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHILOÉ
3 y 4 de julio, Museo Regional de Ancud — con Victor Bahamonde Construyendo Sur, María Ximena Urbina Carrasco, Marcelo Antonio Nancucheo Caimapo, Tomás Catepillan, Gonzalo Aravena, Casa Lahual, Jannette González Wiskallanka, Ruth Caicheo, Kumiyal Comida Al Paso, Carolina Sepúlveda, Colelo Hueche Pablo, Cultura Quellón y Víctor Hugo Bahamonde Brintrup.
Lea más...

2015-07-04

Sabado 4 de Julio desde las 9:00 de la mañana en la comuna de kurakautin, en la escuela rural del sector Collico.

Trawun en Kurakautín por la recuperación del agua como bien común y derecho humano

El Movimiento de Defensa por el Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA) y la Alianza Territorial Mapuche – ATM, convocan a un trawun por la recuperación del agua como bien común y derecho humano. En esta ocasión se realizará un “Taller de Gestores Comunitarios de Agua”, a través del cual los participantes puedan obtener herramientas para enfrentar la usurpación de agua que actualmente enfrentan cientos de comunidades en el Wallmapu.
Lea más...

2015-07-05

Cierre de postulaciones 05 de Julio -

Internado de mapuzugun Pukem mew Mapuzuguletuayiñ Wallmapu Mew

El Mapuzugun se encuentra en un declive preocupante, siendo la globalización y las políticas estatales los principales factores de perdida del Idioma Mapuche. Revertir este proceso es prácticamente una lucha contra el tiempo, puesto que quienes manejan el idioma son en su mayoría personas mayores, mientras que los jóvenes escasamente pueden comunicarse en Mapuzugun, esto con excepción de algunos territorios.
Lea más...

2015-07-05

Domingo 5 de Julio 2015 desde las 09:00 a las 21:00 - Parque Mawidache, Julio Covarrubias 10365 comuna del Bosque; Santiago.

Fuxa Xawün de Estudiantes Mapuche

Fuxa Xawün de Estudiantes Mapuche
Pu peñi ka pu lamien, ka kom eymün tati
Ésta instancia, nace de la necesidad de reflexionar de forma colectiva, cómo nos afecta (hasta nuestros días) el fuerte desarraigo político y cultural, producto de la imposición de la educación formal a nuestra Nación.
Lea más...

2015-07-06

Concepción, Hualpen lunes 6 de julio a las 19:30 hrs. ( Iglesia Luterana)

Dialogo Ciudadano Desmunicipalizacion de la Educación – Proyecto de ley de Carrera Docente

Invita Movimiento Territorial De Pobladores Hualpen
No es un problema de profesores,
es un problema de la comunidad!!
Se invita cordialmente al primer conversatorio sobre educación a realizarse el día lunes 6 de julio a las 19:30 hrs. ( Iglesia Luterna, Hualpén)
Por el sacrificio de nuestros padres y por el futuro de nuestros hijos!!!!
Lea más...

2015-07-07

Del 7 al 11 de julio ven y disfruta de la Muestra de cine + video indígena

Viña del Mar : Museo Fonck

La actividad forma parte de la 9ª versión que organizan en conjunto la Cineteca Nacional del Centro cultural La Moneda y el Museo chileno de arte precolombino.
Por segundo año consecutivo el Museo Fonck se ha adherido al ciclo de cine + video indígena que organizan en conjunto la Cineteca Nacional del Centro cultural La Moneda y el Museo chileno de arte precolombino. Este año la invitación es a asistir al Fonck desde el martes 07 al sábado 11 de julio y deleitarse con las piezas audiovisuales.
Lea más...

2015-07-07

7 al 13 de Julio 2015

9° Muestra de Cine + Video Indígena Celebrando a los Pueblos Originarios del Mundo

9° Muestra de Cine + Video Indígena
7 al 13 de Julio 2015
Celebrando a los Pueblos Originarios del Mundo
Exhibiciones en Cineteca Nacional de Chile y Museo Chileno de Arte Precolombino.
Entre los días 7 y 13 de julio, en la Cineteca Nacional, se exhibirán 33 películas seleccionadas, correspondientes a 12 trabajos nacionales y 21 del resto del continente, contemplando producciones provenientes de diversos países latinoamericanos (México, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay), además de obras de España, Italia y Holanda sobre pueblos originarios de Latinoamérica.
ITINERANCIA NACIONAL: Arica – Calama – Copiapó – Coquimbo – Viña del Mar – Valparaíso – San Antonio – Chillán – Concepción – Temuco – Angol – Valdivia – Puerto Varas – Puerto Montt – Ancud – Coyhaique – Santiago: Recoleta; Huechuraba, La Granja; El Bosque; San Joaquín; Pudahuel y Peñalolén.
Lea más...

2015-07-09

Jueves 9 de Julio 2015 a las 19:00hrs. Ruka Fentxen Mañun Ziem 2440, pueblo nuevo

Temuco: Conversatorio-Rokin Aproximación hacia las antropologías disidentes

El taller-conversatorio está orientado para los interesados en conocer algunos quehaceres y prácticas de aquellas antropologías no tradicionales, no académicas, consideradas como informales o alternativas y que se orientan desde enfoques de otras disciplinas como las artísticas-estéticas y también desde algunas posiciones políticas de revitalización cultural y reivindicaciones sociales, denominadas en este taller como antropologías disidentes.
Lea más...

2015-07-10

10 de Julio 2015, 8:00 a 18:00 hrs. Universidad Javeriana, Auditorio Alejandro Novoa (Ed.34 pasando el túnel de la calle 42, sobre la carrera 7)

Colombia, Seminario Internacional Modelos de Desarrollo, Derechos Territoriales Étnicos y Consulta

Colombia, Seminario Internacional Modelos de Desarrollo, Derechos Territoriales Étnicos y Consulta Previa
25 años del Convenio de OIT

10 de Julio 2015, 8:00 a 18:00 hrs. Universidad Javeriana, Auditorio Alejandro Novoa (Ed.34 pasando el túnel de la calle 42, sobre la carrera 7)
Lea más...

2015-07-10

10 de Julio 2015 a las 19:00 hrs. Teatro Municipal de Valparaiso

Valparaíso : Muestra de Arte, Canto y Danza Mapuche en la ciudad

Valparaíso : Muestra de Arte, Canto y Danza Mapuche en la ciudad
10 de Julio 2015 a las 19:00 hrs. Teatro Municipal de Valparaiso

ESTE JUEVES 10 DE JULIO EN VALPARAISO, NO SE LO PIERDA!!! 19 horas!
Nos invita: Comunidad Mapuche Urbana We Folilche Amuleaiñ del Cerro Cordillera! / Entrada liberada / AYUDEMOS A DIFUNDIR!
Lea más...

2015-07-11

Sábado 11 de Junio 14:00 hrs Plaza Yungay, Santo Domingo, esquina Rafael Sotomayor METRO CUMMING

FewlaMay! Jornada Cultural Mapuche El Retorno a la Memoria y la Lucha

#FewlaMay!
Jornada Cultural Mapuche
"El Retorno a la Memoria y la Lucha"
Sábado 11 de Junio 14:00 hrs Plaza Yungay, Santo Domingo, esquina Rafael Sotomayor
METRO CUMMING
Lea más...

2015-07-11

11 de Julio a las 11:00 hrs. en avenida Vicuña Mackenna desde el metro Trinidad hasta el paradero 14 de la misma avenida

Marcha contra el proyecto Alto Maipo. - Para Luksic la energía y a nosotros la sequía

11 de Julio, Marcha contra el proyecto Alto Maipo.

"PARA LUKSIC LA ENERGÍA Y PARA NOSOTROS LA SEQUIA"

Bajo la consigna "Para luksic la energía y para nosotros la sequía", la Red Metropolitana No Alto Maipo junto a otras 20 organizaciones de carácter social, convocan a una marcha a realizarse el sábado 11 de Julio a las 11:00 hrs, en avenida Vicuña Mackenna desde el metro Trinidad hasta el paradero 14 de la misma avenida, para protestar contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y contra las redes de corrupción que han permitido el avance del proyecto.
Lea más...

2015-07-13

Argentina, Humahuaca (Plazos para enviar los trabajos: 13 de julio del 2015)

2º Circular - Segundas Jornadas Culturales Homenaje al Cacique Viltipoco

Estimados colegas, estudiantes, profesionales, dirigentes indígenas y pueblo de Humahuaca, les contamos que los días 25 y 26 de julio del 2015, se realizaran en la milenaria y heroica ciudad de Humahuaca, las II° JORNADAS CULTURALES “HOMENAJE AL CACIQUE VILTIPOCO”, con el objetivo de crear un necesario espacio para la presentación de trabajos, la discusión, el diálogo serio, responsable y comprometido con nuestra realidad social.
Asimismo los invitamos a proponer y presentar sus trabajos y proyectos de investigación, estudios, experiencias de trabajo y todo aquel aporte que este dirigido a mejorar y ampliar el conocimiento de nuestra realidad local, regional y andina.
Como espacios para organizar el trabajo, los invitamos a enviar sus propuestas y trabajos a algunas de las siguientes mesas temáticas, a la dirección de correo electrónico del coordinador respectivo.
Lea más...

2015-07-15

Descargue 10 libros claves de Eduardo Galeano

Servindi, TeleSUR ofrece diez obras de Eduardo Galeano para ser descargadas en formato PDF.Acceda a los libros en los siguientes enlaces: Servicio de Información Indígena Servindi
Lea más...

2015-07-16

Jueves, 16 de julio de 11:00 a 13:30 Fundación Mercedes Sosa Humberto Primo 378, San Telmo, Distrito Federal, Argentina

Argentina: Curso Básico de Mapudungun el habla de la tierra…

Recuperaremos el tierno lenguaje que apenas hemos comenzado a abandonar.
Y sonarán estruendosas las palabras de antaño,
como furtivos lamentos de huérfano;
aparecerá ante nuestra mirada boscosa un bosque mágico,
la geometría borrada por la lenta lluvia de nuestros poros .
A través del mapudungun se entregan todos los valores, pensamientos y conocimientos amplios del universo que engloba aspectos filosóficos, científicos teológicos artístico, astronómicos, histórico etc. Se debe recuperar, difundir, hacer prevalecer y proyectar la difusión del mapudungun en todos los ámbitos.
Lea más...

2015-07-17

17/07 Galeria Submundo 177 - Rua Capitão Cavalcanti, 177 - Vila Mariana

Brasil, São Paulo : MAPUCHE - Identidade e Dignidade de um Povo

A galeria Submundo 177 tem o prazer de apresentar a exposição dos trabalhos do artista chileno Claudio Huenchumil Cruz, intitulada MAPUCHE - Identidade e Dignidade de um Povo.
Adz tati Mapuche Kimun (Imagens da Cultura Mapuche,
os Povos Indígenas do Chile)
A exposição irá apresentar uma compilação das obras do artista produzidas entre os anos de 2002 e 2015.
O trabalho de Huenchumil parte do cotidiano da cultura Mapuche, procurando resgatar seu espirito criando assim um verdadeiro arquivo histórico.
Lea más...

2015-07-17

Se convoca a directores, realizadores, profesionales e independientes, integrantes de asociaciones civiles o de organizaciones no gubernamentales

Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015

Plazo de inscripción: desde el 2 de marzo hasta el 17 de julio de 2015.

Se convoca a directores, realizadores, profesionales e independientes, integrantes de asociaciones civiles o de organizaciones no gubernamentales, que hayan producido cortos y largometrajes de ficción, animación, documental y experimental y que deseen compartir sus historias en el Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015.
Lea más...

2015-07-24

Viernes, 24 de julio 2015 a las 21:30, El Nuevo Perejil Vicuña Mackenna 650.

TEMUCO: Fewla May! Actividad Mapuche por la Autogestión. - Peña Purrukeable con Rimas

TEMUCO: Fewla May! Actividad Mapuche por la Autogestión. - Peña Purrukeable con Rimas
Viernes, 24 de julio 2015 a las 21:30, El Nuevo Perejil Vicuña Mackenna 650.
En este cuarto encuentro, la música y poesía Mapuche se hacen presente, a través de la rima y la literatura Mapuche.
En esta oportunidad nos acompañan:
SUBVERSO
CHICHA CON HARINA
WAIKIL
DAVID ANIÑIR - MAPURBE
DJ. ESMOKA - LA TAREA
Lea más...

2015-08-05

Canada, Montreal: August 5th – 15th 2015 , Ashukan Cultural Space (français plus bas)

NATIVE-IMMIGRANT presents: Beadworks: Visions of Peace Art Show-- CALL FOR ARTISTS

An exchange of art forms about peace. Share this knowledge with the world
Canada, Montreal: August 5th – 15th 2015
****************************************************************
Among the Iroquois, Wampum Beads were beaded for various purposes such as recording on strings, the condolence ceremony. Wampum belts were also created to record treaty events. Most relevant to our beadwork project is the Circle Wampum, which is the constitution of the Iroquois Confederacy. The fifty strings represent the fifty "chiefs" of the Confederacy. Shatethonatte: they are all the same height. This is what the fifty strings represent. The "chiefs" must work together collaborative with each other, and with the clan mothers. The clan mothers work together with the people.
Lea más...

2015-08-06

SANTIAGO DE CHILE 6, 7 Y 8 de AGOSTO, 2015. Universidad Católica Silva Henríquez General Jofré 462

PRIMER CONGRESO DE ARTE Y CULTURA INDÍGENA URBANO

La Corporación Internacional de la Identidad de los Pueblos y la Paz convoca al Primer Congreso de Arte y Cultura Indígena Urbano, evento identitario que tiene por objeto principal, inculcar el respeto a las culturas indígenas, lograr el entendimiento de las mismas y enseñar a las personas en general a valorar sus manifestaciones artísticas y espirituales.
Lea más...

2015-08-10

Desde el 19 de Mayo al 10 de Agosto ( Revisar las bases)

2º Concurso de Fotografía MIRADAS EN SAN JUAN DE LA COSTA

La Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa invita a participar del 2° Concurso de Fotografía Digital denominado “MIRADAS “, con motivo de recuperar, fortalecer y promover nuestra cultura y naturaleza a través del arte de la fotografía en la comuna de San Juan de la Costa.
Lea más...

2015-08-14

recepción de películas y cortometrajes hasta el 14 de agosto de 2015

ABIERTA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 4ª MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE SURMIC 2015

El equipo SURMIC se complace en anunciar a realizadores, productores y distribuidores nacionales e internacionales que hasta el 14 de agosto de 2015 se encontrará abierta la convocatoria para la recepción de películas y cortometrajes que serán parte de la selección oficial de la 4ª Muestra Internacional de Cine SURMIC.
Este evento cinematográfico de carácter no competitivo tendrá a lugar en la ciudad de Puerto Montt, del 20 al 23 de Octubre de 2015 en la Casa del Arte Diego Rivera y posteriormente en la ciudad de Osorno, en el Centro Cultural Sofía Hott, del 28 al 30 de Octubre de 2015.
Lea más...

2015-08-15

Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI Avances, perspectivas y retos

CIPIAL Recordatorio de presentación de propuestas de simposios - 15 / Ago/ 2015

CIPIAL comunica que el plazo de presentación de simposios se ha postergado hasta el día 15 de agosto de 2015.
Recordatorio de presentación de propuestas de simposios
Segundo Congreso Internacional
Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI
Avances, perspectivas y retos
Santa Rosa (La Pampa), Argentina
20 a 24 de septiembre de 2016
Estimados colegas,
Recordamos a los interesados en presentar propuestas de simposios, que el plazo para hacerlo vence el día 15 de agosto de 2015. En esta página web pueden consultar las pautas:
Luego de que se aprueben, se abrirá la difusión para que puedan presentarse resúmenes de ponencias hasta el 10 de noviembre.
Cordiales saludos, Comité organizador ---------------------------------------------------------------------
Prezados colegas,
Lembramos aos interessados na apresentação de propostas de simpósios que o prazo para fazé-lo expira no dia 15 de agosto. Neste site podem-se consultar as orientações:
Depois de ter sido aprovadas, começará a difusão para a apresentação dos resumos até o dia 10 de novembro.
Atenciosamente,Comissão Organizadora ---------------------------------------------------------------------
Dear colleagues,
A brief reminder for those interested in submitting proposals for symposia that the deadline is due on August 15th. Guidelines are available in this website
After being approved, we will spread the list in an open call for abstracts submissions until November 10th.
Best regards, Organizing committee
Lea más...

2015-08-15

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.

La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2015-08-15

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2015-08-23

Recepción final de piezas: Domingo 23 de agosto de 2015.

Abierta convocatoria para Araucanía Audiovisual, 4° Festival de Cortometrajes Patrimoniales

La Agrupación Sociocultural La Máquina invita a realizadores audiovisuales, productoras, canales de TV regionales, estudiantes y público en general a participar del 4° Festival de Cortometrajes Patrimoniales de La Araucanía, a realizarse los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de Septiembre en el Centro Cultural de Padre las Casas, región de La Araucanía, sur de Chile.
Araucanía Audiovisual es un proyecto aprobado y financiado por el Gobierno regional de La Araucanía.
Temática
La idea del festival es ser un aporte al rescate del patrimonio cultural de nuestro país, mediante la difusión de obras audiovisuales de corta duración de cualquier género o formato técnico. Este rescate puede consistir en personajes, historias locales, lugares patrimoniales, Monumentos Nacionales y otros.
Lea más...

2015-09-30

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2016-03-06

Progreso occidental

Lea más...

2016-09-20

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances

II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos
Acerca del CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II International Congress Indigenous Peoples of Latin America. XIX-XXI centuries. Progress, Prospects and Challenges
About CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016

II Congresso Internacional de Povos Indígenas da América Latina. Séculos XIX-XXI. Progresso, Perspectivas e Desafios
Sobre CIPIAL
Argentina, Santa Rosa (La Pampa) – 20 a 24 de septiembre de 2016
Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.