Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar Visita nuestro canal youtube   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2014-06-03 | Antecedentes | Indoamericano

Världsmiljödagen och ursprungsfolken

Världens ursprungsbefolkningar uppmärksammar miljön varje dag. I dag är FN:s internationella miljödag, och aktivisterna Mirna Ticona, Stefan Mikaelsson, Jorge Calbucura och Carmen Blanco Valer kräver samfällt att Sverige ratificerar konventionen som erkänner och respekterar ursprungsfolkens rättigheter. Bland annat.


Sedan 40 år tillbaka uppmärksammas den 5 juni Världsmiljödagen av FN:s medlemstater. Sedan tusentals år tillbaka uppmärksammar ursprungsfolk runt om i världen miljön året runt.

Urfolk har under tusentals år utvecklat kulturer anpassade till de olika miljöer där de bor. Antingen det handlar om miljöerna kring arktisk, Amazonas regnskogar, de andinska bergen, Kalahariöken, eller Australiens vidder.
På så sätt utvecklade urfolk även livsåskådningar där relationerna mellan stjärnbilder, berg, vattenkällor, skogar, snö, djur och människor är centrala och kosmos ses som en helhet. Dessa livsåskådningar uppmuntrade ett sätt att förhålla sig till miljön präglad av respekt och ömsesidig harmonisk relation till varandra.
Under de senaste 500 åren har de koloniserande nationerna tvångsinlemmat urfolken till ett globalt exploateringssystem. Koloniseringen har inneburit bland annat berövande av mark för exploatering av råvaror och att människorna tvingats att bli billig arbetskraft.
Kolonisatörernas ideologi utgår från att ”människan är skapad till att härska över alla andra varelserna”. Även när de religiösa förklaringarna ersatts av moderniteten och upplysningstänk har man fortsatt hävda människans rätt att ”dominera” naturen. Dvs. en antropocentrisk syn där naturen ses som ”resurser” till människans förfogande och källa till outtömliga resurser.
Denna syn tillsammans med den kapitalistiska ackumulationslogiken ser som ända mål för mänskligheten en hejdlös ekonomisk tillväxt baserad på gränslös produktion och konsumtion. Även om detta sker på bekostnad av tvångsförflyttningar, folkmord och assimilering av urfolkkulturer, utrotning av tusentals djur- och växtarter samt förstörelse av ovärderliga miljöer eller oåterkalleliga klimatförändringar som hotar livet i planeten.
Girigheten och tillväxtnojan tycks dessutom med tiden bli allt aggressivare. Ursprungsfolkens försök att behålla sina marker och sätt att relatera till naturen, möts av allt våldsammare försök att komma åt de sista orörda miljöerna. Exempel på detta var när awajunfolket i den peruanska delen av Amazonas, som försökte hindra regnskogsskövlingen, massakrerades under själva Världsmiljödagen 2009. Men även här i Sverige när polisvåld användes mot de som ville hindra gruvprospekteringarna i Gállokområdet nära Jokkmokk.
Den antropocentriska synen som ser ner på naturen, gör även skillnad mellan människor och ”människor” och är kopplad till rasism där urfolken ses som lägre stående ”naturvarelser” till skillnad från de invaderande ”kulturvarelserna”. Men den naturföraktande synen är också kopplad till patriarkatet och drabbar även kvinnorna sedda även de som ”naturvarelser” och mindre värda än männen. En syn som för övrigt bara accepterar heteronormen och därmed drabbar även personer som vägrar att begränsas av denna.
Eftersom vi lever i en global kapitalistisk världsordning drabbas hela världsdelar eller landsregioner av denna exploatering av natur och de människorna som ses som närmare naturen: urfolk, kvinnor, människor från den globala syd, etcetera. Ett dominanssystem som sätter den europeiska utvecklingsmodellen och kulturen som norm och alla andra kulturer som ”avvikande”. På så sätt överlappar och förstärker alla dessa system varandra: rasismen, patriarkatet, eurocentrismen och storstadscentralism och används för att rättfärdiga fortsatt exploatering av natur och människor.
Som representanter för urfolk vill vi tillsammans med andra folk bygga samhällen baserade på en respektfull relation mellan människor och miljö. Därför vill vi i samband med denna Världsmiljödag föreslå att tillerkänna naturen rättigheter samt lyfta fram:
• Behovet av att se sambanden mellan naturförakt, rasism, patriarkat och global kapitalism efterson de bejakar miljöförstörelsen.
• Ursprungsfolkens roll i bevarandet av planetens biologiska mångfald och orörda naturmiljöer runt om i världen.
• Vikten av att erkänna och respektera ursprungsfolkens rättigheter genom att ratificera FN:s ILO:169 – konvention som Sverige ännu inte skrivit under.

Mirna Ticona, Aymarafolket, konstnär
Stefan Mikaelsson, Samefolket, ordförande sametinget
Jorge Calbucura, Mapuchefolket, docent i sociologi
Carmen Blanco Valer, Quechuafolket global rättviseaktivist

Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

 Campañas

2017-05-01

No Mineria en Ruta 40 - Greenpeace

NO a la mina a cielo abierto en Cueva de las Manos

Estimada Ministra: creemos que el sitio Cueva de las Manos y su entorno, con más de 70 yacimientos arqueológicos de similar valor, deben ser un bien público administrado por un equipo independiente del poder minero, con autoridad para proteger no sólo las pinturas, sino también la riqueza de la naturaleza y el paisaje cultural enmarcado en 10.000 años de historia de presencia humana.
QUEREMOS UN PARQUE NACIONAL Y NO LA MINA DE ORO A CIELO ABIERTO de PATAGONIA GOLD (CARLOS MIGUENS).
¿Por qué es esto importante?
Firma la petición
Lea más...

2017-05-12

Formalizados por difundir información:

La situación que enfrentan los comunicadores independientes

Se trata de profesionales que desarrollan sus actividades en La Araucanía y han denunciado sistemáticos abusos a las comunidades mapuche. Es claro el rol de los comunicadores sociales bajo un sistema de información basado en el sensacionalismo, las influencias políticas y los intereses económicos. Ver video: Operación Tauro - Allanamiento en Comunidad Rodrigo Melinao. 24 de Enero de 2017 “Ojo, este video no saldrá en los grandes medios de comunicación masiva. Ponga compartir”, es el mensaje que se lee en las redes de difusión independientes que buscan romper con el cerco informativo que caracteriza a la prensa tradicional respecto de la violencia y el abuso a los derechos humanos.
Lea más...

2017-05-20

En el contexto urbano de Santiago

Organización de un ideario político de base mapuche

En reunión convocada a Mapuche de la ciudad de Santiago, se juntarán a construir el ideario político que se transforme en la base de la participación política como actor activo, critico y propositivo, ante las políticas que emanen desde el Estado hacia la población Mapuche, en el contexto urbano de la ciudad de Santiago, y deliberar en torno al tema central: Dialogo político, ante un año electoral y la participación mapuche en el contexto urbano de Santiago. El buen éxito de lo que se planteará dependerá en alto grado de la actitud de las diversas agrupaciones, tendencias políticas, en el plano de culturización que se ha tenido, y la participación activa y directa en los diversos planteamientos y programas económicos y sociales que aquí emanen.
Lea más...

2017-05-31

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE

Tambores Suenan/ Radio revista

Programa institucional “Tambores Suenan”, la voz de los pueblos y nacionalidades, para informar, profundizar y difundir sobre las realidades que atraviesa los pueblos y nacionalidades en Ecuador cada segundo (2) y cuarto (4) jueves de cada mes. El estreno se dio este jueves 30 de marzo a las 16h00 (Ecuador) a través de Radio Conaie (www.conaie.org) y Wambra Radio (www.wambraradio.com). Puedes sintonizar de nuevo en: https://mx.ivoox.com/es/estreno-tambores-suenan-segunda-temporada-marzo-2-audios-mp3_rf_17870955_1.html
Lea más...

2017-07-22

37 encarcelados entre imputados y condenados; Abril 2017

Listado Actualizado de Presos Políticos Mapuche en cárcel de Lebu, Angol, Temuco y Concepción

La prisión política mapuche es hoy una realidad en Chile. Por más que el estado la niegue, siguen existiendo casos de mapuche encarcelados producto de la persecución política que se ha desencadenado con fuerza en las comunidades mapuche. La respuesta política del estado -mediante la represión policial-, a una cuestión nacional de ribetes tanto históricos como políticos, no ha hecho más que aumentar la fuerza de una llama que nunca se ha apagado, pues el newen mapuche y nuestra dignidad jamás se han visto mermados en la larga historia de nuestro pueblo; menos aún si se trata de recuperar nuestro Wallmapu.
Lea más...

2017-11-16

Se agrava con varios heridos en Argentina

La histórica pugna entre Benetton y los mapuches

La comunidad indígena, que reclama su derecho ancestral sobre las tierras de la Patagonia argentina, fue repelida violentamente por más de 200 oficiales. Amnistía Internacional repudió el hecho.
Lea más...

2017-12-27

Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia argentina

Un grupo de indígenas se instala en una parte de las 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas que tiene el grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlos han acabado con heridos graves.
Lea más...

2020-01-05

Software desarrollado para apoyar la enseñanza del Mapudungun

Aquí plasmamos voces de niños, de adultos y ancianos, voces de aves, de árboles y de vertientes, para seguir aprendiendo con dignidad y horizontalidad, conscientes de su origen y proyectándose a dialogar con el mundo, pues las lenguas tienen que ocupar los espacios de la comunicación y del aprendizaje.
Descarga Mapudungun Mew
Lea más...

2020-01-06

Progreso occidental

Lea más...

2020-01-14

¿Qué nos legó Occidente en su intento de globalización colonizadora?

La recargada colonialidad permanente en América Latina

La condición de colonialidad no sólo configura en el colonizado la idealización “natural” del color, sentir, hacer y pensar del colonizador, sino que instala dispositivos nefastos en las estructuras psicológicas más profundas del primero que irremediablemente lo convierten en un ser creyente que diviniza al segundo. Por tanto, para él o la colonizada, las condiciones de subordinación/despojo no sólo son vistas como “realidades normales”, sino que son asumidas con gratitud como una “benevolencia” del colonizador. Quizás por ello, no es común preguntarse sobre la benignidad del histórico legado colonial permanente que comenzó hace 524 años, en Abya Yala.
Lea más...

2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün.

Acceso libre al libro Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün: Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
Lea más...

2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche tanto en su estructura síquica y en su idiosincrasia, siendo la característica primaria del pueblo mapuche su fortaleza.

Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente.
Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-02-03

La expansión de la cultura occidental y la subordinación de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simbólica, muy evidente y perceptible. La subordinación sexual de la mujer en la promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de marketing que la exponen como mercancía, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacción de necesidad biológica del hombre occidental. Mire el video:
Lea más...

2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Peñi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicación que hace 21 años se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electrónico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
Lea más...

2020-03-26

Año 2016: Acuerdo Unión Europea y Turquía

Convierte la isla de Lesbos, Grecia en campo de deportación de refugiados

Médicos sin Fronteras, ACNUR y otras ONG suspenden sus actividades en el campo de Moria en la isla de Lesbos; Grecia para no ser "cómplices de un sistema injusto e inhumano". Tras la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía el campo de acogida de refugiados de Moria se ha convertido en un centro de deportación de refugiados. Los Veintiocho de la Unión Europea acordaron resolver el problema de las migraciones a través de “la reubicación.” El acuerdo Unión Europea y Turquía obliga a solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Este acuerdo vulnera la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en lo relativo al principio de no devolución y a la prohibición de expulsiones colectivas. Una flagrante violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de las libertades fundamentales. Polonia, Hungría y otros Estados europeos; tradicionalmente países de emigración, anuncian que no recibirán refugiados...
Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.