Centro de Documentación Mapuche Documentation Center
  Portada | Nosotros | Enlaces |   translate
 

Secciones

Noticias
Antecedentes
Comunidades
Campañas
Indoamérica
Cultura
Libros Ñuke Mapu
Documentos de Trabajo
Sobre
Opinión
Biblioteca


Archivos

Archivo 1997-2009

2011-05-14 | Documentos de Trabajo | Indoamericano

Kampanj

För en internationell konferens om kokabladet

Kampanjen uppmanar den svenska regeringen att inte blockera Bolivias begäran om att hålla en internationell konferens om kokaplantan.
Ursprungsfolksrörelser i Bolivia stödjer den bolivianska regeringens kampanj för att ändra den FN-konvention United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (UNSCND) från 1961 som klassar kokaväxten som en illegal substans.

Sedan 1961 finns kokabladet med på FN:s lista över narkotikaklassade ämnen. 25 år efter ratificeringen av konventionen (1976) vill Bolivia ändra artikeln som kräver att anslutna länder ska förbjuda kokaväxten. Efter att Bolivias nya grundlag erkänner kokabladet som en naturresurs av stor social betydelse vill Bolivianer att UNSCND legalisera kokablad.

Plantan och kokabladet har använts i Anderna i tusentals år, både i ceremonier och som naturläkemedel, särskilt bland de andinska ursprungsfolken -quechua- och aymara- där det anses heligt och används i ritualer.

Bolivias president Evo Morales leder kampanjen för att legalisera bruket av kokablad och arbetar för att få FN att avskriva kokaplantan från listan över förbjudna droger. Enligt president Morales är kokablad inte kokain, det är människor som gör den till kokain. Kokabladen är en del av deras kultur och att det inte är farligt eller beroendeframkallande -kokablad innehåller omkring 0,5 procent kokain-. Han säger att en normalisering skulle innebära respekt för Bolivias traditioner.

Ur den bolivianska regeringens synvinkel kriminaliserar denna konvention de kulturer som använder kokablad och utgör därmed ett brott mot FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter. Att förbjuda kokablad är ett historiskt misstag.

Konventionen kan bara ändras genom konsensus, vilket innebär att det räcker att ett enda land är emot. För att en substans ska kunna tas bort från narkotikalistan krävs dock minst två år av utredningar och omröstningar. När FN får in protester mot ett förslag har FN två val: att neka förslaget på en gång, eller att hålla en internationell konferens där frågan diskuteras. Enlig den bolivianska regeringen är förbudet av kokaplantan baserad på felaktig information om växten och därför vill de hålla en internationell konferens. USA, England och Sveriges regeringar har ställt sig emot en sådan diskussion. USA och Storbritannien blockerar Bolivias försök att få FN att stryka kokablad från FN-konventionen om förbjudna droger. Sverige har ställt sig på USA:s sida i frågan.

Den svenske folkhälsoministern Maria Larsson (kd) anser att Bolivias förslag om att legalisera kokablad öppnar för en mer långtgående liberalisering av narkotika. Enligt ministern skulle ett sådant prejudikat ge negativa signaler som inte överensstämmer med de åtgärder som vidtas i kampen mot narkotikahandel och användningen av narkotika. Folkhälsoministern Larsson tycker att Sverige inte kan acceptera den föreslagna ändringen därför att det skulle föra en diskussion inte bara om kokabladen utan om väldigt mycket andra saker.

Bolivias främsta argument hänvisar till allas rätt till sin kultur och identitet; dvs. kokablad har en stor betydelse för ursprungsbefolkningarna i Anderna; samt att klassificera kokabladet som narkotika är ett attentat mot ILO:s konvention om ursprungsfolkens rättigheter(1991) och mot FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter (2007). Sverige anser därmed att FN-deklarationen om ursprungsfolks rättigheter är underordnad FN:s narkotikakonvention. Sverige kan således inte acceptera den föreslagna ändringen. Sverige säger nej till kokablad.

Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter stödjer Bolivias kampanj som syftar till att ta bort kokaväxten och kokabladet från FN-narkotikakonvention UNSCND:s lista över förbjudna droger.

Kampanjen uppmanar den svenska regeringen att inte blockera Bolivias begäran om att hålla en internationell konferens om kokaplantan.

• Vi instämmer med Bolivias regerings uttalande om att kokainhandeln bör bekämpas och kokaodlingarna måste regleras, men det betyder inte att användandet av kokabladet i sin rena form ska försvinna.

• Den bolivianska staten har starka restriktioner för hur mycket koka man får odla per hushåll för att garantera att kokabladet endast används till traditionellt bruk och inte till att producera kokain. Enligt undersökningar använder 14 procent av Bolivias befolkning plantan på traditionellt sätt. Och att det finns 12 000 hektar lagliga kokaplantager.

• Vi uppmanar USA, England och Sveriges regeringar att lämna bakom sig koloniala attityder och istället visa respekt för och respekterar Bolivias traditioner och den ställning som kokabladet har i den nya konstitutionen.

• Vi, uppmanar Sveriges Regering att följa den Bolivianska Regeringens exempel att implementera ILO:s konvention 169 för urfolk samt FN:s Deklaration för Ursprungsfolkens Rättigheter i grundlagen.

Jorge Calbucura
Lilian Mikaelsson
Talpersoner för Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter

Om du vill signera petitionen: klicka här

Fuente: Skandinaviskt Forum för Urfolkens Rättigheter

 Campañas

2025-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
Lea más...

2026-06-15

Ñuke Mapu

Facebook Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu

En nuestro Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu puede encontrar toda la actualidad noticiosa, artículos, videos, fotos, actividad, enlaces y el más completo archivo de noticias. Facebook Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu:
Lea más...

La Realidad Mapuche en Youtube


Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.