Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2011-06-03 | Antecedentes | Mapuche

Latinamerikagruppa i Stavanger

Mapuche politiske fanger i sultestreik på dag 81

Mapucheindianerne i Chile har kjempet mot okkupasjonen av deres territorier helt siden spanjolene kom til Amerika. De har i hundrevis av år blitt undertrykt. Nå er det ikke lenger spanjolene som kolonimakt som tar seg av å undertrykke Mapuchene, men den chilenske staten, de multinasjonale selskapene og de rike jordeierne. Myndighetene har brukt fengsel, drap og en kontinuerlig militarisering av områdene deres for å holde dem nede.
I juli 2010 begynte Mapuche-fanger, i forskjellige fengsler i landet, en sultestreik som varte i nærmere 90 dager. I rettssakene mot de aller fleste av fangene ble en såkalt ”antiterroristlov” som stammer fra Pinochets diktatur brukt. Denne loven gjør det blant annet lovlig å tiltale sivile i militære domstoler og vitnesbyrd kan gjøres av vitner med tildekkede ansikter. Aktors påstand mot noen av de sultestreikende fangene var på flere livstider og hundrevis av år.
I oktober 2010 etter samtaler mellom mapuchene, religiøse ledere og representanter fra regjeringen til den chilenske presidenten Piñera, gikk mapuchene med på å avslutte sultestreiken. Avtalen var blant annet, at antiterroristloven ikke skulle brukes i anklagene mot de tiltalte.
Dette skjedde imidlertid ikke og rettssakene gikk sin gang. Etter hvert ble 17 av de 21 politiske fangene sluppet fri på grunn av mangel på bevis.
Blant de fire som ikke ble løslatt er lederen av en av de største Mapuche organisasjonene. De fire ble anklaget for å ha deltatt i et attentat mot en aktor i 2008. De eneste bevisene mot dem var vitnesbyrd fra vitner som ble tildekket, og tidligere fanger som ble sluppet fri mot å bidra til å fange ”terroristene”. De fire fikk alle dommer på opp til 25 års fengsel.
Dommen mot Mapucheindianerne er selv i militære domstoler erklært ugyldig pga. bevisbyrden, da det ikke finnes noen som helst tekniske bevis. Regjeringen har dermed ikke holdt sin del av avtalen, og fortsetter å fremholde antiterroristloven for å få dømt disse menneskene. Derfor startet de 4 Mapuchene en ny sultestreik den 15. mars 2011, og denne fortsetter nå på dag 81. Mennene er nå svært svake og samtlige er innlagt på sykehus. De hadde ikke klart å komme seg etter den første sultestreik før de igjen måtte bruke den eneste mulighet de har for å protestere – en ny sultestreik.
Lovligheten av saken mot Mapucheindianerne skal avgjøres av Høyesterett fredag 3. juni .
Høyreregjeringen til Sebastian Piñera nøler ikke med å anklage Mapuchene for terrorisme. Mapuchenes territorier har vært okkupert med statens velsignelse i mange år slik at de multinasjonale selskapene kan få fritt spillerom. Blant annet har norskeide SN Power vært dypt involvert i utbyggingen av vannkraft på Mapuchenes områder. De har nylig trukket seg ut takket være Mapuchenes kamp og motstand fra den chilenske befolkningen.
Den eneste forbrytelse Mapuchene er skyldig i, er å ha krevd sin naturlige rett til å bo og leve av jorda de har holdt til på i tusenvis av år, lenge før den chilenske stat ble dannet.
Vi oppfordrer alle til å legge press på norske og chilenske myndigheter for å frigi Mapuchene og for å bevare naturressursene i deres territorium.
Media tier, myndighetene tier, verdenssamfunnet tier og det er vår oppgave å bryte stillheten!

Frihet til

- Héctor Llaitul,
- José Huenuche,
- Ramón Llanquileo,
- Jonathan Huillical

Latinamerikagruppa i Stavanger (LAG)
Stavanger 03. juni 2011
lag.stav@gmail.com

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas

 Campañas

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2026-06-15

Ñuke Mapu

Facebook Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, artículos, videos, fotos, actividad, enlaces y el más completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.