Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campa√ɬĪas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2010-04-19 | Antecedentes | Indoamericano

Mötet är planerad att hållas mellan den 20 och den 22 april

Förväntningarna kring Folkens Klimattoppmötet i Bolivia växer

Bolivia räknar med att bli epicentrum för en världsmobilisering för miljö under nästkommande Folkens Klimatkonferans som redan fått 7500 anmälningar. Den bolivianska vicemiljöministern litar på att konferensen kommer att mynna ut i många bra överenskommelser: "Vi ser fram emot att bli epicentrum för en världsmobilisering som lyfter fram vikten av att bygga upp ett livets kultur o kontrast mot den dödens kultur som leder oss till förgörelse och världskatastrof" sade han. Mer information under veckan som kommer kan man finna i http://www.movimientos.org/conferenciamundialpueblos/ (på spanska) eller kortare notiser på www.latinamerika.nu (på svenska).
Mötet är planerad att hållas mellan den 20 och den 22 april (men många sociala rörelser börjar sina möten redan den 19 min anmärkning) och man kommer att debattera i 11 arbetsgrupper som skall behandla de miljörelaterade problem som vi står inför idag.
Bolivias utrikesminister David Choquehuanca, informerade även att förutom de 17 officiella diskussionsmöten finns det 164 andra anmälda aktiviteter organiserade av de olika organisationerna själva. Han tillade även att 7500 redan anmält sig men att man trodde att deltagarsiffran kunde komma upp till 20 000 deltagare.
Folkens Klimattoppmöte i Cochabamba leder till många mötesplatser kring klimatfrågan
Folkens och processernas förväntningar på Folkens Klimatkonferens för Moder Jords Rättigheter som börjar om drygt fyra dagar i det Plurinationella Bolivianska Staten fortsätter att växa. Möten, debatter, stormöten, arbetsgrupper, etc. har vuxit fram längst hela kontinenten med syfte att utforma och ta med sig förslag som utformats av de sociala rörelserna som bidrag till denna konferens. Man hoppas på så sätt kunna bidra till att dessa leder till beslut som gynnar både mänskligheten såväl som Moder Jord.
Ett ex. är det nationella mötet som organiserades i Peru den 13 april som antog beslut kring "harmonin med naturen för att kunna uppnå "Det Goda Livet", Moder Jords Rättigheter, en Klimaträttvise Domstol, erkännande av Klimatflyktingar, Ursprungsfolk, Klimatskulden, Finansiering, Handlingsstrategier, utsläppsmarknader, Jordbruk och Matsuveränitet".
Redan nu håller olika rörelser och organisationer på att sammankalla till olika aktiviteter inom konferensens ram (se blåa länkar).
De som f√ɬ∂rbereder sig f√ɬ∂r att delta i Cochabamba konferensen hoppas att den skall resultera i riktlinjer f√ɬ∂r en global politik f√ɬ∂r att uppn√ɬ• GLOBAL R√ɬĄTTVISA.

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

 Campa√Īas

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2026-06-15

√ɬĎuke Mapu

Facebook Centro de Documentaci√ɬ≥n Mapuche √ɬĎuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentaci√ɬ≥n Mapuche, √ɬĎuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, art√ɬ≠culos, videos, fotos, actividad, enlaces y el m√ɬ°s completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentaci√ɬ≥n Mapuche, √ɬĎuke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.