Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2010-03-03 | Campañas | Samer

Nu verklighet även i Sverige

Militariseringar av urfolkens marker

Onsdagen den 3 mars blir det protester mot detta på Mynttorget i Stockholm. Kom dit för att visa att vi inte accepterar detta!
Kom till mynttorget nu den 3 mars 18.00!
Vi fortsätter protesterna mot nato-övningen
Cold response men även att usa ansökt om att få träna bombfällningar i vidsel.
Talare:
Tidigare generalen Per Blomquist,
Lilian Mikaelsson, Riksförbundet Same Ätnam,
Max Andersson Miljöpartiet de Gröna.
Välkomna!
Aktionsgruppen mot NATO


Sverige har skrivit på Urfolksdeklarationen och därmed har man förbundit sig att följa dess innehåll. Artikel 30 i deklarationen ger direktiv för hur urfolkens marker skall undantas från militär verksamhet, så länge ett reellt hot inte finns i området. Innan militär verksamhet får ske på dessa områden så skall urfolken tillfrågas. Detta har inte skett. Sveriges militärmakt känner inte till Urfolksdeklarationen. Regering och riksdag har inte informerat dem om innehållet i deklarationen, att Sverige godkänt och skrivit under deklarationen. Militärens syn är därför att det räcker att informera samebyar i berörda områden att övningar kommer att ske. Politikerna sviker oss samer då man inte respekterar deklarationen.
Det som nu sker kan tolkas som att Sveriges regering planerar stort fast i tysthet, att stärka kopplingen till NATO genom att tillåta övningar på svenskt territorium, som också är samiskt territorium. Kommer det att begränsas till omnrådet runt Vidselbasen? Redan har Sverige öppnat upp för två NATO-övningar på svenskt territorium. Förra årets Loyal Arrow där Vidselbasen öppnades för bombövningar under den tid då kalvar är nyfödda. Detta år pågår just nu Cold Response, vinterövningar i Riksgränsenområdet där ett tiotal Nato-länder deltar. Sverige har ca 1 000 soldater med i övningarna.
Konsevenserna för samerna som bor i fyra länder, kan idag inte förutses. Med stigande konkurrens i arktiska området där en fjärdedel av jordens olja och gas finns, kommer norra Sveriges strategiska läge vara av vikt vid ökande spänningar mellan de länder som vill etablera sig territoriellt och militärt där resurserna finns.
Onsdagen den 3 mars blir det protester mot detta på Mynttorget i Stockholm. Kom dit för att visa att vi inte accepterar detta!
Kom till mynttorget nu den 3 mars 18.00!
Vi fortsätter protesterna mot nato-övningen
Cold response men även att usa ansökt om att få träna bombfällningar i vidsel.
Talare:
Tidigare generalen Per Blomquist,
Lilian Mikaelsson, Riksförbundet Same Ätnam,
Max Andersson Miljöpartiet de Gröna.
Välkomna!
Aktionsgruppen mot NATO

US Air Force vill bomba i Vidsel Luleå.
US Air Force vill öva flygbombning på robotbasen i Vidsel. Kampanjen är tänkt att pågå ett par veckor senare i år.
USA:s flygvapen har under en tid undersökt möjligheten att få öva flygbombning på RFN, robotbasen i Vidsel. Det handlar än så länge om underhandskontakter. Men FMV, Försvarets materielverk, väntar på en formell ansökan.
- Det här är precis det vi vill, att utländska försvarsmakter vill hyra in sig i Vidsel, säger Ulf Lindström på FMV.
Han säger att det amerikanska flygvapnets intresse för Vidsel väcktes i samband med den stora Nato-övningen Loyal Arrow förra året. Däremot vet han ingenting om omfattningen av den övning som US Air Force vill genomföra - det blir klart först när den formella förfrågan kommer senare i år.
Innan övningen kan komma till stånd måste regeringen ge sitt godkännande. Dessutom måste regeringen ge tillstånd för de amerikanska militärflygplanen att ta sig till Vidsel.
Den moderate riksdagsledamoten Krister Hammarbergh är mycket positiv till USA:s intresse för robotbasen i Vidsel.
- Det här är precis det som länets kommuner och länsstyrelsen kämpat för: att utländska försvarsmakter ska hyra in sig på basen i Vidsel. Och att USA är intresserat är ett gott betyg eftersom landet har mycket bra anläggningar.
- Det betyder att man tycker att Vidsel kan erbjuda dem något extra. Men vi får se exakt vad de vill göra, sedan är det regeringen som avgör om övningen får äga rum, säger Hammarbergh.
Jackie Bortz

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

 Campañas

2017-04-10

Campaña de Amnistía Internacional

¡Alza la voz y firma por Víctor Queipul!

Campaña de Amnistía Internacional en defensa de activistas ambientales en América. Víctor Queipul Hueiquil, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, ha trabajado por la reivindicación de los territorios ancestrales mapuche, la protección de su identidad cultural y espiritual, y por su autodeterminación. Durante años, integrantes de esta comunidad han denunciado que han sufrido violencia policial, malos tratos y tortura, persecución judicial, estigmatización y criminalización por su trabajo a favor de los derechos humanos. firma para exigir a las autoridades/:
Lea más...

2017-05-01

No Mineria en Ruta 40 - Greenpeace

NO a la mina a cielo abierto en Cueva de las Manos

Estimada Ministra: creemos que el sitio Cueva de las Manos y su entorno, con más de 70 yacimientos arqueológicos de similar valor, deben ser un bien público administrado por un equipo independiente del poder minero, con autoridad para proteger no sólo las pinturas, sino también la riqueza de la naturaleza y el paisaje cultural enmarcado en 10.000 años de historia de presencia humana.
QUEREMOS UN PARQUE NACIONAL Y NO LA MINA DE ORO A CIELO ABIERTO de PATAGONIA GOLD (CARLOS MIGUENS).
¿Por qué es esto importante?
Firma la petición
Lea más...

2017-05-12

Formalizados por difundir información:

La situación que enfrentan los comunicadores independientes

Se trata de profesionales que desarrollan sus actividades en La Araucanía y han denunciado sistemáticos abusos a las comunidades mapuche. Es claro el rol de los comunicadores sociales bajo un sistema de información basado en el sensacionalismo, las influencias políticas y los intereses económicos. Ver video: Operación Tauro - Allanamiento en Comunidad Rodrigo Melinao. 24 de Enero de 2017 “Ojo, este video no saldrá en los grandes medios de comunicación masiva. Ponga compartir”, es el mensaje que se lee en las redes de difusión independientes que buscan romper con el cerco informativo que caracteriza a la prensa tradicional respecto de la violencia y el abuso a los derechos humanos.
Lea más...

2017-11-16

Se agrava con varios heridos en Argentina

La histórica pugna entre Benetton y los mapuches

La comunidad indígena, que reclama su derecho ancestral sobre las tierras de la Patagonia argentina, fue repelida violentamente por más de 200 oficiales. Amnistía Internacional repudió el hecho.
Lea más...

2017-12-27

Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia argentina

Un grupo de indígenas se instala en una parte de las 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas que tiene el grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlos han acabado con heridos graves.
Lea más...

2020-01-06

Progreso occidental

Lea más...

2020-01-14

¿Qué nos legó Occidente en su intento de globalización colonizadora?

La recargada colonialidad permanente en América Latina

La condición de colonialidad no sólo configura en el colonizado la idealización “natural” del color, sentir, hacer y pensar del colonizador, sino que instala dispositivos nefastos en las estructuras psicológicas más profundas del primero que irremediablemente lo convierten en un ser creyente que diviniza al segundo. Por tanto, para él o la colonizada, las condiciones de subordinación/despojo no sólo son vistas como “realidades normales”, sino que son asumidas con gratitud como una “benevolencia” del colonizador. Quizás por ello, no es común preguntarse sobre la benignidad del histórico legado colonial permanente que comenzó hace 524 años, en Abya Yala.
Lea más...

2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün.

Acceso libre al libro Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün: Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
Lea más...

2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche tanto en su estructura síquica y en su idiosincrasia, siendo la característica primaria del pueblo mapuche su fortaleza.

Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente.
Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-02-03

La expansión de la cultura occidental y la subordinación de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simbólica, muy evidente y perceptible. La subordinación sexual de la mujer en la promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de marketing que la exponen como mercancía, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacción de necesidad biológica del hombre occidental. Mire el video:
Lea más...

2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Peñi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicación que hace 21 años se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electrónico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
Lea más...

2020-03-26

Año 2016: Acuerdo Unión Europea y Turquía

Convierte la isla de Lesbos, Grecia en campo de deportación de refugiados

Médicos sin Fronteras, ACNUR y otras ONG suspenden sus actividades en el campo de Moria en la isla de Lesbos; Grecia para no ser "cómplices de un sistema injusto e inhumano". Tras la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía el campo de acogida de refugiados de Moria se ha convertido en un centro de deportación de refugiados. Los Veintiocho de la Unión Europea acordaron resolver el problema de las migraciones a través de “la reubicación.” El acuerdo Unión Europea y Turquía obliga a solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Este acuerdo vulnera la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en lo relativo al principio de no devolución y a la prohibición de expulsiones colectivas. Una flagrante violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de las libertades fundamentales. Polonia, Hungría y otros Estados europeos; tradicionalmente países de emigración, anuncian que no recibirán refugiados...
Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.