Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campa√Īas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2016-05-13 | Campa√Īas | Mapuche

Chile måste upphöra med förtrycket av mapuchefolket

Den 10¬Ė12 maj 2016 avl√§gger Chiles president Michelle Bachelet statsbes√∂k i Sverige p√• inbjudan av H.M. Konungen. President Bachelet kommer d√§rf√∂r att m√∂ta f√∂retr√§dare fr√•n regeringen, n√§ringslivet och det civila samh√§llet. Detta √§r det f√∂rsta statsbes√∂ket fr√•n Chile till Sverige med motiveringen att Sverige och Chile √§r likasinnade i flera fr√•gor, bland annat frihandel, FN-politik, m√§nskliga r√§ttigheter, klimat och j√§mst√§lldhet.


Chiles president Michelle Bachelet företräder en stat som i stor utsträckning förtrycker ursprungsbefolkningen; mapuchefolket. I det chilenska samhället finns en växande medvetenhet om att mapuchefolket utgör en försummad folkgrupp, som under gångna sekler har utsatts för övergrepp.

Mapuchefolket i Chile led svårt under Pinochetdiktaturen. Med stor hänsynslöshet konfiskerades stora landområden som tillhör mapuchefolket. Under många år har mapuchefolket sett sina landområden konfiskerade och sålda till privata intressenter. Mapuchefolket, som omfattar 2 miljoner personer, har organiserat sig politiskt och kräver nu en dialog om respekt för sina rättigheter. Responsen har varit en militarisering av de områden där mapuchefolket bor, samt omfattande fängslanden av aktivister enligt den anti-terrorlagstiftning som ger möjlighet att hålla misstänkta mapucheaktivister tillfångatagna utan att presentera åtalsgrunder och utan rätt till offentligt biträde i upp till två år.

I regeringen Bachetets regeringsprogram, fanns ett utförligt avsnitt om urbefolkningspolitiken. I det står att man ska motverka diskriminering av mapuchefolket och förbättra deras situation. Med denna regering fanns det förväntningar på att konfiskeringarna och förföljelserna av mapuchefolket skulle upphöra. Så har dock inte skett.

Idag sitter 18 politiska f√•ngar tillh√∂rande urfolket mapuche f√§ngslade i s√∂dra Chile anklagade f√∂r ¬Ēterrorism¬Ē. Detta har v√§ckt uppm√§rksamhet i Chile och internationellt. Som president har Michelle Bachelet nio g√•nger givit klartecken till domstolar att till√§mpa anti-terrorlagstiftningen mot mapucheaktivister. De senaste 20 √•rens behandling av mapuchefolket har lett till kritik av Chiles regering fr√•n flera av FN:s s√§rskilda s√§ndebud. Senast den 18 mars 2016; Chiles statliga myndighet, Nationella Institutet f√∂r M√§nskliga R√§ttigheter (Instituto Nacional de Derechos Humanos), har anm√§lt den chilenska polisen, f√∂r tortyr av mapucheaktivister, som praktiskt taget betraktas som terrorister.

Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Statsbesöket av Chiles president ger ett tillfälle för Sverige att uppmärksamma kränkningarna av mapuchefolkets rättigheter.

Vi som representanter för urfolk välkomnar den chilenska regeringens - många gånger påstådda - arbete med att lösa denna fråga, och vi är redo att delta aktivt i detta arbete. Vi vill tillsammans med andra folk bygga samhällen baserade på en respektfull relation mellan människor.

Vi hoppas att statsminister Stefan Löfvén i samband med detta statsbesök lyfter fram vikten av respekt för mänskliga rättigheter och respekt för ursprungsbefolkningars rättigheter i dialogen med Chiles president.

Jorge Calbucura. Mapuchefolket, docent i sociologi
Stefan Mikaelsson. Samefolket, ordförande för Sametinget
Peter Rodhe. Samefolket, ordf√∂rande f√∂r Riksorganisationen Same √Ątnam
Lilian Mikaelsson. Samefolket, miljö- och människorättsaktivist
Majvor Massa Eriksson. Samefolket, Barn- och familjeterapeut, leg. Psykoterapeut
Carmen Blanco Valer. Quechuafolket, Urfolks- och globalrättviseaktivist
Jerker Bexelius. Samefolket, åejvie Stiftelsen Gaaltije
Domingo Paine. Mapuchefolket, konsult i energieffektivisering
Oscar Loncochino. Mapuchefolket

Por Calbucura, J. | Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

 Campa√Īas

2019-10-29

Nada que celebrar

Octubre no es octubre

Aqu√≠ no pudieron el rey, sus gobernadores, caballeros y soldados. Y en 1641 pita winka, Espa√Īa tuvo que admitir la independencia y la soberan√≠a mapuches del B√≠o B√≠o hacia el sur. En Ngulumapu y en Puelmapu. De mar a mar.Y saludamos a Ant√ľ como cada d√≠a, volvimos a nuestras tierras para que nos alimente, retornaron los wampo y a caballo, se extendi√≥ la libertad mapuche. Y bebimos nuestros pulku y besamos a nuestros pichikeche. Y crecimos y vivimos.
Lea más...

2019-10-31

Chawrakawin (Osorno): 30 de Octubre

Festival por la Defensa del Agua: M√ļsica, Arte y Fiesta Bailable

Con el objetivo de apoyar la protecci√≥n del R√≠o Pilmaiken (en el cual se pretenden instalar dos centrales hidroel√©ctricas, deforestando √°reas de bosque nativo e interviniendo el curso de las aguas), el d√≠a 30 de Octubre desde las 20:00 horas, en el Club Artesanos Osorno (ubicado en Mackenna 634), se realizar√° Festival por la Defensa del Agua, jornada que contar√° con M√ļsica, Arte y Fiesta Bailable.
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Pe√Īi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicaci√≥n que hace 21 a√Īos se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electr√≥nico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
Lea más...

2020-02-26

Russell Means

Por qué no soy ni capitalista, ni marxista

¬ďLa √ļnica forma posible de comenzar un discurso de este tipo es afirmar que detesto escribir. El proceso en s√≠ mismo representa el concepto europeo de pensamiento ¬ďleg√≠timo¬Ē. Lo que est√° escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado. Mi cultura, la cultura Lakota, cuenta con una tradici√≥n oral, por lo que normalmente rechazo imposici√≥n de una abstracci√≥n sobre la relaci√≥n oral de un pueblo.la escritura. Es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucci√≥n de las culturas de los pueblos no europeos, la
Lea más...

2020-10-13

El 12 de octubre, Latinoamérica se viste de indígena (con orgullo)

Son muchos los países sudamericanos que han cambiado el nombre y el motivo de la festividad del conocido como Día de la Raza para olvidar la colonización y conmemorar a los caídos indígenas.
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.