Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campa√ɬĪas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2016-05-13 | Campa√ɬĪas | Mapuche

Chile måste upphöra med förtrycket av mapuchefolket

Den 10√ʬĬď12 maj 2016 avl√ɬ§gger Chiles president Michelle Bachelet statsbes√ɬ∂k i Sverige p√ɬ• inbjudan av H.M. Konungen. President Bachelet kommer d√ɬ§rf√ɬ∂r att m√ɬ∂ta f√ɬ∂retr√ɬ§dare fr√ɬ•n regeringen, n√ɬ§ringslivet och det civila samh√ɬ§llet. Detta √ɬ§r det f√ɬ∂rsta statsbes√ɬ∂ket fr√ɬ•n Chile till Sverige med motiveringen att Sverige och Chile √ɬ§r likasinnade i flera fr√ɬ•gor, bland annat frihandel, FN-politik, m√ɬ§nskliga r√ɬ§ttigheter, klimat och j√ɬ§mst√ɬ§lldhet.
Chiles president Michelle Bachelet företräder en stat som i stor utsträckning förtrycker ursprungsbefolkningen; mapuchefolket. I det chilenska samhället finns en växande medvetenhet om att mapuchefolket utgör en försummad folkgrupp, som under gångna sekler har utsatts för övergrepp.

Mapuchefolket i Chile led svårt under Pinochetdiktaturen. Med stor hänsynslöshet konfiskerades stora landområden som tillhör mapuchefolket. Under många år har mapuchefolket sett sina landområden konfiskerade och sålda till privata intressenter. Mapuchefolket, som omfattar 2 miljoner personer, har organiserat sig politiskt och kräver nu en dialog om respekt för sina rättigheter. Responsen har varit en militarisering av de områden där mapuchefolket bor, samt omfattande fängslanden av aktivister enligt den anti-terrorlagstiftning som ger möjlighet att hålla misstänkta mapucheaktivister tillfångatagna utan att presentera åtalsgrunder och utan rätt till offentligt biträde i upp till två år.

I regeringen Bachetets regeringsprogram, fanns ett utförligt avsnitt om urbefolkningspolitiken. I det står att man ska motverka diskriminering av mapuchefolket och förbättra deras situation. Med denna regering fanns det förväntningar på att konfiskeringarna och förföljelserna av mapuchefolket skulle upphöra. Så har dock inte skett.

Idag sitter 18 politiska f√ɬ•ngar tillh√ɬ∂rande urfolket mapuche f√ɬ§ngslade i s√ɬ∂dra Chile anklagade f√ɬ∂r √ʬĬĚterrorism√ʬĬĚ. Detta har v√ɬ§ckt uppm√ɬ§rksamhet i Chile och internationellt. Som president har Michelle Bachelet nio g√ɬ•nger givit klartecken till domstolar att till√ɬ§mpa anti-terrorlagstiftningen mot mapucheaktivister. De senaste 20 √ɬ•rens behandling av mapuchefolket har lett till kritik av Chiles regering fr√ɬ•n flera av FN:s s√ɬ§rskilda s√ɬ§ndebud. Senast den 18 mars 2016; Chiles statliga myndighet, Nationella Institutet f√ɬ∂r M√ɬ§nskliga R√ɬ§ttigheter (Instituto Nacional de Derechos Humanos), har anm√ɬ§lt den chilenska polisen, f√ɬ∂r tortyr av mapucheaktivister, som praktiskt taget betraktas som terrorister.

Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Statsbesöket av Chiles president ger ett tillfälle för Sverige att uppmärksamma kränkningarna av mapuchefolkets rättigheter.

Vi som representanter för urfolk välkomnar den chilenska regeringens - många gånger påstådda - arbete med att lösa denna fråga, och vi är redo att delta aktivt i detta arbete. Vi vill tillsammans med andra folk bygga samhällen baserade på en respektfull relation mellan människor.

Vi hoppas att statsminister Stefan Löfvén i samband med detta statsbesök lyfter fram vikten av respekt för mänskliga rättigheter och respekt för ursprungsbefolkningars rättigheter i dialogen med Chiles president.

Jorge Calbucura. Mapuchefolket, docent i sociologi
Stefan Mikaelsson. Samefolket, ordförande för Sametinget
Peter Rodhe. Samefolket, ordf√ɬ∂rande f√ɬ∂r Riksorganisationen Same √ɬĄtnam
Lilian Mikaelsson. Samefolket, miljö- och människorättsaktivist
Majvor Massa Eriksson. Samefolket, Barn- och familjeterapeut, leg. Psykoterapeut
Carmen Blanco Valer. Quechuafolket, Urfolks- och globalrättviseaktivist
Jerker Bexelius. Samefolket, åejvie Stiftelsen Gaaltije
Domingo Paine. Mapuchefolket, konsult i energieffektivisering
Oscar Loncochino. Mapuchefolket

Por Calbucura, J. | Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

 Campa√Īas

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2026-06-15

√ɬĎuke Mapu

Facebook Centro de Documentaci√ɬ≥n Mapuche √ɬĎuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentaci√ɬ≥n Mapuche, √ɬĎuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, art√ɬ≠culos, videos, fotos, actividad, enlaces y el m√ɬ°s completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentaci√ɬ≥n Mapuche, √ɬĎuke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.