Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2011-05-04 | Antecedentes | -

Power solgt sin 80% eierandel i vannkraftprosjektet Trayenko til partneren Centinela

Mapuchene vinner over SN Power

Etter mye motstand fra chilensk og norsk sivilsamfunn har norske SN Power solgt sin 80% eierandel i vannkraftprosjektet Trayenko til partneren Centinela.
Centinela eide opprinnelig 20% av prosjektet i Los Rios-regionen. I bytte vil SN Power motta Centinela's 20% eierandel i Norvind, som driver en vindpark i Coquimbo-regionen i Nord-Chile.

Det norske statseide selskapet SN power har havnet i konflikt med urbefolkningen Mapuchene på grunn av bygging av vannkraftverk i det sørlige Chile. ”Nyhetene viser hva kan gå galt når forarbeidet til norske aktører ikke er grundig nok,” sier Andrew Preston, daglig leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS). Prosjektene som ligger innenfor det tradisjonelle territoriet til Mapuche-indianere har vært gjenstand for motstand i flere år.

FIVAS-rapporten De nye conquistadorene fra 2007 viste hvordan SN Power hadde i liten grad tatt hensyn til den eksisterende konflikten mellom Mapuche-folket i Sør-Chile og den chilenske stat. Selskapet ble beskyldt for å ha ”valgt side” i konflikten fra det øyeblikk de begynte å forholde seg kun til den chilenske statens regelverk.

Blant kritikken av det norske selskapet var kjøp av vannrettigheter på territorium som urbefolkningen har hevd på, mangel av informasjon om utbyggingene, og fravær av deltagelse i beslutningsprosesser.

”Prosjektutviklingen viser hva norske aktører må ta hensyn til ved utvikling av vannkraftsektoren i fattige land, spesielt land med sårbare grupper slik som urfolk,” sier Preston. ”Det trengs en mye grundigere kartlegging av situasjonen lokalt enn det som var tilfelle i Chile og god kunnskap om urfolksrettigheter er helt nødvendig.”

På grunn av økende motstand til prosjektene og manglende tillit til selskapet har det i praksis vært stillstans i tre av prosjektene (Liquine, Pellaifa og Reyehueico) siden 2007, mens selskapet har jobbet videre med miljøkonsekvensanalyser for det største prosjektet Maqueo (400 MW). I november i fjor kom det en pressemelding fra et nylig etablert samarbeidsorgan for lokalsamfunn som uttrykte motstand også mot dette prosjektet som et brudd på deres kollektive rettigheter og territorium. Nå har selskapet kastet inn håndkleet etter å ha brukt flere titalls millioner dollar på studier i forkant av utbyggingen.

Mapuche-avisen Azkintuwe melder at sivilsamfunnet i området vil fortsette kampen. Selv om SN Power har trukket seg ut betyr det ikke at det ikke kan komme andre selskaper inn i området.

“Vi er veldig fornøyd med at de har trukket seg, men vi må også vite at det kan komme andre selskaper, med de samme intensjonene om å ødelegge våre territorier og den tradisjonelle bruken vi har gitt vannet i mange generasjoner”, understreker José González i Hueinahue-samfunnet. Centinela er fortsatt tilstede i prosjektet og representerer en konstant trussel.

”Mens fremtiden er fortsatt usikker for Mapuche-samfunnene, er det positivt at SN Power har tatt innover seg at de undervurderte kompleksiteten i den lokale situasjonen og har tatt konsekvensene av en økende motstand mot prosjektene og selskapets framgangsmåte. På denne måten kan man si at lokale stemmer har blitt hørt,” fortsetter Preston i FIVAS.

Samtidig fortsetter fengslede mapucher sin sultestreik. Den har pågått siden 15. mars og de protesterer mot at Chile dømmer urfolksledere etter anti-terrorlovgivning fra Pinochet-tiden.

Julia Loge
Informasjonsmedarbeider i LAG. Takk til FIVAS for bakgrunnsinfo.

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas

 Campañas

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2026-06-15

Ñuke Mapu

Facebook Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, artículos, videos, fotos, actividad, enlaces y el más completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.