Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces | Buscar   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre Ñuke Mapu
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2011-05-14 | Documentos de Trabajo | Indoamericano

Kampanj

För en internationell konferens om kokabladet

Kampanjen uppmanar den svenska regeringen att inte blockera Bolivias begäran om att hålla en internationell konferens om kokaplantan.


Ursprungsfolksrörelser i Bolivia stödjer den bolivianska regeringens kampanj för att ändra den FN-konvention United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (UNSCND) från 1961 som klassar kokaväxten som en illegal substans.

Sedan 1961 finns kokabladet med på FN:s lista över narkotikaklassade ämnen. 25 år efter ratificeringen av konventionen (1976) vill Bolivia ändra artikeln som kräver att anslutna länder ska förbjuda kokaväxten. Efter att Bolivias nya grundlag erkänner kokabladet som en naturresurs av stor social betydelse vill Bolivianer att UNSCND legalisera kokablad.

Plantan och kokabladet har använts i Anderna i tusentals år, både i ceremonier och som naturläkemedel, särskilt bland de andinska ursprungsfolken -quechua- och aymara- där det anses heligt och används i ritualer.

Bolivias president Evo Morales leder kampanjen för att legalisera bruket av kokablad och arbetar för att få FN att avskriva kokaplantan från listan över förbjudna droger. Enligt president Morales är kokablad inte kokain, det är människor som gör den till kokain. Kokabladen är en del av deras kultur och att det inte är farligt eller beroendeframkallande -kokablad innehåller omkring 0,5 procent kokain-. Han säger att en normalisering skulle innebära respekt för Bolivias traditioner.

Ur den bolivianska regeringens synvinkel kriminaliserar denna konvention de kulturer som använder kokablad och utgör därmed ett brott mot FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter. Att förbjuda kokablad är ett historiskt misstag.

Konventionen kan bara ändras genom konsensus, vilket innebär att det räcker att ett enda land är emot. För att en substans ska kunna tas bort från narkotikalistan krävs dock minst två år av utredningar och omröstningar. När FN får in protester mot ett förslag har FN två val: att neka förslaget på en gång, eller att hålla en internationell konferens där frågan diskuteras. Enlig den bolivianska regeringen är förbudet av kokaplantan baserad på felaktig information om växten och därför vill de hålla en internationell konferens. USA, England och Sveriges regeringar har ställt sig emot en sådan diskussion. USA och Storbritannien blockerar Bolivias försök att få FN att stryka kokablad från FN-konventionen om förbjudna droger. Sverige har ställt sig på USA:s sida i frågan.

Den svenske folkhälsoministern Maria Larsson (kd) anser att Bolivias förslag om att legalisera kokablad öppnar för en mer långtgående liberalisering av narkotika. Enligt ministern skulle ett sådant prejudikat ge negativa signaler som inte överensstämmer med de åtgärder som vidtas i kampen mot narkotikahandel och användningen av narkotika. Folkhälsoministern Larsson tycker att Sverige inte kan acceptera den föreslagna ändringen därför att det skulle föra en diskussion inte bara om kokabladen utan om väldigt mycket andra saker.

Bolivias främsta argument hänvisar till allas rätt till sin kultur och identitet; dvs. kokablad har en stor betydelse för ursprungsbefolkningarna i Anderna; samt att klassificera kokabladet som narkotika är ett attentat mot ILO:s konvention om ursprungsfolkens rättigheter(1991) och mot FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter (2007). Sverige anser därmed att FN-deklarationen om ursprungsfolks rättigheter är underordnad FN:s narkotikakonvention. Sverige kan således inte acceptera den föreslagna ändringen. Sverige säger nej till kokablad.

Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter stödjer Bolivias kampanj som syftar till att ta bort kokaväxten och kokabladet från FN-narkotikakonvention UNSCND:s lista över förbjudna droger.

Kampanjen uppmanar den svenska regeringen att inte blockera Bolivias begäran om att hålla en internationell konferens om kokaplantan.

• Vi instämmer med Bolivias regerings uttalande om att kokainhandeln bör bekämpas och kokaodlingarna måste regleras, men det betyder inte att användandet av kokabladet i sin rena form ska försvinna.

• Den bolivianska staten har starka restriktioner för hur mycket koka man får odla per hushåll för att garantera att kokabladet endast används till traditionellt bruk och inte till att producera kokain. Enligt undersökningar använder 14 procent av Bolivias befolkning plantan på traditionellt sätt. Och att det finns 12 000 hektar lagliga kokaplantager.

• Vi uppmanar USA, England och Sveriges regeringar att lämna bakom sig koloniala attityder och istället visa respekt för och respekterar Bolivias traditioner och den ställning som kokabladet har i den nya konstitutionen.

• Vi, uppmanar Sveriges Regering att följa den Bolivianska Regeringens exempel att implementera ILO:s konvention 169 för urfolk samt FN:s Deklaration för Ursprungsfolkens Rättigheter i grundlagen.

Jorge Calbucura
Lilian Mikaelsson
Talpersoner för Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter

Om du vill signera petitionen: klicka här

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

 Campañas

2018-04-07

Workshop on Modern-Colonial Geographies in Latin America

The Mirage of The Civilizing City and the Archaic Countryside

The production of colonial landscapes has affected the ways in which modern space is imagined, narrated, and exploited. Moreover, the materiality of colonial and postcolonial practices has further contributed to shape hierarchical relationships across Latin American societies. As a result, urban and rural spaces, rather than being thought of as linear and dualistic forms, seem to constitute a contradictory and problematic relationship. Kings College London, on 5-6 April 2018. Full details http://aghct.org/modern-colonial-geographies.
Lea más...

2018-04-23

Listado actualizado: pewu/ octubre/ 2017

Prisioner@s polític@s mapuche

El conocimiento ancestral que la ñuke mapu nos ha regalado son una esperanza, pues con ese conocimiento nuestro pueblo también podrá defenderse de las constantes agresiones del estado chileno y el sistema capitalista, las cuales vemos a diario en los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, en el extractivismo, monocultivo forestal y un largo etcétera… Es en este escenario, que hoy suman 41 pres@s polític@s mapuche, de los cuales entregamos a continuación una breve información.
Lea más...

2018-06-01

Sobre la reconstrucción como sociedad mapuche

El mensaje de de la Machi Adriana Paredes Pinda

Adriana Paredes Pinda; Ph.D. en Ciencias Humanas nació en Osorno, Chile. Pertenece a la Nación Mapuche-Huilliche, poeta, profesora y machi. En este video da cuenta de la situación actual por la que se atraviesa en el territorio del Pueblo Mapuche, y entrega su mensaje sobre la reconstrucción de la sociedad mapuche sobre la base del Kume Mongen y a la recuperación del saber ancestral. Una importante reflexión cuando se inicia un nuevo ciclo de la naturaleza; Wiñoy Tripantu, Año nuevo mapuche o año nuevo indígena. Ver el video: Mensaje Adriana Paredes Pinda sobre la reconstrucción sociedad mapuche
Lea más...

2018-10-22

Podcast Latinoamerica: sueco y castellano

Latinamerikapodden: svenska och spanska

Till folk som föredrar lyssning framför läsning. Lari Honkanen, kommunikatör för Latinamerikagrupperna och programledare för podden. Lyssna
Para aquellos que prefieren escuchar en vez de leer. Lari Honkanen comunicador social de Grupo Latinoamerica es el presentador y director del podcast. Escucha aquí
Lea más...

2018-11-16

Se agrava con varios heridos en Argentina

La histórica pugna entre Benetton y los mapuches

La comunidad indígena, que reclama su derecho ancestral sobre las tierras de la Patagonia argentina, fue repelida violentamente por más de 200 oficiales. Amnistía Internacional repudió el hecho.
Lea más...

2018-12-27

Benetton y los mapuches, batalla sin fin en la Patagonia argentina

Un grupo de indígenas se instala en una parte de las 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas que tiene el grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlos han acabado con heridos graves.
Lea más...

2019-01-30

Cree que el pelo rubio es “más distinguido”

Racismo a la chilena: Más de la mitad reniega de ancestros indígenas

El “Estudio, Prejuicio y Discriminación Racial en Chile” realizado por la Universidad de Talca demostró que un 52% de los chilenos cree no tener vínculos con los pueblos originarios y que un 66,9% piensa que Chile posee mayor desarrollo debido a que tiene menos población indígena.
Lea más...

2020-01-05

Software desarrollado para apoyar la enseñanza del Mapudungun

Aquí plasmamos voces de niños, de adultos y ancianos, voces de aves, de árboles y de vertientes, para seguir aprendiendo con dignidad y horizontalidad, conscientes de su origen y proyectándose a dialogar con el mundo, pues las lenguas tienen que ocupar los espacios de la comunicación y del aprendizaje.
Descarga Mapudungun Mew
Lea más...

2020-01-05

Basta de violencia

En Chile los gobiernos post dictadura militar, han aplicado la Ley antiterrorista N° 18.314, exclusivamente contra representantes y activistas mapuche. Esta normativa fue adoptada por la dictadura militar para atacar a sus enemigos internos, con el fin de vulnerar los derechos juridicos de los imputados. Esta norma ha sido objeto de crítica de parte de los órganos de protección de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha considerado su aplicación con los Mapuche contrario a un Estado de Derecho.
Lea más...

2020-01-06

Progreso occidental

Lea más...

2020-01-14

¿Qué nos legó Occidente en su intento de globalización colonizadora?

La recargada colonialidad permanente en América Latina

La condición de colonialidad no sólo configura en el colonizado la idealización “natural” del color, sentir, hacer y pensar del colonizador, sino que instala dispositivos nefastos en las estructuras psicológicas más profundas del primero que irremediablemente lo convierten en un ser creyente que diviniza al segundo. Por tanto, para él o la colonizada, las condiciones de subordinación/despojo no sólo son vistas como “realidades normales”, sino que son asumidas con gratitud como una “benevolencia” del colonizador. Quizás por ello, no es común preguntarse sobre la benignidad del histórico legado colonial permanente que comenzó hace 524 años, en Abya Yala.
Lea más...

2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün.

Acceso libre al libro Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün: Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
Lea más...

2020-02-01

Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche tanto en su estructura síquica y en su idiosincrasia, siendo la característica primaria del pueblo mapuche su fortaleza.

Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente.
Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
Lea más...

2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el año.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
Lea más...

2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
Lea más...

2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

Lea más...

2020-02-03

La expansión de la cultura occidental y la subordinación de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simbólica, muy evidente y perceptible. La subordinación sexual de la mujer en la promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de marketing que la exponen como mercancía, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacción de necesidad biológica del hombre occidental. Mire el video:
Lea más...

2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Peñi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicación que hace 21 años se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electrónico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
Lea más...

2020-03-26

Año 2016: Acuerdo Unión Europea y Turquía

Convierte la isla de Lesbos, Grecia en campo de deportación de refugiados

Médicos sin Fronteras, ACNUR y otras ONG suspenden sus actividades en el campo de Moria en la isla de Lesbos; Grecia para no ser "cómplices de un sistema injusto e inhumano". Tras la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía el campo de acogida de refugiados de Moria se ha convertido en un centro de deportación de refugiados. Los Veintiocho de la Unión Europea acordaron resolver el problema de las migraciones a través de “la reubicación.” El acuerdo Unión Europea y Turquía obliga a solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Este acuerdo vulnera la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en lo relativo al principio de no devolución y a la prohibición de expulsiones colectivas. Una flagrante violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de las libertades fundamentales. Polonia, Hungría y otros Estados europeos; tradicionalmente países de emigración, anuncian que no recibirán refugiados...
Lea más...

2020-10-13

El 12 de octubre, Latinoamérica se viste de indígena (con orgullo)

Son muchos los países sudamericanos que han cambiado el nombre y el motivo de la festividad del conocido como Día de la Raza para olvidar la colonización y conmemorar a los caídos indígenas.
Lea más...

Quieren Destruir los bosques y rios de El Bolson y la Patagonia Andina


La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.